IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-14 09:43
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 2)80
  2020  (2 din 2)70
  2019  (3 din 2)82
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)57
  2016  (2 din 2)56
  2015  (3 din 2)87
  2014  (2 din 2)63
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)60
  2011  (2 din 2)70
  2010  (2 din 2)49
  2009  (2 din 2)72
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)114
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole104971695521656598150
Volume33397372057
Total108275669223713

Vizualizări   1278Descărcări   56

Conţinutul numărului de revistă

Formarea pattern-urilor ca factor al creşterii migraţiei în rândurile tinerilor 5-9
Bulgaru Maria , Cristei Aliona
Specificul explicaţiei sociologice 10-15
Onicov Vasile
Evoluţia istorică a organizării judecătoreşti în Moldova şi în Ţara Românească în prima jumătate a secolului al XIX-lea 16-19
Chisari-Lungu Oxana
Interacţiunea deontologiei juridice cu categoriile fundamentale ale eticii 20-27
Ciobanu Tatiana
Cumulul infracţiunilor de contrabandă şi de eschivare de la achitarea plăţilor vamale, prevăzute de legislaţia penală a Republicii Moldova 28-32
Maimescu Sava
Clasificarea legatelor 33-40
Bănărescu Iulia
Noţiunea, importanţa şi domeniul de aplicare a acţiunii oblice 41-46
Blişceac Mariana
Reflecţii asupra temeiurilor de reabilitare a persoanei în procesul penal 47-52
Brînză Liubovi
Urmărirea penală – activitate cognitivă şi probatorie 53-56
Chirila Mihail
Уголовно-правовые меры противодействия преступности в области информатики и электросвязи 57-59
Lazareva Natalia
Institution de la commission rogatoire dans le procès pénal de la République de Moldova 60-64
Macari Lilian
Interpretarea oficială a dispoziţiilor penale privind huliganismul: probleme şi soluţii 65-72
Brînza Serghei
Reglementarea răspunderii pentru infracţiunile contra familiei şi minorilor în legile penale ale Germaniei, Olandei şi Elveţiei 73-77
Carnauhov Elizaveta
Crima organizată transnaţională – pericol real pentru Economia Naţională 78-81
Ciobanu Igor
Отдельные аспекты преступлений против здоровья личности 82-84
Гырла Лилия
Limitele dreptului unui individ asupra propriului corp, asupra elementelor şi produselor acestuia 85-90
Eşanu Adriana
Latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la alin.(1) art.217 ŞI LA alin.(1) art.2171 CP RM 91-95
Hadîrcă Igor
Obiectul juridic special al infracţiunii de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător 96-102
Iacuboi Veronica
Violenţa sexuală asupra minorului 103-106
Ikim Diana
Abordarea criminologică a conduitei suicidare 107-110
Moraru Victor
Tangenţele traficului de fiinţe umane cu unele infracţiuni adiacente 111-113
Mutu Maria
Disocierea mijlocului de săvârşire a infracţiunii de obiectul material al infracţiunii: consideraţii introductive 114-119
Reşetnicov Artur
Din nou despre infracţiunea de pruncucidere. Consideraţii critice asupra unor opinii doctrinare 120-126
Stati Vitalie
Infracţiunea de limitare a concurenţei libere (art.246 cp rm): argumente în favoarea menţinerii incriminării 127-132
Timofei Sorin
Particularităţi ale laturii obiective a infracţiunii de eutanasie 133-140
Vidaicu Mihaela
Evoluţia conceptului de jurnalism pentru dezvoltare umană. Calea către Moldova 141-145
Guzun Igor
Polivalenţa ofertei de program a Instituţiei Publice Audiovizuale 146-155
Parfentiev Boris
Fenomenul violenţei televizate din perspectiva teoriilor mediatice 156-164
Rusnac Ludmila
Inserţie în social – obiectiv primordial al Mass-Media 165-167
Stepanov Georgeta
Evaluarea complexităţilor cadrului de reglementare de bibliotecă 168-175
Harjevschi Mariana
Rolul Partidului Politic în sistemul Relaţiilor Politice (Cazul Republicii Moldova) 176-179
Bedros Tatiana , Saca Victor
Conflictul îngheţat din raioanele de est ale Republicii Moldova. Eficacitatea operaţiunii pacificatoare 180-184
Anton Tatiana
Rolul tinerilor în sistemul relaţiilor politice: Experienţa societăţii în schimbare 185-191
Azizov Nighina
Rolul tinerilor în sistemul relaţiilor politice: Experienţa societăţii în schimbare 185-191
Azizov Nighina
Influenţa maselor asupra procesului politic în contextul transformărilor democratice (Cazul Republicii Moldova) 192-197
Camenşcic Elena
Feminismul şi imaginea femeii în politică 198-203
Peru-Balan Aurelia , Hodenco Elena
Trăsăturile, componentele şi etapele elaborării strategiei politice 204-208
Popovici Anatolie
Afirmarea societăţii civile în contextul teoriei modernizării(Cazul Republicii Moldova) 209-219
Ţîrdea Bogdan
Moldova and Russia: Traditions and New opportunities of Humanitarian Collaboration 220-222
Brîseakina Liubovi
Социально-политические условия распада ссср и формирования демократического государства (на примере Российской Федерации) 223-225
Oleinic Ludmila
Reflecţii asupra problematicii reglementărilor juridice referitoare la regimul juridic al cimitirelor în Republica Moldova 226-229
Badan-Melnic Lora , Guţu Gheorghe