IBN
Închide
Gîrla Lilia
Cuvinte-cheie (194): white-collar crime (4), религиозная преступность (2), религиозный фундаментализм (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 35. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Evaluarea jurisprudenței naționale în materia faptelor penale de malpraxis medical pentru perioada anilor 2008-2018
Gîrla Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Necesitatea ocrotirii juridico-penale a secretului profesional: cazul tainei spovedaniei și al altor secrete religioase
Gîrla Lilia, Moțoc Costică
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(128) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Sinteza practicii judiciare a Republicii Moldova în materia malpraxisului medical pentru anii 2008-2018
Gîrla Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Криминологическое предупреждение и прогнозирование религиозно-обусловленных преступлений: психологический портрет личности
Гырла Лилия
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(118) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
О причинности религиозной девиантности и преступности
Гырла Лилия, Жефля Алексе
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(113) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Религиозный экстремизм в современном уголовном праве и  криминологической науке  
Gîrla Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(108) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 December, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 11

Correlation between risk-taking and risk-averting behavior during the white-collar crime perpetrating: empirical findings for Moldova and Israel
Gîrla Lilia1, Rub Jacob2
1 State University of Moldova,
2 Haifa Labour Court
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(98) / 2016 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 18 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fight against terrorism by trial
Gîrla Lilia, Rub Jacob
State University of Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(186) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fight against terrorism poses especially challenging questions for democratic countries
Gîrla Lilia, Rub Jacob
State University of Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(185) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 5 May, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Illegal tax planning through actions which are defined criminal according to the tax laws
Gîrla Lilia1, Rahmani Udi2
1 State University of Moldova,
2 Rental Property Companies
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(98) / 2016 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 18 January, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terror attacks: ring around the existence threatens of over a billion people of the world
Gîrla Lilia, Rub Jacob
State University of Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(187) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victima determinării la sinucidere (art.150 cp rm): explicaţii psihologo-psihiatrice în luarea deciziei definitive de suicid
Gîrla Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(93) / 2016 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 September, 2016. Descarcări-47. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
White-collar crime and fraud: the definitional Issue
Gîrla Lilia, Rub Jacob
State University of Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(192) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 2 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
White-collar crimes in the public and private sectors of the Republic of Moldova
Gîrla Lilia, Rub Jacob
State University of Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(191) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 2 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Will it ever be possible and how to profile the terrorist?
Gîrla Lilia, Rub Jacob
State University of Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 2(184) / 2016 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 6 April, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К разъяснению понятий «дефект медицинской помощи» и «добросовестная врачебная ошибка»
Гырла Лилия
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol. 1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-815-8.
Disponibil online 12 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уголовно наказуемые дефекты медицинской помощи
Gîrla Lilia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol. 1. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-815-8.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Aspects of upgrading the legal system that handles terrorist offenders and those harmed by terrorist activities
Gîrla Lilia, Rub Jacob
State University of Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(181) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 28 January, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiunea de pruncucidere în dreptul penal substanţial prin prisma noilor abordări conceptuale şi a deciziilor judecătoreşti
Gîrla Lilia, Şchiopu Cristian
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 March, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Psychological portrait of the white –collar offender: decision -making and rational choice
Gîrla Lilia, Rub Jacob
State University of Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 9(179) / 2015 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 27 January, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 38