IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-19 16:30
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 2)80
  2020  (2 din 2)70
  2019  (3 din 2)82
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)57
  2016  (2 din 2)56
  2015  (3 din 2)87
  2014  (2 din 2)63
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)60
  2011  (2 din 2)70
  2010  (2 din 2)49
  2009  (2 din 2)72
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)114
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole104971694521656598150
Volume33397362057
Total108275668123713

Vizualizări   1607Descărcări   49

Conţinutul numărului de revistă

Infracţiuni contra patrimoniului, săvârşite în lipsa unui scop special (art.193, 197 şi 199 cp rm): aspecte teoretice şi practice 3-15

CZU: 343.7(478)

Brînza Serghei
Executarea ordinului sau dispoziţiei superiorului – cauză care înlătură caracterul penal al faptei 16-19

CZU: 343.3/.7(478)

Botnaru Stela , Polisca Cezara-Elena
Infracţiunea în noua legislaţie penală a României 20-24

CZU: 343.2/.7(498)

Ambrosă Cosmin-Vasile
Atragerea minorilor la activitate criminală sau determinarea lor la săvârşirea unor fapte imorale (art.208 CP RM) vs principiul neadmiterii tragerii la răspundere penală de două ori pentru una şi aceeaşi faptă 25-29

CZU: [343.1+343.137.5](478)

Copeţchi Stanislav , Martin Daniel
Calificarea juridico-penală a violenţei sexuale asupra femeilor ca formă distinctă a violenţei în familie 30-38

CZU: 343.541

Corcea Nicolae
Consideraţii teoretice şi practice cu privire la infracţiunile care aduc atingere unor relaţii de convieţuire socială (art.220-222 CP RM) 39-54

CZU: 343.3/.7(478)

Brînza Serghei , Stati Vitalie
Abuzul de putere sau abuzul de serviciu: delimitarea ilicitului penal de cel contravenţional 55-60

CZU: 343.353(478)

Eşanu Adriana
Calificarea infracţiunilor după latura subiectivă 61-68

CZU: 343.2(478)

Copeţchi Stanislav , Hadîrcă Igor
Unele concepţii privind măsurile de siguranţă în diferite sisteme de drept 69-73

CZU: 343.2

Dumneanu Ludmila , Grosu Vladimir
Curtea penală internaţională în lumina prevederilor Statutului de la Roma 74-77

CZU: 341.645

Dumneanu Ludmila , Ştefănoaia Mihai
Infracţiunea de pruncucidere în dreptul penal substanţial prin prisma noilor abordări conceptuale şi a deciziilor judecătoreşti 78-88

CZU: 343.62(478)

Gîrla Lilia , Şchiopu Cristian
Modelul francez şi cel belgian al răspunderii persoanelor juridice pentru comiterea faptelor infracţionale 89-94

CZU: 343.22

Iacob Magda
Etape de dezvoltare a instituţiei arbitrajului internaţional relevante pentru eficacitatea internaţională a sentinţelor arbitrale 95-98

CZU: 341.63

Lazăr Diana
Despre clarificarea unor aspecte contradictorii în procesul de calificare a infracţiunilor de război împotriva persoanelor prevăzute la alin.(2) art.137 CP RM 99-106

CZU: 343.347.5

Manea Vladislav , Leorda Vasile
Importanţa constrângerii juridico-penale în contextul reglementării sociale 107-110

CZU: 343.211

Nedelcu Vlad
Unele precizări privind imprudenţa în cauzele cu privire la lipsirea de viaţă: studiu de drept penal comparat 111-119

CZU: 343.618

Manea Vladislav , Donos Vitalie
Specificul activităţii speciale de investigaţie şi acţiunii de urmărire penală întreprinse pentru administrarea probelor la cercetarea crimelor cibernetice 120-125

CZU: 343.982:004.056.34

Purici Svetlana
Circumstanţele agravante prevăzute la lit.b) şi d) alin.(2) şi la alin.(3) art.191 CP RM 126-140

CZU: [343.3/.7+343.9](478)

Selevestru Irina
Investigaţii hermeneutice în Republica Moldova şi în România 141-148

CZU: 340.12(478+498)

Şavga Alina
Despre revizuirea conceptuală şi terminologică a asistenţei juridice internaţionale în materie penală: elemente de noutate ştiinţifică 149-156

CZU: 341.41/.46

Zbancă Tatiana
Regimul juridic al biletului de călătorie electronic 157-163

CZU: 347.75/.76:656.7

Baeșu Dumitrița
Problematica exercitării recursului împotriva încheierilor şi hotărârilor instanţei de insolvabilitate 164-170

CZU: 347.736

Ceban Alexandru
Audierea părţii vătămate în cadrul cercetării judecătoreşti 171-175

CZU: 343.13

Gherasim Dumitru
Contradictorialitatea în coraport cu alte principii ale procesului penal 176-183

CZU: 343.211

Rusu Lucia
Luarea copilului de la părinţi – sancţiune sau măsură de protecţie a minorului? 184-186

CZU: 343.627+347.637

Cebotari Valentina
Instrumente juridice de drept internaţional privat în domeniul protecţiei drepturilor copilului 187-194

CZU: 341.96:347.63

Miron Oxana
Procedura de examinare a cererii de aplicare a măsurii de protecţie în cazurile de violenţă în familie 195-199

CZU: 343.54+347.637

Coban Igor
Infracţiunile prevăzute la art.255 CP RM: aspecte de drept penal 200-209

CZU: 343.53:366.54

Stati Vitalie
Clarificarea principiului non bis in idem în cazuri de condamnare a persoanelor pentru crimele contra umanităţii 210-218

CZU: 341.231.14+341.41/.46

Lazar G
Is white-collar criminality closer to the rational model than any other type model? 219-222

CZU: 343.9

Rub Jacob