IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-15 13:57
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numere înregistrate

  2022  (1 din 2)29
  2021  (3 din 2)100
  2020  (2 din 2)70
  2019  (3 din 2)82
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)57
  2016  (2 din 2)56
  2015  (3 din 2)87
  2014  (2 din 2)63
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)60
  2011  (2 din 2)70
  2010  (2 din 2)49
  2009  (2 din 2)72
  2008  (2 din 2)82
  2007  (2 din 2)114
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2022
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole109684508827180647199
Volume34465142612
Total113089160229792

Vizualizări   1395Descărcări   102

Conţinutul numărului de revistă

Inconsecvența curții constituționale cu privire la regimul juridic al analogilor substanţelor stupefiante sau psihotrope

3-20

CZU: 342.565.2:343.57

Stati Vitalie

Practica aplicării răspunderii pentru violul săvârșit de două sau mai multe persoane: controverse și soluții

21-30

CZU: 343.541

Brînza Serghei

Vârsta – condiție a răspunderii penale. aspecte comparative cu legislația altor state.

31-34

CZU: 343.224.1

Botnaru Stela , Mihalaș Ion

Analiza teoretico-practică a confuziei  ca act de concurență neloială  (practica autorității naționale de concurență)

35-46

CZU: 346.545

Volcinschi Victor , Gorincioi Cornelia

Reconceptualizarea funcției de control a inspecției judiciare

47-56

CZU: 340.114

Negru Andrei , Creciun Natalia

Elementul subiectiv al spălării banilor.

57-60

CZU: 343.359.2

Strulea Maria

Consideraţii generale asupra răspunderii executorului judecătoresc în materie penală

61-69

CZU: 343.352:343.16

Copeţchi Stanislav , Talmaci Roman

О причинности религиозной девиантности и преступности

70-80

CZU: 343.341:316.624

Гырла Лилия , Жефля Алексе

Despre pluralitatea de infractori și participația penală: aspecte obiective și subiective

81-89

CZU: 343.3/.7(478)

Bejenaru Eugen

Răspunderea penală pentru încălcarea legislației privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc – propunere de lege ferenda

90-99

CZU: 343.222:343.56

Chihai Cristina

Traficul de droguri în România

100-106

CZU: 343.575(498)

Roșu Carmen-Elena

Delincvenţa juvenilă în România:  factori de risc care determină comportamentul delincvent

107-110

CZU: 343.915(498)

Roman Daniela

Necesitatea reconsiderării politicii penale în materia delapidării averii străine: experiența Republicii Moldova și a României

111-122

CZU: 343.722(478+498)

Şaban Marcel

Neglijenţa în serviciu (art.329 CP RM): examen al unor abordări din jurisprudenţa Republicii Moldova

123-136

CZU: 343.357

Popenco Adrian

Sinteza reperelor conceptuale privind devianța religioasă în accepțiunea criminoteologiei moderne

137-144

CZU: 343.9

Jeflea Alexe

Escaladarea terorismului în actualitate. Aspecte contemporane ale fenomenului

145-148

CZU: 343.3

Pasat Aurel-Octavian

Responsabilitatea și răspunderea pentru actele de intervenție cu caracter ilicit împotriva aviației civile internaționale

149-153

CZU: 347.824

Vozian Constantin

Principiul fundamental al legalității în timp în dreptul penal substanțial: aspecte de tehnică legislativă.

154-161

CZU: 343

Pădure Drăgălin

Religie, lege și violență – o abordare conceptuală tridimensională

162-172

CZU: 316.48:2:34

Petre Andrei

Scopul şi motivul infracţiunilor prevăzute la art.278 CP RM (Actul terorist)

173-188

CZU: 343.326(478)

Cojocaru Violeta

Efectul obligatoriu al tratatelor internaționale și limitele acestuia

189-192

CZU: 341.24

Şiman Augustina

Etica profesională – o necesitate pentru activitatea de succes a specialistului

193-202

CZU: 174

Bulgaru Maria

Validitatea și fidelitatea măsurării fenomenelor sociale: abordări teoretice

203-206
Oceretnîi Anastasia

Specificul integrării sociale a refugiaţilor în Republica Moldova

207-215

CZU: 36-054.73(478)

Milicenco Stela , Crăciun Doina