IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-01 00:38
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 2)80
  2020  (2 din 2)70
  2019  (3 din 2)82
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)57
  2016  (2 din 2)56
  2015  (3 din 2)87
  2014  (2 din 2)63
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)60
  2011  (2 din 2)70
  2010  (2 din 2)49
  2009  (2 din 2)72
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)114
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole104971698421657598150
Volume33397502057
Total108275673423714

Vizualizări   1196Descărcări   54

Conţinutul numărului de revistă

Tranziția la redacția convergentă: provocări, avantaje și dezavantaje

3-8

CZU: 070:004.032.6

Gugulan Maria

Социальная журналистика и субъекты социальной практики: формы взаимоотношений  

9-13

CZU: 070:316.77

Stepanov Georgeta

Опыт развития медиаобразования в российском обществе

14-20

CZU: 37.017.4(470)

Karaaslan Temel

Atitudinile și comportamentele diasporei redefinesc semnificațiile și rolurile mass media. Cazul moldovenilor din afara Republicii Moldova stabiliți în Italia, Federația Rusă și Spania

21-29

CZU: 325.2:070.1[(478)+(470)(450)(460)]

Creţu Mihail

Interdicția eliberării unor acte debitorului în cadrul procedurii de executare silită privită din perspectiva normelor constituționale  

30-46

CZU: 342:342.76

Băieşu Aurel , Reniţă Gheorghe

Infracțiunile de violență în familie (art .2011 CP RM) în lumina prevederilor legii nr.196/2016  

47-56

CZU: 343.54(478)

Brînza Serghei , Stati Vitalie

Fapta prejudiciabilă în cazul infracțiunilor  de neglijență în serviciu (art.329  CP RM)

57-69

CZU: 343.232:343.35

Brînza Serghei , Serbinov Igor

Prevenirea comiterii infracțiunilor de către persoanele juridice cu ajutorul programelor de asistență din partea statului

70-72

CZU: 343.22:343.85:349.3

Botnaru Svetlana , Buravcenco Iulia

Locul și momentul deschiderii procedurii succesorale

73-81

CZU: 347.237:347.65

Bănărescu Iulia

Latura subiectivă a crimei internaționale

82-96

CZU: 341.4:341.01

Burlacu Oleg

Principiile despăgubirii de asigurare

97-105

CZU: 347.42:347.466

Cojocaru Violeta , Dodon Sergiu

Actul terorist săvârşit cu aplicarea armelor de foc sau a substanţelor explozive (lit.c) alin.(2) art.278 CP RM)  

106-115

CZU: 343.341:344.131.8:355.424

Cojocaru Violeta

Corespondenţa electronică: obiect imaterial al infracţiunii prevăzute la art.178 CP RM?    

116-122

CZU: 343.45(478):004.738.5

Copeţchi Stanislav

Violența în familie în modalitatea de izolare, intimidare, privare de mijloace economice și neglijare:  aspecte juridico penale  

123-133

CZU: 343.54:343.973

Corcea Nicolae , Fortuna Ghenadie

Религиозный экстремизм в современном уголовном праве и  криминологической науке  

134-145

CZU: 343.42:343.31

Gîrla Lilia

Măsuri tactice și strategice de depășire a obstacolelor care împiedică buna desfășurare a investigării  infracțiunilor informatice  

146-152

CZU: 343.139:004.7

Gheorghiţă Mihai , Purici Svetlana

Evoluţia sistemului fiscal ca parte integrantă a dreptului fiscal în actualul stat moldovenesc

153-160

CZU: 351.42(478)

Gulca Zinaida

Identitatea religioasă şi intoleranţa confesională în practica judiciară penală şi extrapenală a Republicii Moldova

161-176

CZU: 343.36:343.42(478)

Jeflea Alexe , Gîrlă Maria

Unele considerente privind fenomenul religios în știința criminologică Română  

177-187

CZU: 343.9.018.3:343.972(498)

Jeflea Alexe

О действии уголовного закона во времени в современной правовой науке  

188-204

CZU: 343.213

Manea Vladislav , Pădure Drăgălin

Analiză comparativă a subiectului infracţiunilor vamale în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi cu cea a României  

205-209

CZU: 343.22:342.9:343.359[(478)+(498)]

Pasat Aurel-Octavian

Unele considerațiuni privind aplicărea legii penale în timp în  sinteza practicii Curții Constituționale a Republicii Moldova  

210-222

CZU: 343.213:341.18(478)

Pădure Drăgălin

Controverse legate de răspunderea penală pentru manipularea unui eveniment și pariurile aranjate săvârșite în cyberspațiu  

223-245

CZU: 343.349:[343.79:004]

Reniţă Gheorghe

Operațiunea calificării în dreptul internațional privat

246-250

CZU: 341.01:341.9

Rusu Serghei

Urmările prejudiciabile în cazul infracțiunilor de neglijență în serviciu (art.329  CP RM)  

251-262

CZU: 343.132:343.35

Serbinov Igor

Infracțiunile prevăzute la art.217 și 2171 din Codul Penal privite prin prisma legii nr.193/2016

263-275

CZU: 343.57(478)

Stati Vitalie

Unele aspecte privind noțiunea de infracțiune și trăsăturile ei

275-280

CZU: 343.23:343.3/.7

Furtuna Vitalii