IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-04 07:47
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 2)80
  2020  (2 din 2)70
  2019  (3 din 2)82
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)57
  2016  (2 din 2)56
  2015  (3 din 2)87
  2014  (2 din 2)63
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)60
  2011  (2 din 2)70
  2010  (2 din 2)49
  2009  (2 din 2)72
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)114
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole104971697521657598150
Volume33397472057
Total108275672223714

Vizualizări   1024Descărcări   118

Conţinutul numărului de revistă

Măsurarea vizibilității producției științifice a Universității de Stat din Moldova:  analiză bibliometrică și altmetrică

3-22

CZU: 001.811:378.4(478)

Ţurcan Nelly , Cujba Rodica

Campaniile mediatice – forme de promovare a  mesajelor sociale 

23-26

CZU: 070:316.77:659.4

Botnariuc Marina

Individualizarea procesului educațional pentru copiii aflați în situație vulnerabilă

27-31

CZU: 37.04:376-053.2

Coroban Cristina

Relațiile dintre Republica Moldova și Franța  prin prisma francofoniei

32-38

CZU: 811.133.1:008:327(478+44)

Cotilevici Violeta

Organizația Națiunilor Unite: percepții asupra obiectivelor privind procesele de reformă a organizației

39-45

CZU: 341.123

Stejaru Selena , Budurina-Goreacii Carolina

Despre rolul societății civile în procesul de modernizare politică

46-51

CZU: 316.422:32:347.471

Stercul Natalia

Политико-правовые аспекты молдо-российского торгово-экономического сотрудничества

52-58

CZU: 327:34:339.5(478+470)

Ткач Анатолий

Escrocheria și delapidarea averii străine: efectele adoptării Legii nr.179/2018

59-73

CZU: 343.72+343.5

Brînza Serghei , Stati Vitalie

Invalidarea scrutinului – sancţiune ca formă a răspunderii constituţionale

74-81

CZU: 342.841+347.53

Arseni Alexandru

Încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare  a asistenţei medicale, privită prin prisma deciziei Curții Constituționale nr. 44/2018

82-93

CZU: 347.56:614.25

Stati Vitalie

Evoluţia instituţiei de reluare a urmăririi penale

94-97

CZU: 343.123+343.131.8

Vizdoagă Tatiana , Bodean Valeriu

Observaţii critice faţă de tratamentul sancţionator inechitabil admis de legiuitorul moldav în procesul incriminării unor fapte infracţionale: cazul art.329 din Codul Penal

98-107

CZU: 43.347:343.2/.7(478)(094.4)

Copeţchi Stanislav

Obiectul de atentare al infracțiunilor săvârșite în domeniul ocrotirii sănătății

108-118

CZU: 343.347(478)

Crijanovschi Sergiu , Cușcă Liliana

Evaluarea jurisprudenței naționale în materia faptelor penale de malpraxis medical pentru perioada anilor 2008-2018

119-132

CZU: 347.99:343.347(478)

Gîrla Lilia

Prezentarea probelor la examinarea cauzelor civile

133-137

CZU: 347.94

Chifa Felicia

Răspunderea penală pentru pronunțarea unei sentințe, decizii, încheieri sau hotărâri contrare legii (art.307 CP RM)

138-145

CZU: 343.151:347.53

Botnarenco Dorin

Reflecții cu privire la conținutul noțiunii de corupție

146-159

CZU: 343.352+328.185

Brînza Cristian

Analiza juridico-penală a infracțiunilor  de exercitare a atribuțiilor în sectorul public  în situație de conflict de interese (art.3261 CP RM)

160-178

CZU: 343.35:316.483

Chihai Cristina

Referendumul republican consultativ inițiat de către Președintele Republicii Moldova

179-184

CZU: 342.573(478)

Cobîșenco Ion

Secretul de serviciu și secretul profesional în perspectiva extrapenală comparativă (România și Republica Moldova)

185-194

CZU: 343.18+347.56(498+478)

Moțoc Costică

Protecția juridico-penală a secretului profesional medical în legea penală a României și a Republicii Moldova

195-205

CZU: 347.53:614.25(498+478)

Moțoc Costică , Gîrla Lilia

Preeminența dreptului în legea penală

206-211

CZU: 343.2/.7+342.4(478)

Pădure Drăgălin

Suficiența probelor pentru emiterea hotărârilor în procesul penal

212-217

CZU: 343.14

Petruşca Sergiu

Neglijenţa în serviciu care a provocat alte urmări grave (lit.b) alin.(2) art.329 CP RM): aspecte teoretice şi practice

218-232

CZU: 347.56:343.23

Popenco Adrian

Încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei sau de exploatare a mijloacelor de transport de către persoana care conduce mijlocul de transport, săvârșită în stare de ebrietate: considerații introductive

233-246

CZU: 343.346.5:343.572

Postovanu Nicolae

Instituția probatoriului penal privit prin prisma principiului egalității armelor

247-255

CZU: 343.12

Şlicari Ion

Efectele votului mixt asupra suveranității naționale

256-266

CZU: 342.1+342.8

Vieru Grigore

Infracțiunile contra patrimoniului în dreptul medieval românesc

267-270

CZU: 343.7(498)”15”

Ciobanu Igor , Cotruţă Artur