IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-02 10:38
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 2)80
  2020  (2 din 2)70
  2019  (3 din 2)82
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)57
  2016  (2 din 2)56
  2015  (3 din 2)87
  2014  (2 din 2)63
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)60
  2011  (2 din 2)70
  2010  (2 din 2)49
  2009  (2 din 2)72
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)114
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole104971694521656598150
Volume33397322057
Total108275667723713

Vizualizări   726Descărcări   100

Conţinutul numărului de revistă

Îmbogățirea ilicită – o analiză comparativă a legislațiilor din Republica Moldova și din România

3-16

DOI: 10.5281/zenodo.4011761

CZU: 343.35(478+498)

Brînza Serghei , Mareș Mihai

Atitudinea țarismului față de componenta juridică basarabeană: de la promisiuni generoase la rezultate dezastruoase

17-24

DOI: 10.5281/zenodo.4011775

CZU: 34(478)(091)

Aramă Elena , Chisari-Lungu Oxana

Hărțuirea nonsexuală: posibile implicații penale

25-36

DOI: 10.5281/zenodo.4011783

CZU: 343.541

Stati Vitalie

Principiul legalității în dreptul penal contemporan: o îndepărtare de la concepția sa clasică

37-44

DOI: 10.5281/zenodo.4011791

CZU: 343.211

Botnarenco Mihaela

Prejudiciul viitor, profitul ratat și pierderea unei șanse – elemente ale prejudiciului reparabil în cazul neexecutării obligației contractuale

45-51

DOI: 10.5281/zenodo.4011818

CZU: 347.426+347.741

Băieşu Aurel

Conținutul laturii obiective a infracțiunii de încălcare a regulilor de protecție a muncii

52-56

DOI: 10.5281/zenodo.4011820

CZU: 343.347:331.458(478)

Botnaru Stela , Jalbă Tudor

Cadrul legislativ al contractelor în mediul online

57-60

DOI: 10.5281/zenodo.4011830

CZU: 347.44:004.738.5

Cara-Rusnac Aliona

Enigma mulțimii criminale: între psihologie colectivă și drept penal

61-68

DOI: 10.5281/zenodo.4011834

CZU: 343.297+343.95

Grama Mariana , Panchiv Olesea

Caracteristica actelor de procedură în cadrul executării silite a obligației vamale

69-76

DOI: 10.5281/zenodo.4011845

CZU: 349:339.543(478)

Ţurcan Pavel

Influiența stării de urgență asupra dreptului la învățătura

77-84

DOI: 10.5281/zenodo.4011853

CZU: 342.733:614.8

Chibac Natalia , Pozneacova Veronica

Particularităţile procedurii de constatare a faptelor care au valoare juridică

85-95

DOI: 10.5281/zenodo.4011859

CZU: 347.13

Coban Igor , Brînză Dionis

Unele probleme privind aplicarea legii penale în timp: viziunea doctrinei contemporane mondiale

96-111

DOI: 10.5281/zenodo.4011903

CZU: 343.2.01

Pădure Drăgălin , Gîrla Lilia

Referendumul ca formă fundamentală a democrației politice

112-121

DOI: 10.5281/zenodo.4011878

CZU: 342.573

Midrigan Pavel , Bordian Mariana

Evoluţia moștenirii testamentare în dreptul naţional. Aspecte istorico-juridice

122-133

DOI: 10.5281/zenodo.4011909

CZU: 347.65/.68(478)(091)

Bănărescu Iulia

Considerațiuni generale privind principiul protecției secretului profesional

134-137

DOI: 10.5281/zenodo.4011917

CZU: 343.452

Bănărescu Anatolie

Mijlocirea luării de mită sau a dării de mită

138-151

DOI: 10.5281/zenodo.4011921

CZU: 343.352

Brînza Cristian

Studiu practic privind jurisprudența națională în materia infracțiunilor legate de insolvabilitate

152-158

DOI: 10.5281/zenodo.4011927

CZU: 343.535(478)

Ursu Vera

Problematica identificării momentului consumării infracțiunilor prevăzute la art.320 CP RM și al demarării curgerii termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală

159-162

DOI: 10.5281/zenodo.4011935

CZU: 343.222(478)

Hlopețchi Igor

Natura obiectului în cadrul infracțiunilor prevăzute la art.238 CP RM

163-168

DOI: 10.5281/zenodo.4011941

CZU: 343.72(478)

Stratan Andrei

Latura subiectivă a infracțiunii de proxenetism

169-176

DOI: 10.5281/zenodo.4011965

CZU: 343.545(478)

Calmațui Eduard

Cercetări științifice efectuate în Republica Moldova cu privire la răspunderea penală pentru practicarea ilegală a activității financiare

177-185

DOI: 10.5281/zenodo.4011971

CZU: [343.222:336]:001.89(478)

Chihai Cristina

Legea penală substanțială a Republicii Moldova necesită o revizuire urgentă: cazul erorii în dreptul penal

186-194

DOI: 10.5281/zenodo.4011975

CZU: [343.159+343.2/.7](478)

Eremciuc Roman

Latura subiectivă a infracțiunii de proxenetism

195-197

DOI: 10.5281/zenodo.4011981

CZU: 343.545

Hamâc Diana

O nouă viziune asupra cauzelor de exonerare a răspunderii penale în dreptul penal substanțial

198-207

DOI: 10.5281/zenodo.4012001

CZU: 343.2/.7

Velenciuc Dorel

Aplicarea legislației concurențiale în timpul pandemiei

208-214

DOI: 10.5281/zenodo.4012020

CZU: 346.545:616-036.21

Chițanu Grigore

Reflecții privind depunerea cererii de chemare în judecată în format electronic în procesul civil

215-223

DOI: 10.5281/zenodo.4012026

CZU: 341.951:004.738.5

Cotorobai Radu

Analiză critică privind conformitatea art.1071 CC RM modernizat cu liniile directoare ale directivei 93/13/CEE în domeniul protecției consumatorilor în contractele de credit bancar

224-227

DOI: 10.5281/zenodo.4012032

CZU: 347:[346.548:336.77](478)

Grozavu Mircea

Asigurarea protecției juridico-penale a secretului profesional în legea penală a României și în cea a Republicii Moldova: studiu empiric

228-249

DOI: 10.5281/zenodo.4012036

CZU: 343.452(478+498)

Moțoc Costică

Proprietatea privată și sistemul garanțiilor de protecție a dreptului la proprietate

250-256

DOI: 10.5281/zenodo.4012042

CZU: 347.23

Păduraru Olga

Evoluţia dreptului salariatului la viaţă privată prin prisma jurisprudenţei CtEDO

257-265

DOI: 10.5281/zenodo.4012048

CZU: 342.721.73-057.16

Pîslaruc Maria

Acțiunea și inacțiunea ca forme ale faptei prejudiciabile prevăzute la art. 146 din Codul penal

266-277

DOI: 10.5281/zenodo.4012075

CZU: 343.611(478)

Berdilo Rodica

Transmiterea unei boli venerice şi contaminarea cu maladia sida: studiu de drept penal comparat

278-287

DOI: 10.5281/zenodo.4012077

CZU: 343.617:340.5(478)

Procopciuc Radu

Conturarea procedurii hotărârii-pilot în sistemul convenției europene a drepturilor omului de-a lungul timpului

288-291

DOI: 10.5281/zenodo.4012083

CZU: 341.231.14(4)(091)

Şiman Corina

Prestarea muncii în baza raporturilor juridice de muncă atipice

292-299

DOI: 10.5281/zenodo.4012087

CZU: 349.22

Mihailov Tatiana

Sistemul autorităților responsabile de asigurarea drepturilor la educație și la muncă pentru persoanele cu dizabilități

300-304

DOI: 10.5281/zenodo.4012091

CZU: 342.733/.734:364.26

Bosîi Gheorghe

Săvârșirea infracțiunii de violare de domiciliu cu aplicarea violenței sau cu amenințarea aplicării ei

305-308

DOI: 10.5281/zenodo.4020768

CZU: 343.44(478)

Botnaru Stela , Popa Gheorghe

(in)Activitatea Consiliului de Securitate al ONU în gestionarea crizei COVID-19

309-317

DOI: 10.5281/zenodo.4012097

CZU: 341.123.043ONU:616-036.21

Cebotari Svetlana

Потенциал и перспективы стратегического партнёрства Республики Молдова и Российской Федерации в современных условиях

318-332

DOI: 10.5281/zenodo.4012102

CZU: 327(478+470)

Ткач Анатолий