IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Conferința "Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale" Conferinţă ştiinţifico-practică internaţională ,
Chişinău, Moldova, 13-14 decembrie 2018
Statul, securitatea şi drepturile omului în condiţiile societăţii informaţionale Conferinţă ştiinţifico-practică internaţională
Cautare
Locul publicării: Chişinău
Editura: Tipografia "Artpoligraf"
Anul publicării: 2019
ISBN: 978-9975-108-88-1
CZU: 34+32:316.772(082)=135.1=161.1 S79
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
2020 47
2019 62
Disponibil în IBN: 12 martie 2020
Afişează publicaţiile
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Ştiinţe fizico-matematice (4)Tehnică (14)Economie (3)Drept (102)Ştiinţe militare şi de securitate naţională (1)Sociologie (43)Ştiinţe politice (26)Biologie (1)Geologie şi Mineralogie (1)Pedagogie (1)Studiul artelor, culturologie (2)Administrare publică (6)