IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-10-27 11:54
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 2)80
  2020  (2 din 2)70
  2019  (3 din 2)82
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)57
  2016  (2 din 2)56
  2015  (3 din 2)87
  2014  (2 din 2)63
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)60
  2011  (2 din 2)70
  2010  (2 din 2)49
  2009  (2 din 2)72
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)114
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole104972035521969598150
Volume33400472090
Total108276040224059

Vizualizări   584Descărcări   33

Conţinutul numărului de revistă

Inițiativa de securitate în domeniul proliferării (context juridic maritim)

3-7

CZU: 341.67:341.225.5

Arhiliuc Victoria

Cruzimea față de animale: analiză de drept penal

8-24

CZU: 343.58

Brînza Serghei , Stati Vitalie

Observaţii critice faţă de tratamentul sancţionator inechitabil admis de legiuitorul moldav în procesul incriminării unor fapte infracţionale: cazul art.329 din Codul penal

25-33

CZU: 343.347(478)

Copeţchi Stanislav

Obiectul confiscării speciale potrivit art.106 din codul penal al Republicii Moldova

34-42

CZU: 343.272(478)

Crijanovschi Sergiu

Confiscarea specială și confiscarea extinsă: standarde europene în confiscarea şi recuperarea activelor

43-51

CZU: 343.272(100)

Crijanovschi Sergiu , Codreanu Irina

Secretul profesional al jurnalistului în viziunea legii penale și a jurisprudenței CtEDO

52-61

CZU: 343.452:070-051

Gîrla Lilia

Incriminarea exercitării atribuțiilor de serviciu în situație de conflict de interese: argumente pro și contra

62-67

CZU: 343.353:35.08(478+498)

Eşanu Adriana

Conflict al legilor penale în timp: cazul legii penale incriminatoare (novatio legis), al legii penale defavorabile (Novatio legis in pejus – Lex gravior)

68-77

CZU: 343.21+343.9

Pădure Drăgălin , Botnaru Stela

Conflictul în timp al legii penale de dezincriminare (Abolitio criminis)

78-90

CZU: 343.211.2+343.9

Pădure Drăgălin , Grama Mariana

Graviditatea victimei ca posibilă urmare gravă a infracțiunii de viol

91-95

CZU: 343.541

Pîntea Andrei , Tăbîrţă Adrian

Subiectul infracțiunii de internare ilegală într-o instituţie psihiatrică

96-102

CZU: 343.43

Tăbîrţă Adrian , Pîntea Andrei

Discriminare în contextul suspendării condiționate a executării pedepsei: studiu de caz

103-109

CZU: 343.281(478)

Reniţă Gheorghe

Legea, medicamentul și sănătatea

110-118

CZU: 340.6:615.4

Znagovan Alexandru

Obiectul juridic al infracțiunii prevăzute la art.146 din Codul penal

119-130

CZU: 343.6

Berdilo Rodica

Reglementarea răspunderii penale a judecătorului pentru pronunțarea cu bună știință a unei hotărâri contrare legii: unele aspecte de drept comparat

131-134

CZU: 343.2:340.5

Botnarenco Dorin

Reglementarea asigurării obligatorii de asistență medicală

135-139

CZU: 342.74+369.22

Guceac Ion

Caracteristica conduitei agentului sub acoperire în activitatea specială de investigație

140-145

CZU: 343.123.12

Eni Artiom

Secretul profesional reproductiv ca obiect imaterial al încălcării inviolabilității vieții personale: constatări de Lege lata, viziuni doctrinare și jurisprudența CtEDO

146-159

CZU: 347.965.33:612.6+614.253.84

Moțoc Costică , Gîrla Lilia

Datele confidențiale cu caracter personal protejate în regim de secret profesional: aspecte de drept penal comparat

160-170

CZU: 347.965.33:343.45

Moțoc Costică

Conținutul vinovăției în cazul infracțiunilor prevăzute la art.264 din Codul penal

171-181

CZU: 343.222(498)

Postovanu Nicolae

Cazul fortuit și starea de extremă necesitate în contextul infracțiunilor prevăzute la art.264 din Codul penal

182-192

CZU: 343.36(498)

Postovanu Nicolae

Limitele materiale și temporale ale răspunderii membrilor organelor de conducere în cadrul procesului de insolvabilitate

193-197

CZU: 347.53

Tarlapan Artur

Afirmarea principiului neintervenției ca principiu fundamental al dreptului internațional

198-202

CZU: 341.23

Vieru Grigore