IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-03 16:13
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 2)80
  2020  (2 din 2)70
  2019  (3 din 2)82
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)57
  2016  (2 din 2)56
  2015  (3 din 2)87
  2014  (2 din 2)63
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)60
  2011  (2 din 2)70
  2010  (2 din 2)49
  2009  (2 din 2)72
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)114
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole104971694521656598150
Volume33397332057
Total108275667823713

Vizualizări   1183Descărcări   29

Conţinutul numărului de revistă

Elementele constitutive şi elementele circumstanţiale agravante ale infracţiunilor contra patrimoniului militar 3-11

CZU: 344.14

Brînza Serghei
Protecţia penală a patrimoniului cultural din perspectiva amendamentelor operate prin Legea NR.75/2016 12-25

CZU: 343.533:008

Brînza Serghei , Stati Vitalie
Viaţa fiinţei umane şi limitele în interiorul cărora aceasta se bucură de ocrotire penală 26-32

CZU: 343.4

Buliga Dumitru
Temeiurile raţionale ale concepţiei cauzalităţii în dreptul penal 33-38

CZU: 343.123.1

Ciobanu Igor , Nedelcu Narciza
Unele aspecte privind analiza juridico-penală comparativă a infracţiunilor informatice în legea penală a Republicii Moldova şi în cea a României 39-46

CZU: 343.23:004(478+498)

Crijanovschi Sergiu
Victima determinării la sinucidere (art.150 cp rm): explicaţii psihologo-psihiatrice în luarea deciziei definitive de suicid 47-57

CZU: 343.614:159.9

Gîrla Lilia
Opinii doctrinare, constatări de lege lata şi propuneri de lege ferenda în materia favorizării infractorului 58-66

CZU: 343.2(478)

Manea Vladislav
Latura subiectivă a infracţiunilor vamale potrivit legislaţiei Republicii Moldova 67-73

CZU: 343.359.3(478)

Pasat Aurel-Octavian
Fapta prejudiciabilă în cazul infracţiunii prevăzute la alin.(1) art.349 din Codul Penal 74-85

CZU: 343.6(478)

Pavliuc Ghenadie
Procedura aplicării sistemului informatizat Asycuda world 86-89

CZU: 343.73:004(478)

Rotundu Edgar
Observaţii referitoare la amendamentele operate în Codul Penal prin Legea nr.60/2016 90-97

CZU: 343.3/.5(478)

Stati Vitalie
Aspecte ale incriminării circulaţiei ilegale a drogurilor în legislaţia penală a Republicii Moldova 98-101

CZU: 343.575(478)

Strulea Maria
Reconceptualizarea incriminării torturii, tratamentului inuman sau degradant prin Legea nr.252 din 08.11.2012 102-108

CZU: 343.4(478)+341.231.14(4)CEDO

Ursu Daniela
Naţionalitatea versus cetăţenia: abordări de natură conceptuală în materia dreptului internaţional privat 109-116

CZU: 341.95+342.71

Babără Valeriu
Perspective de dezvoltare a politicii de clemenţă 117-123

CZU: 346.546

Bologan Dumitriţa
Despre evoluţia conceptului de Mens rea în dreptul internaţional penal 124-127

CZU: 341.41/.46

Burlacu Oleg
Contractul de vânzare-cumpărare la distanţă: definiţii 128-133

CZU: 347.451

Calmîc Vlada
Reflecţii privind natura juridică a dreptului de a cere partaj 134-137

CZU: 347.626.6

Otgon Ala
Contractul de vânzare–cumpărare la licitaţie, analiza juridică a legislaţiei naţionale şi internaţonale şi accepţiunile juridice ale acestuia 138-145

CZU: 347.451.6(478+100)

Vîrlan Petru , Chibac Natalia
Campaniile mediatice: abordări teoretico-conceptuale 146-150

CZU: 316.772.4+32.019.5:659.4

Stepanov Georgeta , Botnariuc Marina
Pluralismul mediatic la nivel european: de la recunoaştere la măsurare 151-158

CZU: [316.772.4+32.019.5:659.4](478+4)

Gonta Ana
Cadru general pentru folosirea tehnicilor din jocuri video în procesul de schimbare organizaţională 159-168

CZU: 005.71

Mic Tudor
Opinia publică on-line – derivată a noilor media 169-175

CZU: 316.774:004.738.5

Rusu Liliana
Reportajul cultural: aspecte definitorii şi aserţiuni explicative 176-180

CZU: 070+316.74

Tugarev Laura
Realizarea dimensiunilor externe şi interne în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova: evoluţie şi actualitate 181-188

CZU: [327+338](478+4)

Morari Cristina
Relaţiile moldo-franceze în contextul integrării europene 189-196

CZU: 327(478+44)

Cotilevici Violeta
Рецензия на монографию О.В. Бузу, В.Г. Гуцу, Д.В. Гуцу «Кадастр недвижимого имущества в Республике Молдова. Опыт междисциплинарного исследования» 197-199

CZU: 349.418

Teacă Ilie , Pavel Stanislav