IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-30 15:54
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 2)80
  2020  (2 din 2)70
  2019  (3 din 2)82
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)57
  2016  (2 din 2)56
  2015  (3 din 2)87
  2014  (2 din 2)63
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)60
  2011  (2 din 2)70
  2010  (2 din 2)49
  2009  (2 din 2)72
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)114
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole104971694521656598150
Volume33397312057
Total108275667623713

Vizualizări   412Descărcări   125

Conţinutul numărului de revistă

„Sexting”, „sextorsion”, „revenge porn”: fenomene reflectate în Codul penal al Republicii Moldova?

3-17

DOI: 10.5281/zenodo.4570078

CZU: 343.542.1:343(478)(094)

Brînza Serghei , Stati Vitalie

Blocul de constituţionalitate – legalitate şi legitimitate

18-25

DOI: 10.5281/zenodo.4570103

CZU: 342.4/.5:340.13

Arseni Alexandru

Contractul de prestare a serviciilor de sănătate: valenţe juridice şi caractere specifice

26-33

DOI: 10.5281/zenodo.4570117

CZU: 347.44:[614.2+616-082]

Sadovei Nicolai

Modalitățile atipice de apărare ale pârâtului în cadrul procesului civil

34-41

DOI: 10.5281/zenodo.4570169

CZU: 347.92

Belei Elena , Dumitrașcu Dumitru

Influenţa televiziunii asupra procesului de percepere a realităţii sociale, în principal a violenţei, de către deţinuţii minori şi societatea civilă

42-62

DOI: 10.5281/zenodo.4570246

CZU: 303.6:[654.19:316.473]

Grama Mariana , Popescu (Soltan) Ana

Practica reglementării relațiilor de muncă ocazionale prin prisma legislației ungare

63-67

DOI: 10.5281/zenodo.4570262

CZU: 349.22:340.134(439)

Romandaş Nicolae , Alcaz Nicolae

Organizarea statală a puterii – de la aristotel la contemporaneitate

68-81

DOI: 10.5281/zenodo.4570269

CZU: [342.5+321.01](091)

Arseni Alexandru , Pozneacova Veronica

The role of court presidents and of the judicial inspection body in strengthening the performance of the judiciary. Functional interactions for achieving a common goal

82-93

DOI: 10.5281/zenodo.4572420

CZU: 347.97/.99:35.072.6

Ţurcanu Radu , Creciun Natalia

Infracţiunea prelungită: privire critică asupra încadrării juridice

94-102

DOI: 10.5281/zenodo.4572424

CZU: 343.23(478)

Copeţchi Stanislav

Efectele lipsei calității speciale a subiectului infracțiunilor prevăzute la art.333 din Codul penal

103-115

DOI: 10.5281/zenodo.4572430

CZU: 343.35(478)

Brînza Cristian

Obiectul juridic special al infracțiunilor prevăzute la art.264 din Codul penal

116-127

DOI: 10.5281/zenodo.4572434

CZU: 343.3/.7

Postovanu Nicolae

Încadrarea societății civile în examinarea procedurilor disciplinare ale judecătorilor

128-132

DOI: 10.5281/zenodo.4572442

CZU: 347.962.3:347.471

Josanu Cristina

Materiale științifice referitoare la accesul ilegal la informaţia computerizată publicate în Republica Moldova

133-142

DOI: 10.5281/zenodo.4572446

CZU: [343.349+343.23:004](478)

Strîmbeanu Alexandru

Evaluarea performanţelor funcţionarilor publici rezultate din activitatea de dezvoltare profesională

143-149

DOI: 10.5281/zenodo.4572463

CZU: 005.962.131:005.332.1:351.08

Romandaş Nicolae , Cojocaru Olesea

Responsabilitatea redusă și starea emoțională a subiectului infracțiunilor prevăzute la art.146, 147 și 156 din Codul penal

150-159

DOI: 10.5281/zenodo.4572482

CZU: 343.222:343.61(478)

Berdilo Rodica

Practicarea ilegală a activității financiare – premisele și oportunitatea incriminării

160-166

DOI: 10.5281/zenodo.4572493

CZU: 343.53(478)

Chihai Cristina

Modelarea procesului de analiză a doctrinei în materia protecției drepturilor pacienților în diferite sisteme de asigurări obligatorii și/sau facultative

167-172

DOI: 10.5281/zenodo.4572495

CZU: 349:368.042:616-082

Guceac Ion

Integritatea ca element al capacității juridice a magistratului

173-178

DOI: 10.5281/zenodo.4572497

CZU: 347.962

Ceban Olga

Reabilitarea judecătorească ca instituţie particulară a prescripţiei penale: repere cumulativ-teoretice

179-184

DOI: 10.5281/zenodo.4572522

CZU: 343.294+343.15

Muntean Andrei , Sorici Gheorghe

Studiu comparat privind obiectul infracţiunilor de fals în acte publice (art.332 CP RM)

185-197

DOI: 10.5281/zenodo.4572526

CZU: 343.522

Pîrțac Cristina

Participaţia la comiterea infracţiunilor de omor – delimitări teoretico-metodologice

198-206

DOI: 10.5281/zenodo.4572532

CZU: 343.61

Arcer Alexandru

Excepția de ilegalitate în procesul civil

207-210

DOI: 10.5281/zenodo.4572536

CZU: [347.9+342.9](478)

Dumitrașcu Dumitru

Unele considerente cu privire la problema bănuielii rezonabile în materia arestării preventive

211-216

DOI: 10.5281/zenodo.4572564

CZU: 341.645.5(4-672UE):343.126(478)

David Larisa

Analiza istoriografică a recensământului populației

217-222

DOI: 10.5281/zenodo.4572576

CZU: [311.312+314.02]:93

Bargan Natalia

Identificări conceptual–teoretice ale fenomenului ,,paradiplomație”

223-231

DOI: 10.5281/zenodo.4572582

CZU: 327

Cebotari Svetlana

Cooperarea moldo-franceză – o cale spre europenizarea Republicii Moldova

232-238

DOI: 10.5281/zenodo.4572591

CZU: [327+339.94](478:44)

Cotilevici Violeta

Programele TV cu conținut criminalistic: particularități tipologice și discursive

239-243

DOI: 10.5281/zenodo.4572595

CZU: 343.98:654.17

Rusnac Ludmila