IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-10 09:22
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 2)80
  2020  (2 din 2)70
  2019  (3 din 2)82
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)57
  2016  (2 din 2)56
  2015  (3 din 2)87
  2014  (2 din 2)63
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)60
  2011  (2 din 2)70
  2010  (2 din 2)49
  2009  (2 din 2)72
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)114
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole104972042221969598150
Volume33400622090
Total108276048424059

Vizualizări   1360Descărcări   73

Conţinutul numărului de revistă

Transcriptul: particularităţi de utilizare în cercetarea socială3-9

CZU: 303.1

Oceretnîi Anastasia
Arab women discrimination in the Israeli labor market10-16

CZU: 331.5-055.2(569.4)

Abu-Ahmad Redan
Premisele apariţiei jurnalismului social în republica Moldova17-23

CZU: 070(478)

Stepanov Georgeta
Arta interviului cultural: specific, conţinut şi tehnici de realizare 24-28

CZU: 070:303.62

Tugarev Laura
Participarea diasporilor la spaţiul informaţional. Sistemul media contemporan: structură şi roluri29-34

CZU: 303.425:659.4-054.57(=083)

Creţu Mihail
Instituţiile puterii: funcţionalitatea în sistemul politic al societăţii 35-40

CZU: 342.5(478)

Sandu Ion
Infracţiunile prevazute la art.164 si 166 CP RM: aspecte teoretice si practice 41-59

CZU: 343.4(478)

Brînza Serghei
Best interests of the child for children in contact with the law. Victims and witnesses 60-66

CZU: 343.121.5+343.62

Bolocan-Holban Augustina
Obiectul infracţiunii prevăzute la art.173 CP RM67-81

CZU: 343.543(478)

Botnarenco Mihaela
Norma cu privire la responsabilitatea redusă în legea penală a Republicii Moldova82-87

CZU: 343.2(478)

Botnaru Stela
Noţiunea, importanţa şi natura juridică a executării silite88-91

CZU: 347.952

Bănărescu Anatolie
Locul dreptului de moştenire în sistemul drepturilor şi libertăţilor fundamentale 92-95

CZU: 347.65/.68(478)

Bănărescu Iulia
Noţiunea cauzalităţii, a legăturii cauzale, a cauzei şi efectului 96-104

CZU: 343.9

Ciobanu Igor , Nedelcu Narciza
Caractere specifice vinovăţiei – condiţie a răspunderii juridice civile 105-109

CZU: 347.5

Cojocari Eugenia , Ivancova Tatiana
Atragerea minorilor la activitate criminală: modalitate normativă de exprimare a faptei prejudiciabile consemnate la art.208 CP RM 110-115

CZU: 343.4(478)

Copeţchi Stanislav
Violenţa în familie din perspectiva criminalisticii, criminologiei şi a dreptului penal 116-126

CZU: 343.54

Corcea Nicolae
Traficul de persoane: unele reflecţii ştiinţifice ale autorilor străini 127-132

CZU: 343.4

Dumneanu Ludmila , Ştefănoaia Mihai
Aspecte de drept comparat privind privaţiunea ilegală de libertate şi răpirea unei persoane 133-140

CZU: 342.7+343.43

Gurev Dorina
Despre aplicarea forţei fizice, mijloacelor speciale şi armei de foc de către colaboratorii instituţiilor penitenciare 141-155

CZU: 343.83

Manea Vladislav
Aspectul legal şi doctrinar al statutului juridic al descendenţilor rezervatari din Republica Moldova 156-161

CZU: 347.65/.68(478)

Perederco Vasile
Bune practici internaţionale cu privire la investigarea infracţiunilor informatice 162-166

CZU: 343.23:004(100)

Purici Svetlana
Riscul contractual: principalele repere conceptulale167-174

CZU: 347.44

Reniţă Gheorghe
Novele legislative privind recidiva în teoria şi practica instanţelor judecătoreşti: experienţa româniei 175-184

CZU: 343.9(498)

Railean Victoria
Declararea mărfurilor şi a mijloacelor de transport organului vamal. 185-188

CZU: 347.73

Rotundu Edgar
Money laundering: ring around the white collar189-193

CZU: 343.35(478+569.4)

Rub Jacob
Victima infracţiunilor prevăzute la art.191 CP RM194-199

CZU: 343.351:336.713(478)

Selevestru Irina
Semnificaţia şi rolul motivelor huliganice în contextul infracţiunii prevăzute la art.287 CP RM200-204

CZU: 343.54(478)

Sîrbu Victor
Infracţiunile prevăzute la art.238 şi 239 CP RM în lumina amendamentelor operate în codul penal la 25.07.2014 205-224

CZU: 343.351:336.77(478)

Stati Vitalie
Obiectul raportului juridic de ipotecă225-230

CZU: 347.27(478)

Tarlapan Artur
Dreptul de superficie în lumina analizelor de drept comparat231-238

CZU: 347.2

Volcinschi Victor