IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-25 13:35
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 2)80
  2020  (2 din 2)70
  2019  (3 din 2)82
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)57
  2016  (2 din 2)56
  2015  (3 din 2)87
  2014  (2 din 2)63
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)60
  2011  (2 din 2)70
  2010  (2 din 2)49
  2009  (2 din 2)72
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)114
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole104971697521657598150
Volume33397482057
Total108275672323714

Vizualizări   1453Descărcări   52

Conţinutul numărului de revistă

Politici familiale cu consecinţe demografice 3-14

CZU: 316.356.4:364.07-058.8(478)

Bulgaru Maria , Bulgaru Oleg
Social work education in an international context – learning from a cross-border cooperation 15-20

CZU: 316:37

Christensen Jonas , Thoennessen Joachim , Walke Janet
De ce articolele ştiinţifice au nevoie de CZU? 21-29

CZU: 025.45

Ţurcan Nelly
Convergența mass-mediei ca proces: abordări conceptuale 30-35

CZU: 070

Gugulan Maria
Турция по пути развития медиаобразования 36-43

CZU: 378.148:654.1(560)

Карааслан Темель
Interviul radiofonic cu tematică politică: abordări teoretice şi practici operaționale 44-49

CZU: 303.62:654.1

Marcu Mariana
Amendamentele operate în codul contravențional prin legea nr.208/2016: implicații juridico-penale 50-56

CZU: 343.353:[342.4/.5:343.2/.7](478)

Brînza Serghei
O nouă viziune asupra incriminării faptei de vânat ilegal săvârșite cu folosirea situației de serviciu 57-63

CZU: 343.16:[349.6:639.1]

Brînza Serghei , Manea Vladislav
Considerații relative la conceptul de ordine publică în dreptul internațional privat 64-81

CZU: 34.028.5:341.9

Volcinschi Victor
Importanța și rolul măsurilor de constrângere cu caracter educativ 82-87

CZU: 343.24:343.14(478)

Bolocan-Holban Augustina , Strulea Maria
Expunere pe marginea unor amendamente operate în hotărârea plenului Curţii Supreme de Justiţie „Cu privire la practica judiciară în cauzele penale privind minorii”, nr.39 din 22.11.2004 88-97

CZU: [343.137.5:343.197.8]:347.991(478)

Copeţchi Stanislav , Brînză Liubovi
Obiectul juridic generic și obiectul juridic special al violenței în familie (art.2011 CP RM) 98-112

CZU: 340.11:343.55(478)

Corcea Nicolae , Fortuna Ghenadie
Evoluția reglementărilor acordurilor anticoncurențiale 113-122

CZU: 334.753:347.4

Creciun Ilie
Verificarea autenticității informaționale a purtătorilor tehnico-electronici de informație în probatoriul penal 123-128

CZU: [343.14:343.982]:004.9

Croitor Elena
Efectul ex tunc al hotărârii curții constituționale în materie penală 129-137

CZU: [342.56:34.04]:[340.132:343]

Dolea Igor
Ansamblul trăsăturilor distincte ale suveranității și independenței în condițiile statului federativ și confederativ 138-147

CZU: 342.24(4-061.1UE):341.231

Guceac Andrei
Implicații teoretice și pragmatice privitoare la incriminarea faptelor de neexecutare a hotărârii instanței de judecată 148-152

CZU: 34.03:347.99

Hlopețchi Igor
Prevenirea criminalității religioase în legislația penală și extrapenală a României 153-160

CZU: 343.42:343.85(498)

Jeflea Alexe
Mecanismul puterii în stat: istorie şi actualitate 161-163

CZU: 342.5:343.518

Moldoveanu Bianca
Înfăptuirea justiției restaurative în cauze penale: propuneri de lege ferenda 164-179

CZU: 343.264

Reniţă Gheorghe , Brînză Liubovi
Manipularea unui eveniment și pariurile aranjate (art.2421 și 2422 CP RM): infracțiuni de corupție? 180-191

CZU: 343.56(478)

Reniţă Gheorghe
Identificarea persoanei prin măsuri și metode speciale de investigații 192-201

CZU: 343.982.32

Roman Dumitru , Popa Sergiu
Considerații teoretice și practice privind infracțiunile de practicare ilegală a activității de întreprinzător (art.241 din Codul Penal) 202-210

CZU: 343.37(478)

Stati Vitalie , Băbălău Denis
Amenințarea sau violența săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere sau a unei persoane care își îndeplinește datoria obștească (art.349 din Codul Penal): analiză de drept penal 211-221

CZU: 343.3:[343.231:343.6]

Stati Vitalie , Pavliuc Ghenadie
Garanțiile speciale în cazul arestării preventive și diligența autorităților publice pentru asigurarea acestora 222-230

CZU: 343.126:343.13

Soltan Vasile
Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii: studiu de drept comparat 231-240

CZU: 343.61:340.5/.6

Şaptefraț Ştefan
Particularitățile exercitării dreptului subiectiv de ipotecă în baza contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie 241-246

CZU: 347.45/.47:304.111.52

Tarlapan Artur
Incursiuni analitice asupra realizării actelor de dispoziție ale debitorului în procedura de executare potrivit dreptului românesc și celui din Republica Moldova 247-258

CZU: 347.952(478+498):340.5

Bănărescu Anatolie
Premisele constituirii societăţii civile în Republica Moldova 259-263

CZU: 1.7:321.38(478)321.7:321.38(478)321.7:321.38(478)321.7:321.38(478)321.7:321.38(478)321.7:321.38(478)321.7:321.38(478)321.7:321.3

Budurina-Goreacii Carolina
Istoriografia cercetării relațiilor moldo–franceze în contextul procesului integraționist european 264-271

CZU: 327.8(478+44):[930.22:001.3]

Cotilevici Violeta