IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-31 05:47
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 2)80
  2020  (2 din 2)70
  2019  (3 din 2)82
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)57
  2016  (2 din 2)56
  2015  (3 din 2)87
  2014  (2 din 2)63
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)60
  2011  (2 din 2)70
  2010  (2 din 2)49
  2009  (2 din 2)72
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)114
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole104971697521657598150
Volume33397462057
Total108275672123714

Vizualizări   1614Descărcări   54

Conţinutul numărului de revistă

Cadrul de dezvoltare a jurnalismului social autohton 3-8

CZU: [070.1+316.344.2](478)

Stepanov Georgeta
Impactul presei asupra delicvenţei juvenile 9-12

CZU: 070.1:316.624-053.6

Ciobanu Gheorghe
Impactul politicii energetice a Federaţiei Ruse asupra securutăţii Republicii Moldova 13-17

CZU: 32:620.9(478+470)

Eremia Natalia , Cebotari Svetlana
Historiography, theoretical and methodological bases of terrorism research 18-28

CZU: 327.5+341.4

Ejova Cristina
Internal factors and geopolitical aspects of the Arab Spring 29-36

CZU: 327(53+73)

Luchin Timur , Ejova Cristina
Internal dimension of the Republic of Moldova and Georgia’s European integration process: achievements and difficulties 37-45

CZU: 327(478+479.2):061.1EU

Morari Cristina
Infracţiunea de huliganism (art.287 CP RM): analiză de drept penal 46-63

CZU: 343.343.3

Brînza Serghei
Falsul în acte publice (art.332 CP RM): aspecte de drept penal 64-73

CZU: 343.522/.525

Brînza Serghei , Stati Vitalie , Popov Ruslan
Principiile executării silite şi participanţii la executarea silită 74-76

CZU: 347.952

Bănărescu Anatolie
Răspunderea penală a persoanei juridice 77-80

CZU: 343.322

Buruiană Olga , Botnaru Stela
Varietăţile măsurilor de asigurare a acţiunii civile şi efectele acestora 81-89

CZU: 347.922

Botnari Veaceslav
Fundamentarea caracterului cauzator al inacţiunii în baza aplicării teoriei deosebirii categoriei cauzalităţii, a construcţiei teoretice a legăturii cauzale şi a mecanismului cauzării empirice 90-94

CZU: 343.23

Ciobanu Igor , Nedelcu Narciza
Victima violenţei în familie în dreptul international şi în dreptul penal substanţial: interpretări şi propuneri de lege ferenda 95-108

CZU: 343.541(478+498+100)

Corcea Nicolae
Extrădarea şi condiţiile ei 109-115

CZU: 341.43/.44(4)

Digori Irina , Botnaru Stela
Delimitarea denunţării false şi a declaraţiei mincinoase, a concluziei false sau traducerii incorecte de alte infracţiuni conexe 116-120

CZU: 343.36

Gîrlea Anastasia
Unele consideraţii privind latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la art.349 din Codul Penal 121-128

CZU: 343.3/.7

Pavliuc Ghenadie
Cercetări ştiinţifice privind subiectul infracţiunilor prevăzute în capitolele XV şi XVI din partea specială a codului penal 129-143

CZU: 343.3/.7

Popov Ruslan
Particularităţile problemelor care urmează a fi soluţionate în cadrul investigării criminalistice a infracţiunilor informatice 144-147

CZU: 343.3/.7:004.056

Purici Svetlana
Money laundering as an isolated phenomenon and leading factor in white-collar criminality, puts Moldova case judiciary on the spot 148-152

CZU: 343.359.2:336.225(478)

Rub Jacob
Sistemul infractiunilor economice în Republica Moldova Noţiuni generale privind infracţiunile economice 153-156

CZU: 343.37(478)

Samson Isabela-Monalisa
Subiectul infracţiunilor prevăzute la art.191 CP RM 157-168

CZU: 343.7(478)

Selevestru Irina
Infracţiunile prevăzute la art.2453, 2455-2458, 24511 şi 24512 CP RM: studiu de drept penal 169-183

CZU: 343.37:336.76(478)

Stati Vitalie
Modalităţi de exprimare a acţiunii de trafic de personae în dreptul comparat 184-188

CZU: 343.43(498)

Ştefănoaia Mihai
Bazele revoluţionare ale ordinii constituţionale româneşti după 1989 189-194

CZU: 342.4/.6(498)

Bocancea Cristian
Corelaţia dintre testament şi contractul cu privire la moştenirea unui viu 195-197

CZU: 347.65/.68(478)

Bănărescu Iulia
Configuraţii privind transferul dreptului de proprietate prin contractul de vânzare-cumpărare 198-205

CZU: 347.24:347.451

Reniţă Gheorghe
Aspectele puterii juridice a actului normativ-juridic prevăzute de legea Republicii Belarus nr.361-3 din 10.01.2000 206-210

CZU: 342.9(476)

Poalelungi Oleg , Poalelungi Parascovia