IBN
Închide
Ejova Cristina
Cuvinte-cheie (61): international terrorism (3), extremism (2), terrorism (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Activitatea Republicii Moldova privind combaterea și prevenirea terorismului la etapa actuală
Ejova Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migraţia şi dezvoltarea: cazuri de bună practică şi controverse
Ejova Cristina, Voroneanu Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Factorul gender în procesele de pace și conflict
Ejova Cristina, Haritonova Taisia
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(82) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea internațională a Republicii Moldova în contextul respectării drepturilor omului
Ejova Cristina, Eșanu Anastasia
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul factorului energetic asupra politicii externe a statelor
Ejova Cristina, Demianenco Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(83) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
International terrorism: concept and main reasons for escalation
Ejova Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Impactul fluxului de migrație din Orientul Mijlociu asupra dimensiunii sociale și politice a Uniunii Europene și a Republicii Moldova
Ejova Cristina, Voroneanu Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Глобализация, наука и социоприродные преобразования в условиях современного мира / Globalization, Science and Socio-Natural Transformations in the Modern World
Ejova Cristina
State University of Moldova
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Theoretical and conceptual bases of researching terrorism
Ejova Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Миротворчество в урегулировании конфликтов на постсоветском пространстве: на примере абхазского, нагорно-карабахского и приднестровского конфликтов
Ежова Кристина, Шопин Игорь
Молдавский Государственный Университет
Moldoscopie
Nr. 4(79) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 2 February, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Council of Europe action against terrorism
Ejova Cristina
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol. 2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-818-9.
Disponibil online 22 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Migration in European Union as a security challenge issue to EU states
Ejova Cristina, Celan Andriana
State University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(73) / 2016 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 16 November, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some aspects of the fight against terrorism within the European Union
Ejova Cristina
State University of Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some considerations on European system of combating terrorism: implications for the Republic of Moldova
Ejova Cristina
State University of Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uncovering European Union legislation on migration regulation: policy evolution and crisis management
Ejova Cristina, Celan Andriana
State University of Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 2 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Conceptul de europenizare și cadrul său teoretic
Ejova Cristina, Ejov Alexandr
Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(167) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 24 July, 2015. Descarcări-23. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Extremism: definition, types and essential characteristics
Ejova Cristina
State University of Moldova
Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 2(168) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 December, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
General considerations on the U.S. political crisis management in the arab world (2010-2014)
Ejova Cristina, Luchin Timur
State University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(71) / 2015 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 11 January, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Historiography, theoretical and methodological bases of terrorism research
Ejova Cristina
State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(88) / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 1 December, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internal factors and geopolitical aspects of the Arab Spring
Luchin Timur, Ejova Cristina
State University of Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(88) / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 1 December, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32