IBN
Închide
Botnaru Stela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 18.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 21
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 15

2023 - 2

Analiza hotărârii CTEDO de constatare a încălcării art.3 de către Republica Moldova prin neintervenția în cazul violenței în familie
Botnaru Stela , Pozneacova Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Prevenirea și combaterea violenței în familie
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-552-4.
Disponibil online 20 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul „crimei ca manifest” bazat pe promovarea ideilor filosofice
Botnaru Stela , Pozneacova Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Omul, criminologia, ştiinţa
Ediția a 2-a, Vol. 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3418-6-8 (PDF).
Disponibil online 29 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Măsuri alternative de prevenire și sancționare a persoanelor juridice în dreptul penal
Botnaru Stela , Buravcenco Iulia
Universitatea de Stat din Moldova
Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie
Ediția I-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-158-12-1.
Disponibil online 23 June, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participația penală în cazul persoanei juridice ca subiect al infracțiunii
Buravcenco Iulia , Botnaru Stela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe juridice și economice
SJE. 2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 11 January, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale digitalizării dreptului penal, prin prisma digitalizării infracțiunilor electorale
Botnaru Stela , Tanas Ghenadie
Universitatea de Stat din Moldova
Statul, securitatea şi drepturile omului în era digitală
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-158-17-6..
Disponibil online 13 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Conținutul laturii obiective a infracțiunii de încălcare a regulilor de protecție a muncii
Botnaru Stela , Jalbă Tudor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(138) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 27 September, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementarea instituției legitimei apărări în perioada antică
Botnaru Stela , Cucerescu Ana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
Vol.1, R, SJE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 8 November, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Săvârșirea infracțiunii de violare de domiciliu cu aplicarea violenței sau cu amenințarea aplicării ei
Botnaru Stela , Popa Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(138) / 2020 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 27 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victima infracțiunii de violare de domiciliu (art.179 Cod penal)
Botnaru Stela , Popa Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Științe juridice și economice
Vol.1, R, SJE. 2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 8 November, 2020. Descarcări-160. Vizualizări-3521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Apariția și evoluția istorică a legislației privind securitatea și sănătatea în muncă pe teritoriul Republicii Moldova și a altor sate
Botnaru Stela , Jalbă Tudor
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte de teorie şi practică în materia legitimei apărări
Botnaru Stela , Șaporda Ecaterina
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conflict al legilor penale în timp: cazul legii penale incriminatoare (novatio legis), al legii penale defavorabile (Novatio legis in pejus – Lex gravior)
Pădure Drăgălin , Botnaru Stela
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 13 June, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Individualizarea infracțiunii de violare de domiciliu de alte infracțiuni conexe
Botnaru Stela , Popa Gheorghe
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subiectul infracţiunii de corupere a alegătorilor  (prevăzută la art.181¹ din Codul penal al Republicii Moldova)
Botnaru Stela , Tanas Ghenadie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(128) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziunea doctrinei europene moderne asupra aplicării legii penale în timp: conceptul și tipurile conflictelor
Botnaru Stela , Pădure Drăgălin
Universitatea de Stat din Moldova
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 19 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Провокация преступления: реалии и перспективы
Ботнару Стелла , Шапорда Екатерина
Молдавский Государственный Университет
Particularităţile adaptării legislaţiei Republicii Moldova şi Ucrainei la legislaţia Uniunii Europene
2019. Chişinău. .
Disponibil online 22 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Aplicarea recidivei în cazul comiterii infracțiunii de către o persoană juridică
Botnaru Stela , Buravcenco Iulia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
R, SJ. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eroarea în dreptul penal comparat
Botnaru Stela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice
R, SJ. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-50-2..
Disponibil online 5 June, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vârsta – condiție a răspunderii penale. aspecte comparative cu legislația altor state.
Botnaru Stela , Mihalaș Ion
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(113) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018. Descarcări-34. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Pedepsele ce pot fi aplicate persoanelor  juridice – subiect al infracţiunii
Botnaru Stela , Buravcenco Iulia
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.1, SJ. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-815-8.
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45