Infracţiunea de huliganism (art.287 CP RM): analiză de drept penal
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
391 20
Ultima descărcare din IBN:
2019-12-30 18:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.343.3 (6)
Infracțiuni împotriva statului (503)
SM ISO690:2012
BRÎNZĂ, Sergiu. Infracţiunea de huliganism (art.287 CP RM): analiză de drept penal. In: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale). 2015, nr. 8(88), pp. 46-63. ISSN 1814-3199.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Numărul 8(88) / 2015 / ISSN 1814-3199 /ISSNe 2345-1017

Infracţiunea de huliganism (art.287 CP RM): analiză de drept penal

CZU: 343.343.3
Pag. 46-63

Brînză Sergiu
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 1 decembrie 2015


Rezumat

În cadrul studiului de faţă se relevă că lipsa sau prezenţa scopului de cupiditate este acel criteriu care permite delimitarea infracţiunii de huliganism (care presupune luarea ilegală şi gratuită din motive huliganice a bunurilor străine) de infracţiunile prevăzute la art.186-188, 190-192 CP RM. De asemenea, se ajunge la concluzia că întotdeauna infracţiunea prevăzută la art.287 CP RM presupune ipostaze cu implicaţii publice. Dar numai în unele cazuri această infracţiune este săvârşită în locuri publice. Se argumentează că omorul intenţionat, ca şi vătămarea intenţionată gravă ori medie a integrităţii corporale sau a sănătăţii, pot să reprezinte violenţa care este aplicată tocmai în legătură cu încălcarea grosolană a ordinii publice. În acest caz, calificarea trebuie făcută conform art.145, 151 sau 152 CP RM şi art.354 „Huliganismul nu prea grav” din Codul contravenţional. În cazuri de acest gen, nu este admisibilă aplicarea răspunderii în baza art.145, 151 sau 152 şi art.287 CP RM.

In this study it is revealed that the absence or presence of the cupidity purpose is the criterion that allows the delimitation of the offence of hooliganism (which involves the illegal and gratuitous taking of foreign goods because of hooligan motives) from the offences referred to at art.186-188, 190-192 PC RM. It is also concluded that the offence referred to at art.287 PC RM always implies situations with public implications. But only in some cases the offence actually is committed in public places. It is argued that the deliberate murder, as well as the intentional grave or ordinary battery or health harm may represent the violence that is applied because of the gross violation of public order. In this case, the classification must be made under art.145, 151 or 152 PC RM and art.354 "Average hooliganism" of the Contravention Code. At this level, the application of penal liability under art.145, 151 or 152 and art.287 PC RM is not permissible.

Cuvinte-cheie
huliganism, ordine publică, violență, ameninţare, armă,

opunere de rezistenţă, cinism, obrăznicie deosebită, alte obiecte folosite pentru vătămarea integrităţii corporale sau sănătăţii.