IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-08 15:13
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 2)80
  2020  (2 din 2)70
  2019  (3 din 2)82
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)57
  2016  (2 din 2)56
  2015  (3 din 2)87
  2014  (2 din 2)63
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)60
  2011  (2 din 2)70
  2010  (2 din 2)49
  2009  (2 din 2)72
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)114
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole104971694521656598150
Volume33397342057
Total108275667923713

Vizualizări   1393Descărcări   29

Conţinutul numărului de revistă

Femmes, ethique et politique

5-7
Cojocaru Violeta
Некоторые уголовно-правовые и процессуальные вопросы правовой помощи между государствами в борьбе с коррупционными преступлениями (на примере сотрудничества азербайджанской республики и республики молдова) 8-14
Аскерова Матанат
Conflictele de calificări în materia persoanelor juridice 15-20
Babără Valeriu
Reflecţii asupra conceptelor de naţionalitate şi cetăţenie în materia statutului personal 21-26
Babără Valeriu
Reflecţii pe marginea textului convenţiei pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state din 18 martie 1965 27-34
Duca Nicolae
Societăţile cooperative europene 35-42
Gribincea Lilia
Condiţiile de validitate a contractelor comerciale internaţionale 43-48
Gribincea Lilia
Dreptul la autoapărare potrivit art.51 din carta organizaţiei naţiunilor unite 49-56
Roşca Valentin
Funcţia actului jurisdicţional internaţional de identificare a lacunelor dreptului internaţional public 57-62
Sârcu-Scobioală Diana
Reforma mecanismului decizional în cadrul uniunii europene – un nou peisaj legislativ 63-70
Suceveanu Natalia
Problematica „naţionalităţii corporative” şi incursiunea în domeniul „protecţiei diplomatice” 71-77
Ulianovschi Tudor
Principiul transparenţei şi publicităţii 78-85
Televca Oleg
Raporturile juridice profesional-corporative ale liber-profesioniştilor – raporturi de muncă atipice. Jurământul liber-profesioniştilor 86-93
Sadovei Nicolai
Diferenţierea instituţională în cadrul complexului interramural al ştiinţelor muncii. Paradigma jurământului 94-97
Sadovei Nicolai
Răspunderea părţilor la desfacerea contractului de servicii turistice 98-101
Arnăut Adriana
Încălcarea bunei-credinţe – element de apreciere a clauzei abuzive în contractul de consum 102-105
Plotnic Olesea
Сontractul de asigurare maritimă 106-114
Mihalache Iurie
Răspunderea penală pentru infracţiunile în materie de adopţie (art.204 şi art.205 CP RM) 115-126
Brînza Serghei , Botezatu Igor
Obiectul juridic al componenţei de infracţiune „tortura”, prevăzute de art. 3091 din codul penal al Republicii Moldova 127-130
Bolocan-Holban Augustina
Reflecţii de ordin teoretic şi juridic asupra infracţiunii de trafic de fiinţe umane (art.165 CP RM) 131-134
Enachi Raisa
Circumstanţe agravante ale infracţiunii de constrângere a persoanei la prelevarea organelor sau ţesuturilor (alin.(2) art.158 CP RM): probleme de interpretare şi respectare a principiului legalităţii incriminării 135-140
Eşanu Adriana
Tipurile extrădării 141-149
Grama Maria
Проблема обоснованного риска в медицинской деятельности 150-153
Гырла Лилия
Невиновное причинение вреда в медицинской практике 154-156
Гырла Лилия
Particularităţile activităţii infracţionale neconsumate în contextul infracţiunii de răpire a unei persoane 157-163
Gurev Dorina
Urmările prejudiciabile ale pseudoactivităţii de întreprinzător: probleme de interpretare şi încadrare 164-168
Sîrbu Nina
Infracţiuni care afectează autoritatea statului sau a unor organizaţii internaţionale, exprimată în anumite însemne oficiale (art.347 şi art.363 CP RM): analiză de drept penal 169-180
Stati Vitalie
Reflecţii privind victima în dreptul penal european 181-184
Strulea Maria , Vidaicu Mihaela
Reglementările privind traficul de influenţă din legea penală a unor state din arealul balcanic: analiză comparativă 185-198
Timofei Corina
Библиотека и пользователи – применение этнографического подхода для вовлечения пользователей в процессы обсуждения, формирования и развития библиотечных сервисов 199-205
Battalova Sania
Unghiul de abordare în jurnalismul de socializare 206-209
Criciu-Manolescu Mădălina Camelia
Dimensiunea politică a colaborării internaţionale în combaterea corupţiei 210-214
Prijilevscaia N. , Ejova Cristina
Chestiunea Basarabiei în spaţiul geopolitic european: la începuturi şi în prezent 215-223
Lavric Aurelian
Discrepanţele din hărţile de la Tiraspol şi Chişinău – potenţial de escaladare a conflictului nistrean 224-232
Lavric Aurelian