IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-18 22:50
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 2)80
  2020  (2 din 2)70
  2019  (3 din 2)82
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)57
  2016  (2 din 2)56
  2015  (3 din 2)87
  2014  (2 din 2)63
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)60
  2011  (2 din 2)70
  2010  (2 din 2)49
  2009  (2 din 2)72
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)114
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole104972034521969598150
Volume33400422090
Total108276038724059

Vizualizări   1523Descărcări   32

Conţinutul numărului de revistă

Valorificarea rezultatelor cercetărilor universitare5-9
Avornic Gheorghe

Noi dimensiuni ale securităţii internaţionale. Securitatea energetică

10-14
Arhiliuc Victoria
Conceptul şi categoriile prejudiciului cauzat prin neexecutarea contractului de comerţ internaţional 15-20
Băieşu Aurel
Caracterele prejudiciului cauzat prin neexecutarea contractului de comerţ internaţional 21-26
Băieşu Aurel
Unele aspecte privind aplicarea legii străine de către instanţele din Republica Moldova în soluţionarea litigiilor de drept internaţional privat 27-30
Babără Valeriu
Влияние обычных норм на создание и толкование некоторых положений международного гуманитарного права 31-36
Гамурарь Виталие , Осмокеску Николай
Carta Uniunii Europene privind drepturile fundamentale – Model Referenţial de protecţie a drepturilor fundamentale ale omului în Uniunea Europeană 37-41
Suceveanu Natalia , Agrici Violeta
Importanţa Camerei Notariale din Sistemul Internaţional Notarial. Semnificaţia Camerei Notariale în Republica Moldova 42-45
Cara-Rusnac Aliona
Forma contractului de vânzare – cumpărare a întreprinderii ca un complex patrimonial unic 46-48
Mihalache Iurie
Значение конституционного принципа разделения властей в регулировании экономических отношений49-53
Arseni Alexandru , Кушнир Анна
Consideraţii asupra reglementărilor privind autonomia locală în Basarabia sub regimul Ţarist-Rusesc 54-59
Paşcaneanu Tudor
Considerente de natură politico-penală în vederea abolirii instituţiei de repetare a infracţiunii60-72
Brînza Serghei , Stati Vitalie
Понятие и особенности квалификации хищений чужого имущества73-80
Andrianov A. , Socolov Alfred
Modelul de reglementare a răspunderii penale pentru escrocherie în legislaţia unor ţări Est-Europene 81-84
Botezatu Igor
Pedeapsa cu moartea85-88
Dumneanu Ludmila
Probleme de încadrare juridică a omorului intenţionat săvârşit cu scopul de a preleva şi/sau utiliza ori comercializa organele sau ţesuturile victimei 89-93
Eşanu Adriana
Istoricul apariţiei şi evoluţiei măsurilor alternative privaţiunii de libertate în Republica Moldova 94-104
Grama Maria , Martin Daniel
Медицинская услуга и ургентная медицинская помощь: некоторые правовые вопросы105-111
Гырла Лилия
Probleme privind obiectul infracţiunilor prevăzute la art.217, 2171-2176, 218 şi 219 CP RM112-127
Hadîrcă Igor
Pericolul social al faptelor săvârşite în sfera activităţii de întreprinzător 128-132
Iacuboi Veronica
Уголовно-правовая характеристика преступлений в области информатики и электросвязи 133-141
Lazareva Natalia
Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate – pedeapsă alternativă privaţiunii de libertate 142-148
Martin Daniel
Unele precizări privind accepţiunile juridice şi extrajuridice ale conceptului de şantaj 149-152
Moiseev Dumitru
Caracteristicile obiectului juridic al infracţiunilor săvârşite în sfera consumului de produse şi servicii 153-161
Moscalciuc Irina
Probleme privind protecţia penală a consumatorilor împotriva achiziţionării de produse contrafăcute 162-167
Moscalciuc Irina
Coliziunile şi carenţele legii penale168-170
Mutu Maria
Subiectul infracţiunilor prevăzute la art.238 şi la art.239 CP RM 171-179
Prodan Svetlana
Informaţia documentară ca obiect al influenţării nemijlocite infracţionale 180-184
Reşetnicov Artur
Natura juridică a produsului infracţiunii185-191
Reşetnicov Artur
Некоторые аспекты производства дознания в федеральной службе судебных приставов России192-199
Socolov Alfred , Ziberova Olga
Aspecte politico-penale de aplicare a răspunderii pentru monopolismul infracţional 200-204
Timofei Sorin
Viziune retrospectivă asupra instituţiei liberării de pedeapsa penală 205-210
Tipa Ion
Legalizarea eutanasiei: abuz sau necesitate?211-216
Vidaicu Mihaela
Răspunderea penală pentru delapidarea averii străine în legislaţia unor state occidentale: experienţă susceptibilă de receptare217-221
Zaporojan Iancu
Repararea prejudiciului material cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti cu prilejul desfăşurării procesului penal222-226
Brînză Liubovi
Repararea prejudiciului nematerial cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală şi ale instanţelor judecătoreşti cu prilejul desfăşurării procesului penal227-235
Brînză Liubovi
Raţionamentul prin analogie în activitatea de elaborare şi verificare a versiunilor criminalistice 236-240
Chirila Mihail
Noţiunea şi situaţia legislaţiei ecologice a ţărilor membre ale csi pe exemplul Republicii Armenia, Republicii Belarus, Federaţiei Ruse şi Ucrainei: analiză juridică comparativă241-252
Ursu Victor
Constituirea Statului de Drept în Republica Moldova: realizări şi perspective 253-256
Gorincioi Iulia , Morar Ludmila
Politici Publice în Uniunea Europeană257-263
Iaţco Mariana
Aspecte ale fenomenului corupţie în Republica Moldova264-270
Solomon Constantin
Cultura Politică a tinerilor în procesul Integrării României în Uniunea Europeană 271-276
Şimandan Matei , Bălaş-Timar Dana
Impactul europenizării asupra procesului de soluţionare a conflictelor 277-278
Boian Victoria
Республика Молдова и Российская Федерация в контексте взаимоотношений с Европейским Союзом 279-283
Brîseakina Liubovi
Politica de securitate a Republicii Moldova în spaţiul Sud-Est European: avantaje şi perspective 284-288
Eşanu Constantin
About the international political institutions activity in the conditions of security problems intensification 289-291
Stercul Natalia
Politica Uniunii Europene de Dezvoltare Regională292-294
Sveţ Ala
Aspecte teoretice privind organele de conducere ale societăţii în comandită 295-298
Guţu Gheorghe
Analiza juridică a contractelor comerciale299-302
Guţu Gheorghe , Badan-Melnic Lora
Aspecte şi momente ale constituirii ziaristicii de mediu din Republica Moldova303-308
Dumbrăveanu Andrei
Binomul „Mass Media – Politică” drept manifestare cvasidemocratică 309-312
Ţurcanu Dumitru
Analiza politică în presă313-315
Lescu Mihail
Cadrul evolutiv al cererii şi ofertei presei scrise în Republica Moldova 316-320
Stepanov Georgeta
Mass–Media din sua între libertate şi constrângere321-325
Bulicanu Victoria