IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-15 04:19
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)62
  2020  (2 din 2)70
  2019  (3 din 2)82
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)57
  2016  (2 din 2)56
  2015  (3 din 2)87
  2014  (2 din 2)63
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)60
  2011  (2 din 2)70
  2010  (2 din 2)49
  2009  (2 din 2)72
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)114
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole103165491518030580132
Volume32360991731
Total106369101419761

Vizualizări   1357Descărcări   37

Conţinutul numărului de revistă

Valori şi principii etice în asistenţa socială 3-12

CZU: 364.026

Bulgaru Maria, Bulgaru Oleg
Probleme privind dezvoltarea sistemului de comunicare ştiinţifică din Republica Moldova şi accesul deschis la informaţie 13-27

CZU: 316.77:001.89

Ţurcan Nelly
Будущее муниципальных библиотек: футурологические заметки 28-31

CZU: 027.52

Matveeva Irina
Repere istoriografice şi teoretico-conceptuale ale cercetării interesului naţional 32-38

CZU: 327(478)

Ejova Cristina, Cujba Anastasia
Историография изучения политического имиджа 39-46

CZU: [32.019.5+316.334.5:321](478)

Ejov Alexandr, Ежова Кристина
Baza juridică a relaţiilor dintre Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă 47-55

CZU: [327+341.17](470+4)

Cebotari Svetlana
Aspecte comparative privind statutul juridic al funcţionarului public 56-60

CZU: 342.98:35.08(478)

Saitarlî Natalia
Les limites du droit civil pour assurer l’equilibre contractuel en droit francais 61-65

CZU: 347.218.1:366.5(44)

Cojocaru Violeta, Plotnic Olesea
Aspecte de drept internaţional privat privind regimul persoanelor juridice străine 66-69

CZU: 341.9

Babără Valeriu
Aplicarea principiului Locus Regit Actum în dreptul conflictual al Republicii Moldova privitor la forma actelor juridice 70-74

CZU: 341.9(478)

Babără Valeriu
Definirea principiului proporţionalităţii în lumina jurisprudenţei naţionale şi internaţionale 75-80

CZU: 34.038(478+100)

Sârcu-Scobioală Diana, Morărescu Adrian
Marca comunitară – o oportunitate pentru companii 81-85

CZU: 347.772

Blaşcu Olesea
Capitalul social şi profitul societăţii pe acţiuni 86-90

CZU: 347.725.033

Bloşenco Magda
Consideraţii generale privind răspunderea civilă delictuală obiectivă 91-101

CZU: 347.5

Guzun Corneliu
Răspunderea pentru prejudiciul cauzat de un izvor de pericol sporit 102-112

CZU: 347.51(478)

Guzun Corneliu
Particularităţile contractului de leasing 112-120

CZU: 347.453.01(478)

Mihalache Iurie
Particularităţi privind retrimiterea în dreptul internaţional privat 121-123

CZU: 341.9

Savva Silvia
Исторический анализ неприкосновенности частной жизни как института личной неприкосновенности 124-130

CZU: 342.721(478)

Ариков Георгий
Infracţiunile prevăzute la art.173-1751 CP RM în lumina ultimelor amendamente operate în legea penală 131-141

CZU: 343.541(478)

Brînză Sergiu
Analiză de drept penal a infracţiunilor prevăzute la art.186 „Furtul” din Codul Penal 142-153

CZU: 343.71(478)

Brînză Sergiu, Botezatu Igor
Analiza instituţiei responsabilităţii limitate prin prisma diferitelor sisteme de drept 154-158

CZU: 343.61(478)

Bolocan-Holban Augustina, Vidaicu Mihaela
Unele generalizări conceptuale asupra stării de extremă necesitate în activitatea medicală profesională 159-162

CZU: 343.234:614.256(478)

Gîrla Lilia
Концепция частной жизни лица как объекта конституционно-правовой и уголовно-правовой охраны 163-170

CZU: 342.721

Ариков Георгий
Обеспечение права на неприкосновенность частной жизни в системе права Республики Молдова: особенности уголовной политики 171-182

CZU: [342.721+343.4+347](478)

Ариков Георгий
Disensiuni privind nerecunoaşterea indicaţiilor sociale în calitate de circumstanţă care înlătură caracaterul penal al faptei prevăzute la art.159 CP RM 183-187

CZU: 343.621(478)

Plop Aliona
Noi abordări referitoare la aplicarea răspunderii pentru infracţiunile prevăzute la art.236 şi 237 CP RM 188-196

CZU: 343.5(478)

Stati Vitalie, Manea Vladislav
Infracţiunile legate de insolvabilitate: implicaţiile adoptării Legii insolvabilităţii, nr.149/2012 197-204

CZU: 343.535(478)

Stati Vitalie
Comunicarea ştiinţifică în societatea cunoaşterii 205-207

CZU: 001.891:316.77

Kulikovski Lidia
Probleme actuale ale sociologiei juridice 208-213

CZU: 316.334.4

Bontea Oleg, Lupan Ştefan