IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-05 14:11
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 2)80
  2020  (2 din 2)70
  2019  (3 din 2)82
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)57
  2016  (2 din 2)56
  2015  (3 din 2)87
  2014  (2 din 2)63
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)60
  2011  (2 din 2)70
  2010  (2 din 2)49
  2009  (2 din 2)72
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)114
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole104971696321656598150
Volume33397392057
Total108275670223713

Vizualizări   1550Descărcări   34

Conţinutul numărului de revistă

Aspecte ale impactului procesului de la Bologna asupra învăţământului superior din Republica Moldova (Cazul Usm) 5-11
Bulgaru Maria , Bulgaru Oleg
Învăţământul în asistenţa socială în Republica Roldova: realizări şi probleme 6-11
Bulgaru Maria
Necesitatea dezvoltării serviciilor de asistenţă socială în cadrul instituţiilor medicale perinatale din Republica Moldova 12-15
Cernei Mihaela , Dilion Marcela
Impactul secetei din vara anului 2007 asupra populaţiei din mediul urban din regiunea de Sud a Republicii Moldova 16-20
Cheianu-Andrei Diana
Sectele în societatea contemporană 21-27
Onicov Vasile
Legatul. Desemnarea legatarului 28-35
Bănărescu Iulia
Характерные особенности взаимодействия руководителя органа внутренних дел с общественными объединениями 36-43
Burdin C.
Теоретико-концептуальные подходы к проблемам гражданского общества 44-51
Socolov Alfred , Serdobinţev Kiril
Психология девиантного поведения несовершеннолетних 52-61
Kopîlova Galina
Современные проблемы философии права 62-72
Iaşina Svetlana
Проблемы этнической преступности в современной России (Постановка Проблемы) 73-79
Socolov Alfred , Ziberova Olga

Le regime de l’origine des marchandises des pays du maghreb: Un systeme en construction

80-83
Radu Ghenadie , Cojocaru Violeta
Individualizarea răspunderii penale pentru crime de război comise în cadrul conflictelor armate non-internaţionale: Studiu al practicii judiciare a statelor şi a organismelor internaţionale 84-91
Gamurari Vitalie , Osmochescu Nicolae
Migraţia internaţională şi drepturile omului 92-95
Cucoş Diana
Unele aspecte ale aplicării în practică a răspunderii pentru sustragere 96-107
Brînza Serghei
Politica penală – etape, obiective şi direcţii de acţiune 108-112
Ciobanu Igor , Groza Iulian
Sistemul de pedepse în dreptul penal comparat 113-118
Dumneanu Ludmila
Limitele admisibilităţii actului de prelevare şi transplant de organe sau ţesuturi umane in Republica Moldova 119-125
Eşanu Adriana
Limitele admisibilităţii actului de prelevare şi transplant de organe sau ţesuturi umane in Republica Moldova 119-125
Eşanu Adriana
Condiţiile de fond ale extrădării 126-134
Grama Maria
Уголовно-правовой анализ детоубийства в свете статьи 147 УК РМ 135-138
Гырла Лилия
Latura obiectivă a infracţiunilor prevăzute la alin.(2) art.217, alin.(2) art.2171, art.2172 şi la art.2173 CP RM 139-154
Hadîrcă Igor
Tratamentul aplicat minorilor delincvenţi în legislaţiile penale ale altor state 155-159
Mutu Maria
Disocierea mijlocului de săvârşire a infracţiunii de obiectul material al infracţiunii: Conotaţii teoretice şi practice 160-163
Reşetnicov Artur
Lăsarea în primejdie şi unele infracţiuni conexe acesteia. Unele aspecte ale aplicării răspunderii penale 164-170
Stati Vitalie
Similitudini şi delimitări ale liberării de pedeapsa penală datorită schimbării situaţiei cu alte instituţii penale similare 171-174
Tipa Ion
Folosirea situaţiei de serviciu la săvârşirea infracţiunii de limitare a concurenţei libere 175-180
Timofei Sorin
Subiectul infracţiunii de eutanasie 181-186
Vidaicu Mihaela
Imaginea de ţară în contextul procesului de Integrare Europeană 187-196
Gonta Ana
Global Mass-Media 197-200
Cojocaru Valentina
Activitatea editorială şi societatea informaţională 201-203
Lescu Mihail
Violenţa persuasiunii în publicitatea televizată 204-211
Rusnac Ludmila
Mass-Media ca instrument de imagine de ţară 212-221
Gonta Ana
Архетипическое кодирование в рекламе 222-226
Руснак Оксана
Interdependenţa dintre Agenda Mass-Media şi Agenda Publică 227-232
Tacu Mariana
Regionalismul – formă eficientă de realizare a autonomiei locale 233-236
Macoveţchi Carolina
Organismul militar al statului: Abordare metodologică a cercetării 237-242
Manolache Constantin , Coropcean Ion
Instrumentarul imaginii actorului politic: Fenomenul poziţionării 243-249
Peru-Balan Aurelia
Abordări teoretice ale fenomenului „Proces Integraţionist” 250-256
Cebotari Svetlana
Problema democratizării în contextul politicii de securitate a UE 257-260
Grosu Vitalie
О проблеме самоидентификации государств в условиях формирования нового мирового порядка 261-264
Haruţa Ana
Cooperarea regională a Republicii Moldova în cadrul organizaţiei pentru cooperare economică a Mării Negre 265-268
Sveţ Ala
Reglementarea conceptuală a funcţiei publice în România şi în Republica Moldova 269-273
Viorescu RăzvanVasile