IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-02 10:22
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (3 din 2)
  2014  (2 din 2)
  2013  (2 din 2)
  2012  (2 din 2)
  2011  (2 din 2)
  2010  (2 din 2)
  2009  (2 din 2)
  2008  (2 din 2)
  2007  (2 din 2)
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole8762125447661425
Volume2713814705
Total9032263588366
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   564Descărcări   18

Conţinutul numărului de revistă

Fenomenul traficului de fiinţe umane în Republica Moldova 5-10
Avornic Gheorghe, Cara-Rusnac Aliona
Reflecţii asupra chestiunii privind elaborarea regulamentelor organice 11-15
Coptileţ Valentina
Unele consideraţii asupra legilor potrivit cărora se efectuează calificarea şi se soluţionează conflictul de calificări în dreptul conflictual al Republicii Moldova 16-19
Babără Valeriu
Opinio Juris ca element al normei de drept internaţional cutumiar 20-24
Gamurari Vitalie
Căi şi mijloace de reglementare a diferendelor internaţionale: de la diplomaţie la forţa armată 25-30
Munteanu Tatiana
Organizaţia pentru Democraţie şi Dezvoltare Economică – GUAM: origine şi evoluţie 31-36
Osmochescu Nicolae
Коллизионное регулирование в международном частном праве: проблемы толкования книги V ГК РМ 37-43
Осояну Наталья
Jurisdicţia Internaţională Penală Ad-Hoc (Tribunalele Internaţionale Militare de la Nürnberg şi Tokyo) 44-47
Sârcu-Scobioală Diana
Problema riscurilor semnării acordurilor controversate privind Curtea Penală Internaţională 48-52
Suceveanu Natalia, Balan Diana, Buiuc Stela
Consecinţele juridice ale acceptării şi renunţării la succesiune. Răspunderea succesorilor pentru datoriile defunctului 53-59
Bănărescu Iulia
Unele aspecte cu privire la compensarea prejudiciului moral cauzat salariatului 60-64
Sadovei Nicolai, Guzun Ion
Apariţia, evoluţia şi concursul teoriilor privind conţinutul şi natura juridică a dreptului subiectiv de autor 65-71
Chiroşca Dorian
Conţinutul şi natura juridică a drepturilor autorului la integritatea operei şi dreptul la stima reputaţiei 72-76
Chiroşca Dorian
Конституционное регулирование интеллектуальной собственности в Республике Молдова 77-80
Cuşnir Anna
Consideraţii asupra principiului autonomiei locale 81-84
Paşcaneanu Tudor
Unele reflecţii în legătură cu statutul juridic special al unităţii teritoriale autonome găgăuzia 85-87
Paşcaneanu Tudor
Consideraţii asupra reglementărilor privind autonomia locală în Basarabia sub regimul ţarist rusesc 88-93
Paşcaneanu Tudor
Rolul scopului în procesul de stabilire a gradului prejudiciabil al faptei 94-98
Brînză Sergiu
ONU şi rolul ei în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii 99-102
Ciobanu Igor
Identificarea soluţiilor de calificare în cazul falsificării documentelor electronice 103-107
Reşetnicov Artur
Escrocheria săvârşită în sfera de asigurare 108-111
Botezatu Igor
Conceptul de pedeapsă în dreptul penal comparat 112-115
Dumneanu Ludmila
Нарушение по халатности правил и методов оказания медицинской помощи 116-119
Гырла Лилия
Trăsăturile definitorii ale obiectului coruperii pasive 120-128
Ciobanu Igor, Nastas Ion
Aspecte generale ale iresponsabilităţii în dreptul penal 129-133
Grama Maria
Necesitatea apărării penale a relaţiilor sociale cu privire la licenţiere 134-138
Iacuboi Veronica
Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de prelevarea organelor sau ţesuturilor umane în statele din sistemul anglo-saxon 139-142
Eşanu Adriana
Principiile care guvernează transpunerea în dreptul intern al Republicii Moldova a prevederilor convenţiilor internaţional în materie de combatere a traficului ilicit de droguri şi precursori 143-147
Hadîrcă Igor
Angajamentele Internaţionale ale Republicii Moldova în planul combaterii traficului ilicit de droguri şi precursori 148-152
Hadîrcă Igor
Conceptul de risc şi riscul întemeiat ca un nou caz care înlătură caracterul penal al faptei infracţionale în legislaţia penală a Republicii Moldova 153-160
Mariţ Alexandru
Unele probleme privind aplicarea şi executarea pedepsei penale sub formă de muncă neremunerată în folosul comunităţii 161-166
Martin Daniel, Carapunarlî Alexandru
Obiectul material al infracţiunilor săvârşite în sfera consumului de produse şi servicii 167-174
Moscalciuc Irina
Modernizarea definiţiei legale a conceptului de şantaj 175-177
Moiseev Dumitru
Aspecte de drept penal în activitatea Mass-Media 178-180
Mutu Maria
Răspunderea penală pentru infracţiunile legate de creditare în conformitate cu legislaţia altor state 182-190
Prodan Svetlana
Unele aspecte ale calificării infracţiunii prevăzute la art.159 CP RM 191-195
Stati Vitalie
Reglementarea răspunderii penale pentru monopolismul infracţional în ţările din spaţiul CSI 196-200
Timofei Sorin
Consimţământul victimei în dreptul penal 201-206
Vidaicu Mihaela
Experienţa legislativă a unor state din Bazinul Mării Negre în contracararea infracţiunii de delapidare a averii străine 207-211
Zaporojan Iancu
Dimensiunea securităţii naţionale în aspectul consolidării statului Republica Moldova prin prisma opiniei experţilor 212-221
Roşca Ala, Albu Natalia
Interesul Naţional şi factorul etnic în condiţiile Republicii Moldova: semnificaţii şi determinări 222-227
Saca Victor, Saca Silvia
Manifestarea ordinii sociale în societăţile în tranziţie 228-230
Bencheci Diana
Integrarea Europeană ca vector de politică externă a Republicii Moldova 231-233
Beniuc Adriana
Corelaţia dintre ideologie şi procesul politic în societatea de tranziţie 234-236
Rusu Rodica
Sistemul Politic Internaţional: abordare conceptuală 237-241
Sandu Ion
Concepţia excluziunii sociale: argumente pentru noi modalităţi de abordare a problemei inegalităţii şi depravării 242-247
Milicenco Stela
Eficienţa mecanismelor de control social privind diminuarea delincvenţei în rândul tineretului 248-254
Buciuceanu-Vrabie Mariana
Rolul Organizaţiilor Internaţionale în promovarea reformei sistemului rezidenţial de îngrijire а copilului din Republica Molodva 255-259
Dilion Marcela
Impactul emigraţiei asupra comunităţii de origine 260-266
Cheianu-Andrei Diana
Persuasiunea: arta sau puterea de a convinge 267-269
Tacu Mariana
De la publicitate politică – la media marketng politic 270-272
Madan Vladimir
Elemente coercitive pentru libertatea de expresie în reglementările audiovizualului naţional 273-279
Bunduchi Ion
Mass-Media şi Identitatea Naţională 280-284
Guzun Mihail
Corelaţia Autor–Text 285-287
Cosma Dorel
Identitatea jurnalismului comunitar 288-292
Moraru Victor, Socolov Tatiana
Conceptul şi dimensiunile axiologice ale imaginii de ţară 293-300
Gonţa Aneta
Efectele violenţei televizate asupra copiilor 301-303
Rusnac Ludmila
Cadrul strategic pentru comunicare în domeniul hiv/sida: esenţă, oportunităţi şi dimensiuni 304-308
Osadcii Olga
Discursul European al Republicii Moldova în primul deceniu de independenţă: o contradicţie în termeni 309-315
Viţu Liliana
Роль юмора в эффективности рекламы: преимущества и недостатки 316-320
Руснак Оксана