IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-26 13:25
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 2)80
  2020  (2 din 2)70
  2019  (3 din 2)82
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)57
  2016  (2 din 2)56
  2015  (3 din 2)87
  2014  (2 din 2)63
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)60
  2011  (2 din 2)70
  2010  (2 din 2)49
  2009  (2 din 2)72
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)114
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole104972034521969598150
Volume33400432090
Total108276038824059

Vizualizări   1450Descărcări   27

Conţinutul numărului de revistă

Deontologia asistenţei sociale3-15

CZU: 364.5

Bulgaru Maria
Raporturi sociale în sistemul familial16-20

CZU: 316.356.2

Coroban Cristina
Importanţa supervizării în practica asistenţei sociale21-25

CZU: 364.08:316.422(478)

Milicenco Stela
Modernization of social services in the Republic of Moldova – key factor to an effective system of social work 26-29

CZU: 364:316.422(478)

Onofrei Aliona
Status of social work education and practice in Armenia: Issues and challenges30-35

CZU: 364(479.25)

Khachatryan Artak
Reflecţii asupra managementului proiectelor tempus36-40

CZU: 005.8:378(478)

Bulgaru Oleg
Necesităţi şi soluţii de dezvoltare în comunităţile rurale din bazinul râului lăpuşna: notă de cercetare 41-50

CZU: 316.334.55(478)

Sali Nicolae
Elementele constitutive şi elementele circumstanţiale agravante ale infracţiunilor contra ordinii şi disciplinei militare51-67
Brînza Serghei
Infracţiuni de încălcare a obligaţiilor ce revin reprezentanţilor autorităţilor, persoanelor fizice sau juridice în legătură cu activităţile economice şi sociale cu impact asupra mediului: analiza de drept penal 68-78

CZU: 343.23:349.6(478)

Brînza Serghei , Mardari Dumitru
Însemnătatea elementului emotiv în structura tripartită a vinovăţiei în dreptul penal substanţial79-89

CZU: 343.1

Botnaru Stela
Subdezvoltarea psihică – cauză care exclude sau diminuează responsabilitatea persoanei fizice în dreptul penal 90-95

CZU: 343.96

Botnaru Stela
Luarea de mită de către un participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat. Darea de mită unui participant la un eveniment sportiv sau la un eveniment de pariat. Analiză de drept penal96-106

CZU: 343.352

Stati Vitalie
Subiectul actelor de diversiune incriminate în legea penală a Republicii Moldova şi în cea a României107-114

CZU: 343.3/.7(478+498)

Cojanu Gianina
Principiul generalităţii dreptului Versus previzibilitatea legii penale: cazul art.343 CP RM şi al art.163 CP al României 115-120

CZU: 343.1(478+498)

Cojanu Gianina
Răpirea unei persoane săvârşită prin participaţie121-131

CZU: 343.549(478)

Gurev Dorina
Reflecţii asupra declarării neconstituţionalităţii măsurii de siguranţă „Castrarea chimică”132-137

CZU: 343.28/.29:343.51(478)

Negritu Ludmila
Reperele conceptuale ale unor remanieri recente operate în capitolele I şi XVIII ale părţii speciale a codului penal 138-157

CZU: 341.4+343.1(478)

Stati Vitalie , Brînză Liubovi
Reflecţii asupra unora dintre amendamentele operate în codul penal prin legea nr.64/2013 158-169

CZU: 341.4+343.1(478)

Stati Vitalie , Brînză Liubovi
Răspunderea penală a persoanei fizice pentru infracţiuni ce atentează la regimul dreptului internaţional umanitar 170-178

CZU: 341.41

Gabura Tudor
Încetarea efectelor contractului de parteneriat public-privat187-190

CZU: 347.440.14:347.441(478)

Mihalache Iurie
Precizări privind caracterul conţinutului normativ ca unul dintre factorii ce caracterizează puterea juridică a actului normativ-juridic adoptat de organul statal 191-196

CZU: [342.924+347.13](478)

Poalelungi Olga
Soluţii durabile în protejarea refugiaţilor197-201

CZU: 342.72/.73-054.73(478)

Şova Liuba
Evoluţia istorică a dreptului la muncă al femeilor202-207

CZU: 347.734-055.2(091)

Macovei Tatiana
Reglementarea demisiei salariatului în codul muncii al Republicii Moldova 208-213

CZU: 349.22(478)

Macovei Tatiana
Cadrul instituţional al regionalizării prevăzut de legislaţia Republicii Moldova214-220

CZU: 342.92:332.1(478)

Macoveţchi Carolina
Dialogul civilizaţional în contextul procesului de globalizare: teoria lui S.P. Huntington la 20 de ani 221-226

CZU: 327

Lavric Aurelian
Etape ale reformei de descentralizare şi premise pentru asigurarea autonomiei locale227-232

CZU: 351/352(478)

Cujba Victoria