IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-26 13:23
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (3 din 2)80
  2020  (2 din 2)70
  2019  (3 din 2)82
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)57
  2016  (2 din 2)56
  2015  (3 din 2)87
  2014  (2 din 2)63
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)60
  2011  (2 din 2)70
  2010  (2 din 2)49
  2009  (2 din 2)72
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)114
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole104972041621969598150
Volume33400602090
Total108276047624059

Vizualizări   1752Descărcări   54

Conţinutul numărului de revistă

Particularităţile măsurării în domeniul social3-6

CZU: 303.2

Oceretnîi Anastasia
Complexitatea factorilor care determină dezvoltarea comportamentului delincvent al minorilor7-14

CZU: 316.624-053.6:343.22

Gîdei Silvia
Planificarea şi pregătirea psihosocială a copilului victimă pentru audierea legală15-17

CZU: 316.614-053.5:343.121.1(478)

Sîmboteanu Daniela , Cheianu-Andrei Diana
Asociaţia bibliotecarilor ca factor de dezvoltare a comunităţii profesionale18-22

CZU: 021(478)

Ţurcan Nelly , Harjevschi Mariana , Cheradi Natalia
Tipologia şi sortimentul serviciilor prestate în biblioteca universitară23-29

CZU: 027.7(478)

Cheradi Natalia
Audienţa TV şi tendinţe noi în sectorul mediatic30-33

CZU: 316.774:621.397.13

Moraru Diana
Apariţia problemei Bucovinei în spaţiul geopolitic european34-42

CZU: [32+94](478)

Lavric Aurelian
The evolution of Republic of Moldova relations with Romania43-49

CZU: 327(478+498)

Cebotari Svetlana , Ejova Cristina
Identificări teoretico-conceptuale ale fenomenului „Interes geostrategic”50-58

CZU: 321.01

Cebotari Svetlana
Dreptul la libera circulaţie pentru cetăţenii Uniunii Europene: o evaluare din perspectiva nediscriminării68-74

CZU: 342.71(4)

Rusu Iulian
Principiul publicităţii drepturilor reale imobiliare – factor al asigurârii securitătii raporturilor juridice75-79

CZU: 347.214.2

Tarlapan Artur , Plotnic Olesea
Rolul guvernului şi al societăţii civile în dezvoltarea durabilă80-85

CZU: 338(478)

Arnăut Adriana
Infracţiunile prevăzute la art.146 şi la art.147 CP RM: Aspecte teoretice si practice86-104

CZU: 343.61

Brînza Serghei
Infracţiunile atipice prevăzute în capitolul II al părţii speciale a codului penal: Analiză de drept penal105-118

CZU: 343.347.5

Brînza Serghei
Determinarea discernământului diminuat în cauzele de omor intenţionat: Experienţa instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova119-129

CZU: 343.611(478)

Botnaru Stela
Diminuarea sau abolirea discernământului ca efect al Intoxicaţiei cu alcool sau cu alte substanţe stupefiante: perspectivă juridico-penală Intoxicaţiei cu alcool sau cu alte substanţe stupefiante: perspectivă juridico-penală130-137

CZU: 343.57

Botnaru Stela
Responsabilitatea redusă în pruncucidere: implicaţii juridico-penale138-141

CZU: 343.62

Botnaru Stela
Influenţa stării de ebrietate asupra răspunderii penale în dreptul penal comparat142-146

CZU: 343.57

Bolocan-Holban Augustina , Vidaicu Mihaela
Precedentele judiciare pe cauzele de omor intenţionat în România: viziune contemporană147-155

CZU: 343.61(498)

Crijanovschi Sergiu , Suvac Sergiu
О причинно-следственной связи в уголовно - правовом kонтексте156-165

CZU: 343.123.1

Брынза Любовь
Renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii: unele propuneri de Lege Ferenda166-174

CZU: 343.233

Brînză Liubovi
Sigmund Freud şi doctrina psihanalitică175-182

CZU: 159.964.2

Ciobanu Igor , Jelescu Dumitru
Starea, structura şi dinamica infracţiunilor de pornografie infantilă183-188

CZU: 343.542.1-053.2

Ciobanu Igor , Moraru Violina
Analiza juridico-comparativă a normelor care stabilesc răspunderea pentru infracţiunile privind traficul de persoane în legea penală a Albaniei şi în cea a Germaniei189-191

CZU: 343.54(496.5+430)

Dumneanu Ludmila , Ştefănoaia Mihai
Aplicarea pedepsei în cazul încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei192-201

CZU: 343.28/.29

Grama Mariana , Cemirtan Dorina
Responsabilitatea penala la minori aspecte de imaturitate cronologica, cognitiva şi psihosociala202-211

CZU: 343.121.5

Panfil Cristina
Врачебные упущения: условия и пределы применения уголовного закона212-225

CZU: 343.347

Гырла Лилия
Уголовно-правовые нормы о врачебных упущениях в ретроспективе226-233

CZU: 343.347

Гырла Лилия
Понятие и виды ошибок в уголовном праве 234-243

CZU: 343.2/.7

Фортуна Геннадий
Алгоритм квалификации фактической ошибки в уголовном праве244-258

CZU: 343.2/.7

Фортуна Геннадий
Конфискация имущества как государственная мера принудительного характера вне уголовного права259-264

CZU: 343.272

Маня Владислав
Конфискация в уголовном и административном праве: некоторые вопросы законодательной техники265-272

CZU: 343.272+342.98:343.272

Маня Владислав
Конфискация имущества в системе иных мер уголовно-правового характера273-278

CZU: 343.272

Маня Владислав
Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător (art.241 CP RM): aspecte teoretice şi practice279-289

CZU: 343.37

Stati Vitalie
Elementele constitutive şi elementele circumstanţiale agravante ale infracţiunilor prevăzute la art.243 CP RM290-301

CZU: 343.37

Stati Vitalie
Analiza juridico-comparativă a normelor care stabilesc răspunderea pentru infracţiunile privind traficul de persoane în legea penală a Georgiei, a Irlandei şi în cea a Republicii Palau302-304

CZU: 343.54(479+417+729)

Ştefănoaia Mihai
Analiza reglementărilor referitoare la infracţiunile privind traficul de persoane din legislaţiile în care este incriminată o singură faptă – traficul de persoane305-309

CZU: 343.54(100)

Ştefănoaia Mihai
Principiul confidenţialităţii testamentului310-312

CZU: 347.67

Bănărescu Iulia