IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-24 23:59
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)27
  2020  (2 din 2)70
  2019  (3 din 2)82
  2018  (2 din 2)49
  2017  (2 din 2)57
  2016  (2 din 2)56
  2015  (3 din 2)87
  2014  (2 din 2)63
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)60
  2011  (2 din 2)70
  2010  (2 din 2)49
  2009  (2 din 2)72
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)114
imagine

pISSN: 1814-3199
eISSN: 2345-1017
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Studia Universitatis Moldaviae: Social Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2017.02.28-2017.07.17)
  • B (2015.12.17-2017.02.27)
  • C (2013.06.27-2015.12.16)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)

Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene. Aspecte juridice la etapa contemporană în RM. Drept economic, penal şi poliţienesc.


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole9964981421525254597
Volume31301101229
Total102752825216481

Vizualizări   1548Descărcări   37

Conţinutul numărului de revistă

Particularităţile măsurării în domeniul social 3-6

CZU: 303.2

Oceretnîi Anastasia
Complexitatea factorilor care determină dezvoltarea comportamentului delincvent al minorilor 7-14

CZU: 316.624-053.6:343.22

Gîdei Silvia
Planificarea şi pregătirea psihosocială a copilului victimă pentru audierea legală 15-17

CZU: 316.614-053.5:343.121.1(478)

Sîmboteanu Daniela, Cheianu-Andrei Diana
Asociaţia bibliotecarilor ca factor de dezvoltare a comunităţii profesionale 18-22

CZU: 021(478)

Ţurcan Nelly, Harjevschi Mariana, Cheradi Natalia
Tipologia şi sortimentul serviciilor prestate în biblioteca universitară 23-29

CZU: 027.7(478)

Cheradi Natalia
Audienţa TV şi tendinţe noi în sectorul mediatic 30-33

CZU: 316.774:621.397.13

Moraru Diana
Apariţia problemei Bucovinei în spaţiul geopolitic european 34-42

CZU: [32+94](478)

Lavric Aurelian
The evolution of Republic of Moldova relations with Romania 43-49

CZU: 327(478+498)

Cebotari Svetlana, Ejova Cristina
Identificări teoretico-conceptuale ale fenomenului „Interes geostrategic” 50-58

CZU: 321.01

Cebotari Svetlana
Dreptul la libera circulaţie pentru cetăţenii Uniunii Europene: o evaluare din perspectiva nediscriminării 68-74

CZU: 342.71(4)

Rusu Iulian
Principiul publicităţii drepturilor reale imobiliare – factor al asigurârii securitătii raporturilor juridice 75-79

CZU: 347.214.2

Tarlapan Artur, Plotnic Olesea
Rolul guvernului şi al societăţii civile în dezvoltarea durabilă 80-85

CZU: 338(478)

Arnăut Adriana
Infracţiunile prevăzute la art.146 şi la art.147 CP RM: Aspecte teoretice si practice 86-104

CZU: 343.61

Brînză Sergiu
Infracţiunile atipice prevăzute în capitolul II al părţii speciale a codului penal: Analiză de drept penal 105-118

CZU: 343.347.5

Brînză Sergiu
Determinarea discernământului diminuat în cauzele de omor intenţionat: Experienţa instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova 119-129

CZU: 343.611(478)

Botnaru Stela
Diminuarea sau abolirea discernământului ca efect al Intoxicaţiei cu alcool sau cu alte substanţe stupefiante: perspectivă juridico-penală Intoxicaţiei cu alcool sau cu alte substanţe stupefiante: perspectivă juridico-penală 130-137

CZU: 343.57

Botnaru Stela
Responsabilitatea redusă în pruncucidere: implicaţii juridico-penale 138-141

CZU: 343.62

Botnaru Stela
Influenţa stării de ebrietate asupra răspunderii penale în dreptul penal comparat 142-146

CZU: 343.57

Bolocan-Holban Augustina, Vidaicu Mihaela
Precedentele judiciare pe cauzele de omor intenţionat în România: viziune contemporană 147-155

CZU: 343.61(498)

Crijanovschi Sergiu, Suvac Sergiu
О причинно-следственной связи в уголовно - правовом kонтексте 156-165

CZU: 343.123.1

Брынза Любовь
Renunţarea de bună voie la săvârşirea infracţiunii: unele propuneri de Lege Ferenda 166-174

CZU: 343.233

Brînză Liubovi
Sigmund Freud şi doctrina psihanalitică 175-182

CZU: 159.964.2

Ciobanu Igor, Jelescu Dumitru
Starea, structura şi dinamica infracţiunilor de pornografie infantilă 183-188

CZU: 343.542.1-053.2

Ciobanu Igor, Moraru Violina
Analiza juridico-comparativă a normelor care stabilesc răspunderea pentru infracţiunile privind traficul de persoane în legea penală a Albaniei şi în cea a Germaniei 189-191

CZU: 343.54(496.5+430)

Dumneanu Ludmila, Ştefănoaia Mihai
Aplicarea pedepsei în cazul încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei 192-201

CZU: 343.28/.29

Grama Mariana, Cemirtan Dorina
Responsabilitatea penala la minori aspecte de imaturitate cronologica, cognitiva şi psihosociala 202-211

CZU: 343.121.5

Panfil Cristina
Врачебные упущения: условия и пределы применения уголовного закона 212-225

CZU: 343.347

Гырла Лилия
Уголовно-правовые нормы о врачебных упущениях в ретроспективе 226-233

CZU: 343.347

Гырла Лилия
Понятие и виды ошибок в уголовном праве 234-243

CZU: 343.2/.7

Фортуна Геннадий
Алгоритм квалификации фактической ошибки в уголовном праве 244-258

CZU: 343.2/.7

Фортуна Геннадий
Конфискация имущества как государственная мера принудительного характера вне уголовного права 259-264

CZU: 343.272

Маня Владислав
Конфискация в уголовном и административном праве: некоторые вопросы законодательной техники 265-272

CZU: 343.272+342.98:343.272

Маня Владислав
Конфискация имущества в системе иных мер уголовно-правового характера 273-278

CZU: 343.272

Маня Владислав
Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător (art.241 CP RM): aspecte teoretice şi practice 279-289

CZU: 343.37

Stati Vitalie
Elementele constitutive şi elementele circumstanţiale agravante ale infracţiunilor prevăzute la art.243 CP RM 290-301

CZU: 343.37

Stati Vitalie
Analiza juridico-comparativă a normelor care stabilesc răspunderea pentru infracţiunile privind traficul de persoane în legea penală a Georgiei, a Irlandei şi în cea a Republicii Palau 302-304

CZU: 343.54(479+417+729)

Ştefănoaia Mihai
Analiza reglementărilor referitoare la infracţiunile privind traficul de persoane din legislaţiile în care este incriminată o singură faptă – traficul de persoane 305-309

CZU: 343.54(100)

Ştefănoaia Mihai
Principiul confidenţialităţii testamentului 310-312

CZU: 347.67

Bănărescu Iulia