IBN
Închide
Oleinic Ludmila
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Approaching the national security of the Republic of Moldova from the perspective of foreign and defense policy
Oleinic Ludmila
The American University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 1(92) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managing the settlement of the Transnistrian conflict according to provisions of legal and institutional framework
Oleinic Ludmila
The American University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Characteristic aspects of the state as the central institution of political system (from the perspective of the guarantor of national security)
Oleinic Ludmila
The American University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(91) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-148
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determining the context of regional security and stability (on example of Balkans, Caucasus and Ex-Soviet space)
Oleinic Ludmila
The American University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(90) / 2020 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Elemente de conceptualizare teoretică a politicii de securitate naţională
Oleinic Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Научное исследование процесса посткоммунистической трансформации (на примере Республики Молдова)
Oleinic Ludmila
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

The legal framework and institutional action against trafficking in human beings in Moldova
Oleinic Ludmila1 , Pasat Aurel-Octavian2
1 Institute of International Relations of Moldova,
2 State University of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-698
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Приднестровский диферендум: от политического конфликта к угрозам безопасности государства
Oleinic Ludmila1 , Pasat Aurel-Octavian2
1 Институт международных отношений Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 August, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Republica Moldova în contextul procesului de integrare europeană: divergenţe și oportunităţi
Oleinic Ludmila
Universitatea „Perspectiva – INT“
Vector European
Nr. 1 / 2014 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 16 February, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Социально-политические условия распада ссср и формирования демократического государства (на примере Российской Федерации)
Oleinic Ludmila
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 1(11) / 2008 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 2

Конституционный строй российской федерации в условиях переходного периода
Oleinic Ludmila
Институт международных отношений Молдовы
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 5 / 2007 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение современных этапов становления демократии или хантингтонская концепция демократизации
Oleinic Ludmila
Институт международных отношений Молдовы
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 5 / 2007 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2003 - 1

Tranziţia democratică şi reforma socialpolitică în contextul dihotomiei continuitate – discontinuitate
Saca Victor1 , Oleinic Ludmila2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Prietenia Popoarelor, Moscova
Moldoscopie
Nr. 3(23) / 2003 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13