IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-25 13:20
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (2 din 2)
  2014  (2 din 2)
  2013  (2 din 2)
  2012  (2 din 2)
  2011  (2 din 2)
  2010  (2 din 2)
  2009  (2 din 2)
  2008  (2 din 2)
  2007  (2 din 2)
imagine

pISSN: 1814-3237
eISSN: 1857-498X
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Studia Universitatis Moldaviae: Real and Nature Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)
Factor de impact ISI 2013 - 1.1594

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole7902672562883230
Volume2615523381
Total8162827793264
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   604Descărcări   6

Conţinutul numărului de revistă

Poluarea sonoră şi sănătatea umană 3-9

CZU: 504.055+614.7

Crivoi Aurelia, Bacalov Iurie, Chiriţa Elena, , Aşevschi Valentin, Cojocari Lidia, , Bacalov Irina
Особенности азотистого обмена у дошкольников с диссаногениями составных компонентов психического здоровья 10-14

CZU: 616.89-053.2

Фурдуй Влада, Леорда Анна, Гараева Светлана, Постолаки Галина, Редкозубова Галина, Мантоптин Анатолий
Oligoelemente esenţiale – actualităţi şi perspective în reproducere 15-20

CZU: 577.1:616.699

Didilica Ina
Impactul raţiilor alimentare în procesul de multiplicare şi dezvoltare a unor reprezentanţi ai bacteriocenozei intestinale 21-27

CZU: 576.89:616.3:613.2

, , , Bogdan Victoria, ,
Caracteristica stării funcţionale a glandelor endocrine în diabetul experimental pe fondul administrării extraselor din produse apicole 28-31

CZU: 616.43:616.379-008.64-085

Conţinutul unor metale grele în polenul colectat de albinele melifere şi legătura acestuia cu factorii mediului ambiant 32-42

CZU: 638.162:577.1:504.054

Cebotari Valentina, Gliga Olesea, Buzu Ion
Репродуктивная способность самок Gasterosteus aculeatus linnaeus, 1758 среднего Днестра 43-48

CZU: 597.531:591.16

Фулга Нина, Тодераш Ион, Булат Дмитрий, Булат Денис, Раилян Надежда
Order pleuronectiformes in gianh estuary from Vietnam 49-55

CZU: 597.2/.5(597)

Globulinele de rezervă 7S din seminţe ca alergeni. imunoreactivitatea încrucişată între globulinele de rezervă 7S şi 11S 56-60

CZU: 579.22

Cherdivara Ala, ,
Viability and antimicrobial activity of streptomyces strains from NCNM after lyophilization 61-71

CZU: 577.1:579.61

Chiselitsa Oleg, Burtseva Svetlana, Byrsa Maxim, Bulimaga Valentina,
Influenţa nanoparticulelor TiO2 şi Fe3O4 asupra creşterii şi compoziţiei biochimice a tulpinii de levuri rhodotorula gracilis CNMN-Y-30 72-75

CZU: 577.1:579.22

Beşliu Alina, Chiriţa Elena,
Procedeu inovativ de cultivare a levurii saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 producătoare de manoproteine 76-79

CZU: 579.2

, Bejenaru (Fulga) Ludmila,
Manifestarea unor caractere cantitative la Triticum aestivum l. în reacţia la filtratul de cultură helminthosporium avenae EIDAM 80-85

CZU: 581.1:633.11

Utilizarea extractelor cianobacteriei cylindrospermum licheniforme (bory.) Kütz. în sporirea producţiei tomatelor 86-90

CZU: 579.64:631.461:635.64

Potenţialul nutriţional al biomasei algale de nostoc flagelliforme (Berk et Curt) Elenk 91-94

CZU: 577.114:582.26

, , Dobrojan Sergiu
Полезная прибрежно-водная растительность среднего течения реки Днестр 95-102

CZU: 582.286

Семенюк Евгений
Structura taxonomică, ecologia şi impactul speciilor de plante invazive asupra ecosistemului Chişinău 103-107

CZU: 502.75:504.054(478-21)

Cuharscaia Ludmila
Anatomia cantitativă a epidermei laminei frunzei la viţa de vie (Vitis L.) 108-121

CZU: 581.4:634.8

Codreanu Valentin
Perspectivele dezvoltării durabile a ecoturismului în rezervaţia peisajeră „rudi-arioneşti”, Republica Moldova 122-127

CZU: 338.48(478)

Dudnicenco Tatiana
Сравнительная характеристика роста и древесной продуктивности ореха черного, дуба черешчатого и ореха грецкого в лесных фитоценозах бассейна нижнего Днестра 128-132

CZU: 634.5:581.5

Кичук Наталья
Estimarea complexului mineral la sportivii înotători 133-135

CZU: 797.2:577.15/.16

Erhan Ecaterina,
Sinteza dirijată a bazelor schiff care conţin hidrazinobenzotiazol, 4-aminotriazol, lizină şi compuşii lor coordinativi 136-148

CZU: 54:579.61

Studiul spectrofotometric al compuşilor coordinativi ai cobaltului(II), nichelului(II) şi cuprului(II) cu tiosemicarbazona aldehidei 5-(metilentrimetilamoniu)salicilice 149-155

CZU: 543.4:546-3

Academicianul Aurelian GULEA – o personalitate devotată Alma Mater 156-157

CZU: 54(478)(092)

Gladchi Viorica
Exigenţă, competenţă, măiestrie… 158-158