IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-09 20:18
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2020  (2 din 2)48
  2019  (2 din 2)33
  2018  (2 din 2)42
  2017  (2 din 2)40
  2016  (2 din 2)57
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)52
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)47
  2011  (2 din 2)42
  2010  (2 din 2)66
  2009  (2 din 2)93
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)117
imagine

pISSN: 1814-3237
eISSN: 1857-498X
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Studia Universitatis Moldaviae: Real and Nature Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)
Factor de impact ISI 2013 - 1.1594

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2020
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole837545357845127847
Volume2827421783
Total8655727789234

Vizualizări   734Descărcări   62

Conţinutul numărului de revistă

Substanţele biologic active ca factori sanogeni ai organismelor VII

3-13

CZU: 633.88:57.08:616.1

Crivoi Aurelia, Bacalov Iurie, Chiriţa Elena, Para Iulian, Cojocari Lidia, Pozdneacova Ilona, Druţa Adriana, Ilieş Ana, Cojocari Ana, Ciocîrlan Victor

Modelarea şi adaptarea proceselor metabolice prin intermediul substanţelor biologic active

14-19

CZU: 57.088.6:616.379-008.64

Crivoi Aurelia, Bacalov Iurie, Chiriţa Elena, Pozdneacova Ilona, Para Iulian, Cojocari Ludmila, Druţa Adriana, Ciocîrlan Victor, Ilieş Ana, Cojocari Ana

Interrelaţiia glandei tiroide a pancreasului endocrin în diabetul experimental pe fundalul administrării tincturii de propolis

20-25

CZU: 616.633:616.43:638.135

Druţa Adriana, Bacalov Iurie, Chiriţa Elena, Crivoi Aurelia

Acţiunea diverselor raţii alimentare asupra procesului de multiplicare a streptococilor intestinali

26-30

CZU: 612.3:579.86

Bogdan Victoria, Strutinschi Tudor, Timoşco Maria, Velciu Aliona, Strocova Valentina

Conţinutul comparativ al aminoacizilor liberi în serul sangvin și în salivă

31-35

CZU: 612.1:612.018

Garaeva Svetlana, Leorda Ana, Postolati Galina, Porneala Ina, Kovarschi Nina, Redcozubova Galina

Влияние калорийности рациона на состояние некоторых элементов антиоксидантной системы эритроцитов

36-41

CZU: 612.39:612.111

Струтинский Ф.А., Гараева Светлана, Фурдуй Влада, Постолати Галина, Строкова Валентина, Полякова Лилия, Чокинэ Мариана, Коварская Нина

Imunoprofilaxia contra bolii newcastle în condiţiile reproducerii intensive a păsărilor

42-47

CZU: 598.2:619:616.1/.9

Balan Ion, Petcu Igor, Şumanschii Andrei, Demcenco Boris, Zestrea Nicolai, Gramovici Veaceslav, Roşca Fedosia

Progresia biologică a guvizilor în Republica Moldova: cauzele determinante și metodele de control numeric

48-55

CZU: 597:574.5(478)

Bulat Dumitru, Toderaş Ion, Fulga Nina, Bulat Denis, Crepis Oleg, Şaptefraţi Nicolae, Dadu Ana

New records of Dopasia gracilis (Squamata: Anguidae) in bach ma national park, Thua Thien-Hue province

56-60

CZU: 712.2(597)

Hoang Ngoc Thao, Ho Anh Tuan, Ong Vinh An, Thi Hong Lam Le

Diversitatea taxonomică şi bioecologică a speciilor de plante sinantrope din cadrul pădurilor de stejar pufos (Quercus pubescens Willd.) din Republica Moldova

61-65

CZU: 630:582.632.2:57.06(478)

Bulicanu Dorina

Carotenoid biosynthesis potential and morphological characters of Rhodotorula gracilis yeast under the action of Fe3O4 nanoparticles

66-70

CZU: 579.22:579.23

Beshliu Alina

Evaluarea acţiunii lignohumatului de potasiu asupra diviziunii celulare la Allium cepa L

71-75

CZU: 635.2:635-18:581.1

Frunză Maria, Bârsan Ana, Begu Tamara

Testarea susceptibilităţii unor soiuri de cartofi către speciile de nematode Ditylenchus destructor și D. dipsaci

76-81

CZU: 635.1:632.651

Melnic Maria, Erhan Dumitru, Rusu Ştefan

Influența preparatului „Fitomag” asupra modificării valorilor unor indici biochimici la fructele de măr pe parcursul perioadei de păstrare îndelungată

82-85

CZU: 634.1:575

Nicuţa Alexandru

Optimizarea mediului nutritiv pentru cultivarea tulpinii Penicillium funiculosum – sursă de catalază

86-91

CZU: 612.39:663.15

Sîrbu Tamara

Profilul activităţii catalazei şi producerii de proteine la Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 sub influenţa nanoparticulelor ZnO

92-96

CZU: 579.222:577.152:547.96:582.282

Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia

Specificul înfrunzirii descendenţilor stejarului pedunculat (Quercus robur L.) în diferite provenienţe

97-107

CZU: 582.632.2:630.165.3:581.45

Cuza Petru

Procesul de restabilire naturală a florei pe suprafața haldelor de steril și reconstrucția ecologică a haldelor de steril proaspăt depozitate în cariera ,,Lafarge ciment” (Moldova) S.A. or. Rezina

108-112

CZU: 574(478):(581.6+581.9)

Certan Corina

Diversitatea taxonomică şi bioecologică a producătorilor primari din ecosistemul de stejar pufos (Quercus pubescens Willd.) din Republica Moldova

113-120

CZU: 630:582.632.2:574.4(478)

Bulicanu Dorina

Rolul grădinilor mănăstirești în arhitectura peisajeră

121-124

CZU: 712.03:712.4

Ciubuc Natalia, Onica Natalia

Sinteza și studiul proprietăților antioxidative ale unor noi derivați ai benzoxazolilor

125-132

CZU: 542.057:547.497

Rusnac Anna, Rusnac Roman, Garbuz Olga, Barbă Nicanor, Gulea Aurelian

Sinteza unor derivați ai 1,2,4-triazolului în baza n-[4-(3-metil-5-sulfanil-4h-1,2,4-triazol-4-il)fenil]acetamidei

133-143

CZU: 547.792.2

Rusnac Roman, Garbuz Olga, Barbă Nicanor, Gulea Aurelian, Balan Greta, Bruduniuc Olga

Synthesis, characterization and biological activity of copper(ii), nickel(II), cobalt(iii) and iron(III) coordination compounds with 1-(2-hydroxyphenyl)ethanone N(4)-allyl-s-methylisothiosemicarbazone

144-150

CZU: 541.49:547.497.1

Usataia Irina

A study of the physicochemical properties of some oxidized enotannins

151-155

CZU: 615.322:547.98

Petrov Natalia

α-benzildioximați ai fierului(II) cu liganzi heterociclici ce conțin azot

156-161

CZU: 542.546.72

Covaci Olga

Cinetica proceselor de nitrozare a amoxicilinei cu ioni nitriţi şi inhibiţia formării N-nitrozoamoxicilinei

162-169

CZU: 54.06:547.963.32

Gonţa Maria, Sîrbu Elena

Înlăturarea coloranţilor textili şi a substanţelor auxiliare prin electroflotare la prima etapă

170-178

CZU: 41.183:547.625:66.06

Matveevici Vera, Gonţa Maria, Mocanu Larisa, Porubin Veronica

Indicele de geoacumulare şi gradul de poluare cu metale grele a sedimentelor subacvatice din Republica Moldova

179-187

CZU: 502/540.45(478):543.3

Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Ţurcan Sergiu