IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   199
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-03 12:30
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (2 din 2)45
  2020  (2 din 2)48
  2019  (2 din 2)33
  2018  (2 din 2)42
  2017  (2 din 2)40
  2016  (2 din 2)57
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)52
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)47
  2011  (2 din 2)42
  2010  (2 din 2)66
  2009  (2 din 2)93
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)117
imagine

pISSN: 1814-3237
eISSN: 1857-498X
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Studia Universitatis Moldaviae: Real and Nature Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)
Factor de impact ISI 2013 - 1.1594

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole882640240993732190
Volume30318881292
Total91267212811229

Vizualizări   490Descărcări   49

Conţinutul numărului de revistă

Imunitatea şi imunomodularea cu ajutorul principiilor biologic active

3-7

DOI: 10.5281/zenodo.4277559

CZU: 612.017+615.37:615.322

Bacalov Iurie , Crivoi Aurelia , Druţa Adriana , Chiriţa Elena , Para Iulian , Ilieş Ana

Efectul imunomodulator al extractului apos din Calothrix marchica pe fondalul diabetului experimental

8-16

DOI: 10.5281/zenodo.4431395

CZU: 616.379-008.64:615.322

Bacalov Iurie , Druţa Adriana , Trofim Alina

Obezitatea ca factor de risc major în cazurile de Covid-19

17-22

DOI: 10.5281/zenodo.4431403

CZU: 616-056.52:616.98:578.834

Suveică Luminiţa , Roșca Vlad , Crivoi Aurelia , Bacalov Iurie , Chiriţa Elena , Cojocari Lidia , Bârsan Ana , Druţa Adriana , Ilieş Ana , Para Iulian , Pozdneacova Ilona

Aspecte corelaționale dintre nivelul de hemoglobină și saturația sângelui arterial cu oxigen în organismul sportivilor înotători de performanță

23-26

DOI: 10.5281/zenodo.4431477

CZU: 797.2:[612.111+612.113]

Deleu Inga

Parazitofauna păsărilor domestice întreţinute în sistem de exploatare tradiţional din zona de centru a Republicii Moldova

27-32

DOI: 10.5281/zenodo.4431483

CZU: 591.69:636.5(478)

Rusu Ştefan , Zamornea Maria , Erhan Dumitru , Chihai Oleg , Gologan Ion , Botnaru Nicolai , Andoni Cristina , Rusu Viorelia , Chihai Nina , Porcescu Mihail

Statutul florii-soarelui în ecosistemele agricole ale Republicii Moldova

33-38

DOI: 10.5281/zenodo.4431519

CZU: [633.85+631.95](478)

Domenco Rodion , Duca Maria , Boian Ilie , Burcovschi Ion

Antimicrobial discovery – impact of the natural sources

39-48

DOI: /10.5281/zenodo.4431529

CZU: 579.61

Behta Emilia , Burduniuc Olga , Bucov Victoria , Craciun Olga , Bivol Maria , Burduniuc Aurelia , Brînza Olga , Grumeza Maria , Balan Greta

Efectul nanoparticulelor suplimentate în mediul lioprotector asupra viabilității tulpinii Penicillium funiculosum CNMN FD 11

49-53

DOI: 10.5281/zenodo.4431546

CZU: 582.282.123.2:579.22:620.3

Timuș Ion

Compoziția biochimică a sedimentelor levurilor de bere la diferite procedee de autoliză

54-59

DOI: 10.5281/zenodo.4431557

CZU: 663.14+573.6

Beşliu Alina , Chiseliţă Oleg , Chiseliţa Natalia , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan Ana

Polichimismul intraspecific Mentha spicata

60-63

DOI: 10.5281/zenodo.4431568

CZU: 582.949.27:581.19

Peleah Elena , Melnic Victor , Dragalin Ion

Toleranța genotipurilor de susan (Sesamum indicum L.) la stresul hidric în condițiile modelării lui artificiale

64-68

DOI: 10.5281/zenodo.4431574

CZU: 633.85:632.112

Mogîlda Anatolii

Распределение поглощенной солнечной энергии у видов с различной окраской венчиков

69-73

DOI: 10.5281/zenodo.4431580

CZU: 582.31:581.5

Коломиец Ирина , Драгуцан Игорь

Тепловой баланс венчиков высших растений

74-78

DOI: 10.5281/zenodo.4431614

CZU: 582.31:581.5

Коломиец Ирина

Some biological peculiarities and economic value of the cultivation of cup plant, Silphium perfoliatum L.

79-82

DOI: 10.5281/zenodo.4431626

CZU: 582.998.2:57.02

Ţiţei Victor , Cîrlig Natalia , Guţu Ana

Клубеньковые бактерии как стимуляторы и средства биологической борьбы для небобовых растений

83-86

DOI: 10.5281/zenodo.4431633

CZU: 631.461.5:633.15

Тодираш Василе , Мелник Мария , Присакарь Светлана , Онофраш Леонид , Лунгу Анжела , Русу Штефан , Ерхан Думитру

Influența nanofierului zerovalent asupra creșterii plantelor de soia și formării sistemului rizobio-radicular în condițiile solului contaminat cu poluanți organici persistenți

87-90

DOI: 10.5281/zenodo.4431651

CZU: 577.1:[633.34+631.453]

Corcimaru Serghei , Todiraş Vasile , Prisacari Svetlana , Lungu Angela , Onofraş Leonid , Guţul Tatiana

Produsele forestiere nelemnoase cu valoare furajeră din Republica Moldova

91-100

DOI: 10.5281/zenodo.4431667

CZU: 630*89(478)

Novac Gheorghe

Synthesis and characterisations of six new bis-thiosemicarbazone ligands

101-112

DOI: 10.5281/zenodo.4431691

CZU: 547.497:542.913

Cebotari Diana , Haouas Mohamed , Floquet Sebastian , Gulea Aurelian

Synthesis and biological activity of copper(II) coordination compounds with 2-hydroxy-1-naphthaldehyde N(4)-allyl-3-thiosemicarbazone

113-118

DOI: 10.5281/zenodo.4431698

CZU: 544.142.3:546.56:547-304.6

Ulchina Ianina , Tsapkov Victor I. , Graur Vasilii О. , Gulea Aurelian

Sinteza, proprietăţile fizico-chimice, antioxidative și antituberculoase ale compușilor coordinativi ai unor metale 3d cu izonicotinoilhidrazona 2-hidroxi-3-metoxibenzaldehida

119-126

DOI: 10.5281/zenodo.4433525

CZU: 544.142.3:542.913+615.03

Bîrcă Maria , Cotovaia Aliona , Ţapcov Victor , Garbuz Olga , Crudu Valeriu , Gulea Aurelian

Compuși coordinativi ai cuprului(II) cu tiosemicarbazone ale 2-formilpiridinei și derivaților ei

127-139

DOI: 10.5281/zenodo.4431717

CZU: 544.142.3:546.56:547-304.6

Neguţa Elena

Metodă de sinteză a racematului de 8-metildecan-2-il propanoat, componenta de bază a feromonului sexual al viermelui vestic al rădăcinilor de porumb, Diabrotica Virgifera Virgifera Le Conte

140-143

DOI: 10.5281/zenodo.4431723

CZU: 633.15:632.7

Neguță Andrei , Neguţa Elena

Studiul formării compusului coordinativ al nichelului(II) cu 4-etiltiosemicarbazona aldehidei 5-sulfosalicilice în soluții apoase

144-149

DOI: 10.5281/zenodo.4431735

CZU: 544.142.3:546.56:547-304.6

Sîrbu Angela , Palamarciuc Oleg

Studiul cineticii oxidării unor sulfonamide în sistemul SN-H2O2-UV

150-156

DOI: 10.5281/zenodo.4431794

CZU: 615.33:542.943

Isac-Guţul Tatiana , Tutovan Elena

Oxidarea fotocatalitică a amoxicilinei cu oxid de titan (IV) și peroxid de hidrogen

157-166

DOI: doi.org/10.5281/zenodo.4431804

CZU: 542.943’7:615.281

Mocanu Larisa , Gonţa Maria , Matveevici Vera , Porubin-Schimbător Veronica

Oxidarea fotocatalitică omogenă și eterogenă cu TiO2 / H2O2 și Fe2 +/ H2O2 (reagentul fenton) a surfactantului cationic bromură de cetiltrimetilamoniu

167-176

DOI: 10.5281/zenodo.4431815

CZU: 544.526.1:542.943

Porubin-Schimbător Veronica , Gonţa Maria , Mocanu Larisa

Биохимическая трансформация сероводорода и пути дезодорирования сточных вод

177-185

DOI: 10.5281/zenodo.4431823

CZU: 628.3+543.375.5

Ковалёв Виктор , Ковалёва Ольга