IBN
Închide

77Publicaţii

425Descărcări

31525Vizualizări

Gladchi Viorica
Cuvinte-cheie (159): redox state (4), hydrogen peroxide (4), tributary (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 43. Publicaţii la conferinţe din RM - 32. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 5

Academicianul Aurelian Gulea – excelență în știință, predare, managment academic
Gladchi Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compoziția chimică și poluarea apelor afluentului Nistrului, râului Ichel (perioada anilor 2015-2020)
Gladchi Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul amoniacului neionizat în apele din râul Prut şi din afluenţii lui de stânga
Sandu Maria1, Tărîţă Anatolie1, Gladchi Viorica2, Dragalina Galina2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensitized photolysis of thioglycolic acid in aquatic environment
Lis Angela1, Gladchi Viorica1, Duca Gheorghe2, Travin Serghei3
1 State University of Moldova,
2 Institute of Chemistry,
3 N.N. Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(16) / 2021 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние тиолов (на примере глутатиона) на миграцию ионов меди (II) в водных системах
Autor Nou, Блонски Владислав, Гладкий Виорика
Молдавский Государственный Университет
Академику Л.С. Бергу – 145 лет: Сборник научных статей
2021. Bender. ISBN 978-9975-3404-9-6.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Climatic changes and surface water quality on Republic of Moldovas territory
Duca Gheorghe1, Nedealcov Maria2, Gladchi Viorica3, Travin Serghei4
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Ecology and Geography,
3 State University of Moldova,
4 N.N. Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
IFMBE Proceedings
Ediția a 4-a. 2020. Switzerland. ISBN 978-303031865-9.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea, în baza produselor de activare ale oxigenului, a poluării şi a autopurificării prin procese redox a unor ape naturale
Bunduchi Elena, Gladchi Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participarea substanțelor humice la fotoliza acidului tioglicolic în mediul acvatic
Lis Angela1, Gladchi Viorica1, Duca Gheorghe2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Chimie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poluarea atmosferei și participarea poluanților în procesele ecochimice din aer
Gladchi Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(131) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 25 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformări fotochimice ale cisteinei în prezența acizilor humici și a ionilor de cupru (II) și fier (III)
Blonschi Vladislav, Gladchi Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 10

Chemical composition, processes of pollution and autopurification of the Ghidighici lake waters (2015-2018)
Gladchi Viorica, Goreaceva Nelly
State University of Moldova
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compoziția chimică a apelor râului Răut și influența acesteia asupra hidrochimiei fluviului Nistru în perioada anilor 2015-2018
Gladchi Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia capacităţii de autopurificare radicalică a unor ape naturale (aa. 2015-2018)
Bunduchi Elena, Gladchi Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența acizilor humici asupra transformărilor fotochimice ale cisteinei în mediul acvatic
Blonschi Vladislav, Gladchi Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(126) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoringul substanțelor tiolice în apele lacurilor Ghidighici și Dănceni în perioada anilor 2015-2018
Blonschi Vladislav, Gladchi Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natural water auto purification capacity through the redox process (2018)
Bunduchi Elena1, Gladchi Viorica1, Duca Gheorghe2
1 State University of Moldova,
2 Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Participarea pesticidului deltametrina în procese de autopurificare fotochimică a mediului acvatic
Gladchi Viorica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(126) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regional climate change and surface waters
Duca Gheorghe1, Nedealcov Maria2, Travin Serghei3, Gladchi Viorica4
1 Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Ecology and Geography,
3 Russian Academy of Sciences,
4 State University of Moldova
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2019 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 25 May, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Self-purification of aquatic media from hexachlorocyclohexane in a radical process
Travin Serghei1, Duca Gheorghe23, Gladchi Viorica4
1 N.N. Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences,
2 Institute of Chemistry,
3 Academy of Sciences of Moldova,
4 State University of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(14) / 2019 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 8 July, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-510
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мониторинг реки Днестр на входе в границы Молдовы
Горячева Нелли, Гладкий Виорика, Bunduchi Elena
Молдавский Государственный Университет
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 30 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 77