IBN
Închide
Bogdan Victoria
Cuvinte-cheie (134): raţie alimentară (4), streptococi intestinali (3), dismicrobism (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Microbiological studies of enterococcus faecium biomass for the elimination of the adverse effects of antibiotherapy and the restoration of the microbial balance
Bogdan Victoria, Vrabie Valeria
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Impactul rațiilor alimentare cu conţinut diferit al componentelor constituente asupra potenţialului vital şi masei corporale la şobolani în diferite perioade de vârstă
Poleacova Lilia, Ciochină Mariana, Bogdan Victoria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Streptococi cu incidenţă în diverse surse naturale
Bogdan Victoria, Ciochină Mariana, Poleacova Lilia
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Streptococii intestinali semnificativi pentru sănătatea organismului
Bogdan Victoria
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Compatibilitatea streptococilor intestinali cu alți reprezentanţi ai microcenozei tubului digestive
Bogdan Victoria, Timoşco Maria
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Human and animal digestive tube - specific ecological niche for streptococci
Bogdan Victoria
Institute of Physiology and Sanocreatology
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa factorului alimentar asupra nivelului streptococilor în intestinul animalelor-model
Bogdan Victoria, Strutinschi Tudor, Timoşco Maria, Strocova Valentina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sănătatea organismului în funcție de nivelul streptococilor intestinali
Bogdan Victoria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 30 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni contemporane privind unele aspecte fiziologice importante pentru tubul digestiv
Bogdan Victoria, Timoşco Maria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние питания и типа конституции на уровень отдельных представителей микробиоценоза
Струтинский Ф.А., Тимошко М., Богдан В., Велчу А., Строкова Валентина
Институт физиологии и санокреатологии
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Acţiunea diverselor raţii alimentare asupra procesului de multiplicare a streptococilor intestinali
Bogdan Victoria, Strutinschi Tudor, Timoşco Maria, Velciu Aliona, Strocova Valentina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-322
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea streptococilor intestinali în tubul digestiv al copii de diversă vârstă
Bogdan Victoria, Timoşco Maria
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-45-4.
Disponibil online 12 July, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Streptococi intestinali și semnificația lor în menținerea sănătății tubului digestiv
Bogdan Victoria, Timoşco Maria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utility of some species of intestinal streptococi for the organism
Bogdan Victoria, Timoşco Maria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Impactul raţiilor alimentare în procesul de multiplicare şi dezvoltare a unor reprezentanţi ai bacteriocenozei intestinale
Strutinschi Tudor, Timoşco Maria, Velciu Aliona, Bogdan Victoria, Strocova Valentina, Poleacova Lilia
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Incidenţa streptococilor intestinali şi rolul lor în sănătătea organismului
Bogdan Victoria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lactobacilii – microorganisme intestinale determinante ale stării sănătăţii organismului
Timoşco Maria, Bogdan Victoria, Velciu Aliona
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(72) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 28 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Streptococi specific to the digestive tract and opportunities for their inclusion in probiotics
Bogdan Victoria1, Timoshko Maria1, Codreanu Svetlana2
1 Institute of Physiology and Sanocreatology of the ASM,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilitatea unor genuri de bacterii intestinale şi semnificaţia lor în sănătătea organismului
Timoşco Maria, Bogdan Victoria, Velciu Aliona
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-438
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Elucidarea oportunităţii includerii enterococilor autohtoni în componenţa preparatelor microbiene destinate fortificării sănătăţii
Timoşco Maria, Bogdan Victoria, Velciu Aliona
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(66) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 41