IBN
Închide

57Publicaţii

220Descărcări

21222Vizualizări

Bogdan Victoria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 30. Publicaţii la conferinţe din RM - 25. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Особенности обмена аминокислот в условиях инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2
Струтинский Ф.А. , Мереуца Ион , Чокинэ Валентина , Гараева Светлана , Постолати Галина , Полякова Лилия , Чокинэ Мариана , Богдан Виктория
Институт физиологии и санокреатологии
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(151) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 16

Acţiunea modului de colonizare a tubului digestiv cu streptococi intestinali asupra procesului de menţinere al nivelului lor optim
Bogdan Victoria , Ciochină Mariana , Poleacova Lilia
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul probiotic al biomasei de Enterococcus faecium asupra echilibrului microflorei intestinale
Bogdan Victoria1 , Vrabie Valeria2
1 Școala Doctorală Științe Biologice, Geonomice, Chimice și Tehnologice,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe biologice şi chimice Ştiinţe fizice şi matematice Ştiinţe economice
2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-159-17-3.
Disponibil online 25 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii declanșatori ai unor patologii metabolice
Fedaş Vasile , Timoşco Maria , Mereuţă Ion , Bogdan Victoria , Năstase Corneliu , Baciu Anatolie
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In memoriam Maria Timoşco
Mereuţă Ion , Bogdan Victoria , Fedaş Vasile
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența efortului fizic și a rației proteice asupra conținutului aminoacizlor liberi la șobolanii maturi și senili.
Poleacova Lilia , Ciochină Mariana , Bogdan Victoria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbiological studies of enterococcus faecium biomass for the elimination of the adverse effects of antibiotherapy and the restoration of the microbial balance
Bogdan Victoria , Vrabie Valeria
Institute of Physiology and Sanocreatology
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 2 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probiotic properties of Enterococcus faecium species which contribute to intestinal microflora balance
Bogdan Victoria , Vrabie Valeria
Institute of Physiology and Sanocreatology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probioticele și intensitatea multiplicării unor microorganism care cauzează infecții gastrointestinale
Timoşco Maria , Bogdan Victoria , Mereuţă Ion , Poleacova Lilia , Fedaş Vasile
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul modificării indicilor metabolismului azotat și al produselor finale în serul șobolanilor maturi alimentaţi cu diferite rații în asociere cu efort fizic forţat
Poleacova Lilia , Ciochină Mariana , Bogdan Victoria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 12 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of new microbial associations on the some functional parameters of calves and piglets
Bogdan Victoria , Vrabie Valeria
Institute of Physiology and Sanocreatology
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 2(64) / 2021 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of the food ration on the process of multiplication and development of the intestinal enterococcus component
Bogdan Victoria , Vrabie Valeria , Ciochină Valentina
Institute of Physiology and Sanocreatology
Scientific Papers. Series D. Animal Science
Nr. 1(64) / 2021 / ISSN 2285-5750 / ISSNe 2393-2260
Disponibil online 18 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulburări oncologice ale sănătății umane și a microbiotei gastrointestinal
Mereuţă Ion , Timoşco Maria , Bogdan Victoria , Fedaş Vasile
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele patologii metabolice umane și microbiota intestinală
Fedaş Vasile , Timoşco Maria , Mereuţă Ion , Bogdan Victoria , Organ Alexei
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele patologii metabolice umane și microbiota intestinală
Fedaş Vasile , Timoşco Maria , Mereuţă Ion , Bogdan Victoria , Organ Alexei
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Возрастные особенности обмена аминокислот у больных с вирусом SARS-CoV-2
Мереуца Ион , Струтинский Ф.А. , Гараева Светлана , Полякова Лилия , Карауш Владимир , Постолати Галина , Чокинэ Мариана , Богдан Виктория
Институт физиологии и санокреатологии
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 3 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гендерные различия аминокислотного спектра сыворотки крови и эритроцитов у пациентов с коронавирусом
Мереуца Ион , Струтинский Ф.А. , Гараева Светлана , Полякова Лилия , Карауш Владимир , Постолати Галина , Чокинэ Мариана , Богдан Виктория
Институт физиологии и санокреатологии
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(146) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Impactul rațiilor alimentare cu conţinut diferit al componentelor constituente asupra potenţialului vital şi masei corporale la şobolani în diferite perioade de vârstă
Poleacova Lilia , Ciochină Mariana , Bogdan Victoria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Streptococi cu incidenţă în diverse surse naturale
Bogdan Victoria , Ciochină Mariana , Poleacova Lilia
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-50-1.
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Streptococii intestinali semnificativi pentru sănătatea organismului
Bogdan Victoria
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 9, Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 31 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 57