IBN
Închide
Stratulat Irina
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2022 - 2

Impactul situației pandemice asupra comerțului internațional în Republica Moldova
Bulgac Corina , Stratulat Irina
Academia de Studii Economice din Moldova
Society Consciousness Computers
Ediția 11, Vol.8. 2022. Chişinău. ISSN 2359-7321.
Disponibil online 21 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of the pandemic on international trade in the Republic of Moldova
Bulgac Corina , Stratulat Irina
Academy of Economic Studies of Moldova
ACROSS
Nr. 6(1) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Administration of algal bio-fertilizers to cultivation of tomatoes (Lycopersicum esculentum L.) under greenhouse conditions
Dobrojan Sergiu , Şalaru Victor , Stratulat Irina , Dobrojan Galina
Moldova State University
Scientific Papers. Series A. Agronomy
Nr. 1(60) / 2017 / ISSN 2285-5785 / ISSNe 2285-5807
Disponibil online 14 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea procesului de creştere a algei cianofite calothrix sp. cultivate pe mediul nutritiv lichid BG-11
Dobrojan Sergiu , Stratulat Irina , Dobrojan Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-36. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea unor alge cianofite fixatoare de azot în calitate de biofertilizanţi la cultivarea tomatelor în condiţii de seră
Dobrojan Sergiu , Şalaru Victor , Stratulat Irina , Dobrojan Galina , Semeniuc Eugen
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 8

Analiza variaţiilor indicatorilor morfologici şi biochimici ai algei cianofite Nostoc flagelliforme la cultivare periodică pe mediul nutritiv de provenienţă naturală
Stratulat Irina , Dobrojan Sergiu , Şalaru Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cyanobacterium Calothrix Elenkinii Kossinsk. – a promising source of bioactive compounds
Trofim Alina , Şalaru Victor , Zosim Liliana , Dobrojan Sergiu , Donţu Natalia , Stratulat Irina , Semeniuc Eugen
Moldova State University
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-739
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of soil moisture on biological nitrogen fixation by blue-green algae of genus nostoc
Dobrojan Sergiu , Şalaru Victor , Stratulat Irina , Dobrojan Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mineral composition of nostoc flagelliforme biomass on cultivation in soil extract medium
Stratulat Irina , Şalaru Victor , Dobrojan Sergiu , Dobrojan Galina , Donţu Natalia , Trofim Alina
Moldova State University
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul nutriţional al biomasei algale de nostoc flagelliforme (Berk et Curt) Elenk
Stratulat Irina , Şalaru Victor , Dobrojan Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Role of seed treatment with algal suspension on development of cucumber plants
Donţu Natalia , Şalaru Victor , Trofim Alina , Stratulat Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structura taxonomică şi ecologică a algoflorei  edafice din serele satului Bardar
Donţu Natalia , Şalaru Victor , Dobrojan Sergiu , Stratulat Irina , Dobrojan Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The study of biological nitrogen fixation by combined cultures of nostoc species
Dobrojan Sergiu , Şalaru Victor , Stratulat Irina , Dobrojan Galina
Moldova State University
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Componenţa aminoacizilor din biomasa algei cianofite Nostoc gelatinosum (Schousb) Elenk.
Dobrojan Sergiu , Stratulat Irina , Trofim Alina , Dobrojan Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(86) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 February, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-791
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spectrul aminoacizilor în biomasa algei cianofite Nostoc flagelliforme (berk et curt) elenk. cultivate pe mediul Drew
Stratulat Irina , Şalaru Victor , Şalaru Vasile , Dobrojan Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(86) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 6

Analiza cantitativă şi morfologică a heterociştilor algei Nostoc flagelliforme (berk et. curt) elenk. Cultivate pe diferite medii nutritive
Stratulat Irina , Şalaru Victor , Dobrojan Sergiu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(71) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 9 September, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-894
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biologically active substances content from the Nostoc Flagelliforme biomass
Stratulat Irina , Şalaru Vasile , Dobrojan Sergiu , Zosim Liliana , Şalaru Victor , Bulimaga Valentina , Trofim Alina , Donţu Natalia
Moldova State University
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-602
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea apei râului Răut pe sectorul satului Piatra, raionul Orhei, în perioada de primăvară a anului 2014
Dobrojan Sergiu , Stratulat Irina , Dobrojan Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(76) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 September, 2015. Descarcări-22. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Improving the growing media for anabaena Propinqua Setch. Et gardn. (Cyanophyta) - source of biological active principles and nitrogen fixation
Trofim Alina , Şalaru Vasile , Donţu Natalia , Stratulat Irina
Moldova State University
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva utilizării biomasei algei cianofite Nostoc flagelliforme ca obiect biotehnologic şi sursă alimentară (sinteză)
Stratulat Irina , Dobrojan Sergiu , Şalaru Victor
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(76) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 September, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of light on biological nitrogen fixation in blue-green alga Nostoc Flagelliforme
Dobrojan Sergiu , Stratulat Irina , Şalaru Victor
Moldova State University
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 23 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Unele aspecte fiziologice ale cultivării algei Anabaenopsis sp. pe diferite medii nutritive
Dobrojan Sergiu , Stratulat Irina , Dobrojan Galina , Trofim Alina , Donţu Natalia , Negara Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(319) / 2013 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea metodei de cultivare semicontinuă a algei Anabaenopsis sp. pe mediul nutritiv Z-8
Dobrojan Galina , Dobrojan Sergiu , Stratulat Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(61) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-943
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

Cultivarea algei Anabaenopsis sp. pe mediul nutritiv Gromov - 6
Dobrojan Sergiu , Donţu Natalia , Dobrojan Galina , Trofim Alina , Stratulat Irina , Popescu Tudor , Semeniuc Eugen , Negara Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 16(29) / 2012 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-974
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultivarea algei Nostoc flagelliforme pe diferite medii nutritive
Stratulat Irina , Dobrojan Sergiu , Şalaru Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 16(29) / 2012 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea mediului de cultură drew la cultivarea algei azotfixatoare anabaenopsis sp.
Dobrojan Sergiu , Stratulat Irina , Dobrojan Galina , Popescu Tudor , Negara Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(51) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-1028
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сultivarea algei nostoc flagelliforme pe medii obţinute pe baza deşeurilor de la complexele zootehnice
Dobrojan Sergiu , Gorbatenco Cristina , Dobrojan Galina , Stratulat Irina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(51) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 27 of 27