IBN
Închide
Gliga Olesea Ion
Cuvinte-cheie (76): Bees (3), metale grele (3), sol (3)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Cuantificarea unor indici biochimici și productivi la fazanii infestați cu ectoparaziţi.
Toderaş Ion1, Zamornea Maria1, Rusu Ştefan1, Erhan Dumitru1, Savin Anatolie1, Chihai Oleg1, Gliga Olesea1, Botnaru Nicolai2, Gologan Ion1, Porcescu Mihail1
1 Institutul de Zoologie,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea vegetala si animala a ecosistemului urban Orhei
Bulimaga Constantin1, Nistreanu Victoria1, Certan Corina1, Gliga Olesea2, Larion Alina2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Institutul de Zoologie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of Heterodera cruciferae on growth of cabbage
Vovlas Alessio1, Toderash Ion2, Sasanelli Nicola3, Rusu Ştefan2, Iurcu-Străistaru Elena2, Bivol Alexei2, Gliga Olesea2
1 A.P.S. Polyxena, Conversano (Bari),
2 Institute of Zoology,
3 Institute for Sustainable Plant Protection
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificări morfologice nespecifice, provocate tuberculilor de cartofi de către paraziții secundari
Melnic Maria, Gliga Olesea, Erhan Dumitru, Rusu Ştefan
Institutul de Zoologie
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(126) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Accumulation of some heavy metals in the bees’ body, depending on human impact
Gliga Olesea
Institute of Zoology
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Content of pesticide residues in the flowers of the acacia and linden trees from the Moldavian Codri area
Cebotari Valentina, Buzu Ion, Gliga Olesea, Postolachi Olga, Granciuc Nicolae
Institute of Zoology
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LXI, No. 2. 2018. București, România. ISSN 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 9 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul parazitar: nematoda Ditylenchus destructor–tuberculi de cartofi infestaţi în primele faze de ditilenhoză
Melnic Maria, Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Gliga Olesea
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nematodele parazite - Ditylenchus Destructor și D. dipsaci, asociate cu tuberculi de cartofi de diferite soiuri
Melnic Maria, Gliga Olesea
Institutul de Zoologie
Functional Ecology of Animals70th anniversary from the birth of academician I.toderas
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3159-7-5.
Disponibil online 25 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

For hybrid seed production
Cebotari Valentina, Buzu Ion, Gliga Olesea, Postolachi Olga, Granciuc Nicolae
Institute of Zoology ASM
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LX. 2017. București, România. ISSN 22285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-38
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa metalelor grele asupra vitalităţii si productivităţii familiilor de albine
Gliga Olesea, Cebotari Valentina, Buzu Ion
Institutul de Zoologie al AŞM
Intellectus
Nr. 1 / 2017 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 2 June, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Conţinutul unor metale grele în polenul colectat de albinele melifere şi legătura acestuia cu factorii mediului ambiant
Cebotari Valentina, Gliga Olesea, Buzu Ion
Institutul de Zoologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelation between the concentration of same heavy metals from the environment and the Apis mellifera L.
Gliga Olesea, Cebotari Valentina, Buzu Ion, Postolachi Olga
Institutul de Zoologie al AŞM
Sustainable use, protection of animal world and forest management in the context of climate change
Ediția IX. 2016. Chișinău. ISBN 978-9975-3022-7-2.
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testing of the nutrient supplement enriched with biomass aquatic algae in the bee’s feed
Cebotari Valentina, Buzu Ion, Postolachi Olga, Gliga Olesea
Institute of Zoology ASM
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LIX. 2016. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Conţinutul metalelor grele în componentele mediului din zona de centru a Republicii Moldova
Gliga Olesea
Institutul de Zoologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(86) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 February, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul metalelor grele în miere şi propolis
Gliga Olesea, Cebotari Valentina, Buzu Ion, Chihai Nina
Institutul de Zoologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 December, 2015. Descarcări-31. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul reziduurilor de pesticide organoclorurate în componentele mediului ambiant
Gliga Olesea
Institutul de Zoologie al AŞM
Intellectus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 25 September, 2015. Descarcări-21. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of some organic coordination compounds containing cobalt and bismuth on development morpho-productive characters of the bee families
Cebotari Valentina1, Buzu Ion1, Toderash Ion1, Gulea Aurelian2, Postolachi Olga1, Toderici Valeriu1, Gliga Olesea1
1 Institute of Zoology ASM,
2 State University of Moldova
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVIII. 2015. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testing of the bee queens by the qualities of descendants
Cebotari Valentina, Buzu Ion, Postolachi Olga, Gliga Olesea, Toderici Valeriu
Institute of Zoology ASM
Scientific Papers Series D. Animal Science
Volume LVIII. 2015. București, România. ISSN 2285-5750; ISSN CD-ROM 2285-5769; ISSN Online 2393-2260; ISSN-L 2285-5750.
Disponibil online 10 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Biomonitorizarea mediului prin intermediul Apis mellifera L
Gliga Olesea
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Intellectus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some aspects of propolis contamination
Gliga Olesea
Institute of Ecology and Geography of the ASM
Actual problems of protection and sustainable use of the animal world diversity
Ediția 8-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-361-8.
Disponibil online 23 July, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21