FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)

2. Cod ISSN

pISSN: 1814-3237
eISSN: 1857-498X

3. Site-ul revistei

http://studiamsu.eu/stiinte-ale-naturii/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat din Moldova
Adresastr. A.Mateevici, 60 MD 2009, Chisinau, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22577404, (+373)22577440, usm.revista.sum@gmail.com
Webwww.usm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 6(126), 2019 - 100
Nr. 1(121), 2019 - 100
Nr. 6(116), 2018 - 100
Nr. 1(111), 2018 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bârsan Ana, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
2.Clerac Rodolphe, Universitatea Bordeaux-1 (Franţa)
3.Cecal Alexandru, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
4.Arion Vladimir, prof.univ., Universitatea din Vienna (Austria) - Scopus Author ID - 7005816798
5.Crivoi Aurelia, dr.hab., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
6.Bobeică Valentin, dr.hab., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
7.Chetruş Petru, prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
8.Bulimestru Ion, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1996

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 2apărute: 2
2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 12%
Romana - 79%
Engleza - 9%
RezumateRusa - 9%
Romana - 94%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1857-498X, 2015 - 2033
2.CiteFactor Academic Scientific Journals, http://www.citefactor.org/journal/index/12876/studia-universitatis-moldaviae#.VhuwlG5wbCN, 2007 - 2017
3.Electronic Journals Library of the Regensburg University, http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jour_id=231245, 2007 - 2017
4.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=2052, 2007 - 2017
5.University of Saskatchewan Library, http://library.usask.ca/find/ejournals/view.php?id=4200000000000225 ,2007 - 2017
6.WorldCat, http://www.worldcat.org/search?q=Studia+Universitatis+Moldaviae&qt=results_page ,2007 - 2017

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Artemieva Anna - Scopus Author ID - 14014607500
2.Balan Greta - Scopus Author ID - 57209529272
3.Beşliu Alina - Scopus Author ID - 57208030725
4.Bulat Denis - Scopus Author ID - 57208641639
5.Bulat Dumitru - Scopus Author ID - 57189851279
6.Bulimaga Valentina - Scopus Author ID - 37119885000
7.Burduniuc Olga - Scopus Author ID - 55826485400
8.Covaci Olga - Scopus Author ID - 57204391118

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 РУДАКОВА, А., РУДАКОВ, С., АРТЕМЬЕВА, А., ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова, Rusia, ЧЕСНОКОВ, Ю., ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, С.-Петербург, Rusia Оценка эстеразного полиморфизма в зрелых семенах сурепицы (Brassica campestris L.). Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2019, nr. 6(126), 30-25. ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X.
2 ЦУРКАН, О., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, БУРЫКИНА, С., Одесская государственная сельскохозяйственная опытная станция Национальной академии аграрных наук Украины, Ucraina, БИЛАНЧИН, Я., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, ПЯТКОВА, А., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Калийный режим орошаемых черноземов  на разных агротехнических фонах. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2018, nr. 6(116), 69-65. ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X.
3 , ., dr., BOROZAN, A., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara, România Componenţa biochimică şi particularităţile morfologice ale tulpinii de cianobacterie Nostoc halophilum hansg. CNMN-CB-17. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2019, nr. 1(121), 63-58. ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(121) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiinte%20Reale_1_121_2019.pdf
Numărul 6(126) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiinte%20Reale_6_2019.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: