FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)

2. Cod ISSN

pISSN: 1814-3237
eISSN: 1857-498X

3. Site-ul revistei

http://studiamsu.eu/stiinte-ale-naturii/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat din Moldova
Adresastr. A.Mateevici, 60 MD 2009, Chisinau, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22577404, (+373)22577440, usm.revista.sum@gmail.com
Webwww.usm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 6(146), 2021 - 199
Nr. 1(141), 2021 - 100
Nr. 6(136), 2020 - 100
Nr. 1(131), 2020 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Bârsan Ana, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
2.Toderaş Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Zoologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16065069500, Scopus Author ID - 55339585300
3.Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508235623
4.Voloşciuc Leonid, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56263027600
5.Lunin Valerii, Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova (Rusia)
6.Clerac Rodolphe, Universitatea Bordeaux-1 (Franţa)
7.Cecal Alexandru, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
8.Arion Vladimir, prof.univ., Universitatea din Vienna (Austria) - Scopus Author ID - 7005816798
9.Crivoi Aurelia, dr.hab., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
10.Gladchi Viorica, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
11.Leşanu Mihai, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
12.Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56472619900
13.Gulea Aurelian, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 6603459927
14.Gonţa Maria, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8636900600
15.Guţanu Vasile, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506630393
16.Bobeică Valentin, dr.hab., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
17.Mangalagiu Ionel, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România) - Scopus Author ID - 55761251200
18.Chetruş Petru, prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
19.Bulimestru Ion, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
20.Ungur Nicon, dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602086838
21.Pui Aurel, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România) - Scopus Author ID - 6602738848
22.Rotaru Aurelian, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România) - Scopus Author ID - 16403293300

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1996

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2
2020Numere planificate: 2apărute: 2
2021Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 9%
Romana - 84%
Engleza - 7%
RezumateRusa - 2%
Romana - 100%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.CiteFactor Academic Scientific Journals, http://www.citefactor.org/journal/index/12876/studia-universitatis-moldaviae#.VhuwlG5wbCN, 2007 - 2034
2.Electronic Journals Library of the Regensburg University, http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jour_id=231245, 2007 - 2034
3.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=2052, 2007 - 2034
4.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1857-498X, 2015 - 2033
5.University of Saskatchewan Library, http://library.usask.ca/find/ejournals/view.php?id=4200000000000225 ,2007 - 2017
6.WorldCat, http://www.worldcat.org/search?q=Studia+Universitatis+Moldaviae&qt=results_page ,2007 - 2017

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Andoni Cristina - Scopus Author ID - 57225927048
2.Andronic Larisa - Scopus Author ID - 14420964900
3.Artemieva Anna - Scopus Author ID - 14014607500
4.Balan Greta - Scopus Author ID - 57209529272
5.Beşliu Alina - Scopus Author ID - 25957880300
6.Borozan Aurica Breica - Scopus Author ID - 15071467200
7.Bucov Victoria - Scopus Author ID - 24330639400
8.Bulimaga Maria-Bianca - Scopus Author ID - 57218491852
9.Bulimaga Valentina - Scopus Author ID - 37119885000
10.Burduniuc Olga - Scopus Author ID - 55826485400
11.Cherdivara Ala - Scopus Author ID - 5719074661
12.Chiseliţa Natalia - Scopus Author ID - 57193098738
13.Chiseliţă Oleg - Scopus Author ID - 57219713666
14.Ciobanu Mihail - Scopus Author ID - 57204874788
15.Ciobanu Nicolae - Scopus Author ID - 57216204216
16.Clapco Steliana - Scopus Author ID - 35361764100
17.Covaliov Victor - Scopus Author ID - 23110619100
18.Covaliova Olga - Scopus Author ID - 57190978771
19.Crudu Valeriu - Scopus Author ID - 6504491495
20.Cucereavîi Aliona - Scopus Author ID - 57190229023
21.Cuza Petru - Scopus Author ID - 57353030700
22.Dragalin Ion - Scopus Author ID - 57193094443
23.Duca Gheorghe - Scopus Author ID - 56472619900
24.Duca Maria - Web of Science ResearcherID - Y-1102-2019, Scopus Author ID - 7005696830, Scopus Author ID - 57218205432
25.Efremova Nadejda - Scopus Author ID - 57193090579
26.Erhan Dumitru - Scopus Author ID - 56533914900
27.Floquet Sebastian - Scopus Author ID - 6602216670
28.Furtună Vadim - Scopus Author ID - 57211991087
29.Garbuz Olga - Scopus Author ID - 56460204400
30.Gille Elvira - Scopus Author ID - 6602980738
31.Gisca Ion - Scopus Author ID - 57190225426
32.Gonţa Maria - Scopus Author ID - 8636900600
33.Graur Vasile - Scopus Author ID - 53984018100
34.Gulea Aurelian - Scopus Author ID - 6603459927
35.Guţul Tatiana - Scopus Author ID - 56126100700
36.Haouas Mohamed - Scopus Author ID - 55914595000
37.Lozan Vasile - Scopus Author ID - 6603277294
38.Lungu Ion - Scopus Author ID - 57207996783
39.Lupaşcu Tudor - Scopus Author ID - 55901841100
40.Moldovan Cristina - Scopus Author ID - 57222539852
41.Necula Radu Dan - Scopus Author ID - 56367992900
42.Nica Denis - Web of Science ResearcherID - B-4515-2013, Scopus Author ID - 6507298811
43.Palamarciuc Oleg - Scopus Author ID - 36053498600
44.Petuhov Oleg - Scopus Author ID - 34880414900
45.Porubin-Schimbător Veronica - Scopus Author ID - 8636900600
46.Potlog Tamara - Scopus Author ID - 6506098031
47.Railean Nadejda - Scopus Author ID - 57208656438
48.Robu Ştefan - Scopus Author ID - 6602300841
49.Rudacova Angela - Scopus Author ID - 37027186800
50.Rudic Valeriu - Scopus Author ID - 6508235623
51.Rusnac Roman - Scopus Author ID - 57211990770
52.Sandu Maria - Web of Science ResearcherID - AAU-4922-2020, Scopus Author ID - 6602143242
53.Şeptiţchi Vladimir - Scopus Author ID - 36621386500
54.Sîrbu Angela - Scopus Author ID - 57193732393
55.Sîrbu Tamara - Scopus Author ID - 57222539602
56.Şova Sergiu - Scopus Author ID - 6701404110
57.Ţapcov Victor - Scopus Author ID - 7003884010
58.Toderaş Ion - Scopus Author ID - 16065069500, Scopus Author ID - 55339585300
59.Tofan Elena - Scopus Author ID - 57193094547
60.Trofim Alina - Scopus Author ID - 57204001794
61.Ţurcan Olga - Scopus Author ID - 57222539267
62.Ulchina Ianina - Scopus Author ID - 57220955935
63.Usatîi Agafia - Scopus Author ID - 35273709900
64.Voloşciuc Leonid - Scopus Author ID - 56263027600
65.Zosim Liliana - Scopus Author ID - 38863663400

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 РУДАКОВА, А., РУДАКОВ, С., АРТЕМЬЕВА, А., ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова, Rusia, ЧЕСНОКОВ, Ю., ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, С.-Петербург, Rusia Оценка эстеразного полиморфизма в зрелых семенах сурепицы (Brassica campestris L.). Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2019, nr. 6(126), 30-25. ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X.
2 TROFIM, A., dr., BOROZAN, A., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara, România Componenţa biochimică şi particularităţile morfologice ale tulpinii de cianobacterie Nostoc halophilum hansg. CNMN-CB-17. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2019, nr. 1(121), 63-58. ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X.
3 CEBOTARI, D., HAOUAS, M., FLOQUET, S., Institut Lavoisier of Versailles, University of Versailles, Franţa, GULEA, A., dr.hab. Synthesis and characterisations of six new bis-thiosemicarbazone ligands. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2020, nr. 6(136), 112-101. ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X.
4 COLŢUN, M., dr., ROSCA, I., dr., GILLE, E., Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul“, România, NECULA, R., Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul“, România Biomorphological and biochemical peculiarities of the growth and development of the species Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. under the pedoclimatic conditions of the Republic of Moldova. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2021, nr. 6(146), 38-34. ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X.
5 HIEN, D., Vinh University, Vietnam, THOA, N., Vinh University, Vietnam, NGUYEN, N., Vinh University, Vietnam, TUAN, H., Vinh University, Vietnam, ONG VINH , A., Vinh University, Vietnam A study of morphometry and meristic counts of genus Oxyurichthys bleeker, 1857 from estuary and coastal of Nghe An province, Vietnam (teleostei: gobiidae). Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2019, nr. 1(121), 29-23. ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X.
6 NOVAC, G., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Produsele forestiere nelemnoase cu valoare furajeră din Republica Moldova. Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2020, nr. 6(136), 100-91. ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(141) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiinte%20ale%20Naturii_1_2021.pdf
Numărul 6(146) / 2021 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiinte%20Reale_6_2021.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: