FORMULAR DE APLICARE PENTRU EVALUAREA REVISTELOR ŞTIINŢIFICE


ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ASIGURARE A CALITĂȚII
ÎN EDUCAȚIE ȘI CERCETARE


Înregistrarea formularului (se completează de persoana care a recepţionat formularul)

Nr. şi data de înregistrare
Înregistrat de: NumePrenume
InstituțiaFuncţia

1. Titlul revistei

Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)

2. Cod ISSN

pISSN: 1814-3237
eISSN: 1857-498X

3. Site-ul revistei

http://studiamsu.eu/stiinte-ale-naturii/

4. Fondatorul

DenumireaUniversitatea de Stat din Moldova
Adresastr. A.Mateevici, 60 MD 2009, Chisinau, Republica Moldova
Telefon / fax / e-mail(+373)22577404, (+373)22577440, usm.revista.sum@gmail.com
Webwww.usm.md
Persoană de contact
Adresa de e-mail a persoanei de contact

5. Tirajul revistei

Nr. 1(131), 2020 - 100
Nr. 6(126), 2019 - 100
Nr. 1(121), 2019 - 100
Nr. 6(116), 2018 - 100

6. Colegiul de redacţie
(nume, prenume, titlu ştiinţific, științifico-didactic, onorific, instituţia (țara), funcţia, cel puțin 1 publicație (dacă dispune) în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Şalaru Victor, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
2.Bârsan Ana, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
3.Toderaş Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Zoologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16065069500, Scopus Author ID - 55339585300
4.Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508235623
5.Voloşciuc Leonid, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56263027600
6.Lunin Valerii, Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova (Rusia)
7.Clerac Rodolphe, Universitatea Bordeaux-1 (Franţa)
8.Cecal Alexandru, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România)
9.Arion Vladimir, prof.univ., Universitatea din Vienna (Austria) - Scopus Author ID - 7005816798
10.Crivoi Aurelia, dr.hab., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
11.Gladchi Viorica, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
12.Leşanu Mihai, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor-şef adjunct
13.Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Web of Science ResearcherID - P-9342-2018, Scopus Author ID - 56472619900
14.Gulea Aurelian, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova), Redactor şef - Scopus Author ID - 6603459927
15.Gonţa Maria, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8636900600
16.Guţanu Vasile, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506630393
17.Bobeică Valentin, dr.hab., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
18.Mangalagiu Ionel, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România) - Scopus Author ID - 55761251200
19.Chetruş Petru, prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
20.Bulimestru Ion, dr., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)
21.Ungur Nicon, dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602086838
22.Pui Aurel, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România) - Scopus Author ID - 6602738848
23.Rotaru Aurelian, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România)

7. Domeniile ştiinţifice pentru care revista solicită statut de publicaţie ştiinţifică de profil
(se enumeră domeniile la care se publică anual un număr suficient de articole pentru a asigura diseminarea şi schimbul de informaţie ştiinţifică)
* În tabel se vor lăsa doar domeniile pentru care revista solicită statut de publicație științifică de profil

 • Ştiinţe politice
 • Studiul artelor şi culturologie
 • Ştiinţe inginereşti şi tehnologii
 • Ştiinţe biologice
 • Ştiinţe chimice
 • Ştiinţe juridice
 • Ştiinţe economice
 • Ştiinţe medicale
 • Filologie
 • Filosofie
 • Ştiinţe geonomice
 • Istorie şi arheologie
 • Ştiinţe medical-veterinare
 • Ştiinţe ale educaţiei
 • Psihologie
 • Sociologie
 • Ştiinţe agricole
 • Matematică
 • Ştiinţa informaţiei
 • Ştiinţe fizice
 • Ştiinţe militare şi informaţii
 • Media şi comunicare
 • Religie şi teologie

8. Anul fondării revistei

1996

9. Frecvenţa apariţiei
(se indică frecvenţa apariției în ultimii 5 ani)

2015Numere planificate: 2apărute: 2
2016Numere planificate: 2apărute: 2
2017Numere planificate: 2apărute: 2
2018Numere planificate: 2apărute: 2
2019Numere planificate: 2apărute: 2

10. Limba de publicare
(se indică limba în care se publică în ultimul an; în caz că se publică în mai multe limbi – se indică proporţia fiecăreia)

Articole ştiinţificeRusa - 12%
Romana - 79%
Engleza - 9%
RezumateRusa - 9%
Romana - 94%
Engleza - 100%

11. Baze de date și cataloage internaţionale în care este inclusă revista
(se indică bazele de date și cataloagele internaționale importante în care revista a fost înclusă în ultimii 5 ani și perioada includerii; se atașează o dovadă privind includerea)

1.DOAJ (Directory of Open Access Journals), https://doaj.org/toc/1857-498X, 2015 - 2033
2.OAJI, http://oaji.net/journal-detail.html?number=2052, 2007 - 2017
3.CiteFactor Academic Scientific Journals, http://www.citefactor.org/journal/index/12876/studia-universitatis-moldaviae#.VhuwlG5wbCN, 2007 - 2017
4.Electronic Journals Library of the Regensburg University, http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/detail.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=en&jour_id=231245, 2007 - 2017
5.University of Saskatchewan Library, http://library.usask.ca/find/ejournals/view.php?id=4200000000000225 ,2007 - 2017
6.WorldCat, http://www.worldcat.org/search?q=Studia+Universitatis+Moldaviae&qt=results_page ,2007 - 2017

12. Autori care dispun de articole în WoS și Scopus
(se indică autorii care au publicat în revista înaintată spre evaluare în ultimii 3 ani și care au cel puțin o publicație pe parcursul vieții inclusă în WoS și Scopus; se indică cel puțin o publicație a acestora în WoS și Scopus)
* Web of Science ResearcherID sau / şi Scopus Author ID atestă prezența articolelor in Web of Science sau / şi Scopus. Pentru vizualizarea publicațiilor faceți click pe link

1.Artemieva Anna - Scopus Author ID - 14014607500
2.Balan Greta - Scopus Author ID - 57209529272
3.Bulat Denis - Scopus Author ID - 57208641639
4.Bulat Dumitru - Scopus Author ID - 57189851279
5.Bulimaga Maria-Bianca - Scopus Author ID - 57218491852
6.Bulimaga Valentina - Scopus Author ID - 37119885000
7.Burduniuc Olga - Scopus Author ID - 55826485400
8.Covaci Olga - Scopus Author ID - 57204391118
9.Covaliov Victor - Scopus Author ID - 23110619100
10.Covaliova Olga - Scopus Author ID - 57190978771
11.Duca Gheorghe - Web of Science ResearcherID - P-9342-2018, Scopus Author ID - 56472619900
12.Efremova Nadejda - Scopus Author ID - 57193090579
13.Erhan Dumitru - Scopus Author ID - 56533914900
14.Fulga Nina - Scopus Author ID - 57208647973
15.Furtună Vadim - Scopus Author ID - 57211991087
16.Garbuz Olga - Scopus Author ID - 56460204400
17.Gonţa Maria - Scopus Author ID - 8636900600
18.Graur Vasile - Scopus Author ID - 53984018100
19.Gulea Aurelian - Scopus Author ID - 6603459927
20.Lozan Raisa - Scopus Author ID - 6507846047
21.Lozan Vasile - Scopus Author ID - 6603277294
22.Mocanu Larisa - Scopus Author ID - 57211988828
23.Moşanu Elena - Scopus Author ID - 57190580341
24.Palamarciuc Oleg - Scopus Author ID - 36053498600
25.Pisova Maria - Scopus Author ID - 57203999981
26.Potlog Tamara - Scopus Author ID - 6506098031
27.Prisacari Viorel - Scopus Author ID - 6506882701
28.Pui Aurel - Scopus Author ID - 6602738848
29.Reva Veaceslav - Scopus Author ID - 57207563287
30.Robu Ştefan - Scopus Author ID - 6602300841
31.Rudacova Angela - Scopus Author ID - 37027186800
32.Rudic Valeriu - Scopus Author ID - 6508235623
33.Rusnac Roman - Scopus Author ID - 57211990770
34.Rusu Vasile - Scopus Author ID - 24072218800, Scopus Author ID - 57208325442
35.Sandu Maria - Web of Science ResearcherID - AAU-4922-2020, Scopus Author ID - 6602143242
36.Sîrbu Elena - Scopus Author ID - 57211991805
37.Şova Sergiu - Scopus Author ID - 6701404110
38.Ţapcov Victor - Scopus Author ID - 7003884010
39.Toderaş Ion - Scopus Author ID - 16065069500, Scopus Author ID - 55339585300
40.Trofim Alina - Scopus Author ID - 57204001794
41.Usataia Irina - Scopus Author ID - 57204127028
42.Usatîi Agafia - Scopus Author ID - 35273709900
43.Zosim Liliana - Scopus Author ID - 38863663400

13. Prezenţa autorilor de peste hotare
(se enumeră articolele publicate în revistă în ultimii 3 ani de autori de peste hotare, indicându-se numele, instituţia şi ţara acestora, precum şi numărul revistei în care au fost publicate; se va prezenta copia xerox a primei pagini a fiecărui articol.)

1 TROFIM, A., dr., BOROZAN, A., Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara, România Componenţa biochimică şi particularităţile morfologice ale tulpinii de cianobacterie Nostoc halophilum hansg. CNMN-CB-17. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2019, nr. 1(121), 63-58. ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X.
2 ЦУРКАН, О., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, БУРЫКИНА, С., Одесская государственная сельскохозяйственная опытная станция Национальной академии аграрных наук Украины, Ucraina, БИЛАНЧИН, Я., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina, ПЯТКОВА, А., Одесский национальный университет им.И.И.Мечникова, Ucraina Калийный режим орошаемых черноземов  на разных агротехнических фонах. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2018, nr. 6(116), 69-65. ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X.
3 РУДАКОВА, А., РУДАКОВ, С., АРТЕМЬЕВА, А., ФГБНУ Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова, Rusia, ЧЕСНОКОВ, Ю., ФГБНУ Агрофизический научно-исследовательский институт, С.-Петербург, Rusia Оценка эстеразного полиморфизма в зрелых семенах сурепицы (Brassica campestris L.). Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2019, nr. 6(126), 30-25. ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X.
4 COLŢUN, M., dr., GILLE, E., Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul“, România, NECULA, R., Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul“, România, GRIGORAŞ, V., Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul“, România Studiul biologic și compoziția chimică a uleiului volatil la specia Monarda fistulosa L.. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2018, nr. 6(116), 38-35. ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X.
5 HIEN, D., Vinh University, Vietnam, THOA, N., Vinh University, Vietnam, NGUYEN, N., Vinh University, Vietnam, TUAN, H., Vinh University, Vietnam, ONG VINH , A., Vinh University, Vietnam A study of morphometry and meristic counts of genus Oxyurichthys bleeker, 1857 from estuary and coastal of Nghe An province, Vietnam (teleostei: gobiidae). Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2019, nr. 1(121), 29-23. ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X.
6 KUPATADZE, K., Ilia State University, Georgia Ecological chemistry through popular scientific articles. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2017, nr. 1(101), 123-118. ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X.
7 НИКОЛАЕВ, А., dr., МАКСИМОВА, И., Universitatea de Stat M.V. Lomonosov din Moscova, Rusia, НИКОЛАЕВА, С., dr. Определение размеров микроскопических объектов по цифровым изображениям. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2018, nr. 6(116), 64-59. ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X.
8 MÂRZA, M., dr.hab., CIUBUC, N., dr., BURACINSCHI, N., NOVAC, G., Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România Specii vernale erbacee cu valoare ornamentală din flora pădurilor Republicii Moldova. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2019, nr. 6(126), 37-31. ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X.
9 STRATULAT, E., dr., ŞOVA, S., PRISACARI, V., dr.hab., DIZDARI, A., CORJA, I., PUI, A., Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, România, PALAMARCIUC, O., dr. Sinteza, structura și proprietățile compușilor coordinativi ai cuprului(II) cu derivații tiosemicarbazonei 8-formilchinolinei. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2017, nr. 6(106), 115-107. ISSN 1814-3237 ISSNe 1857-498X.

14. Numerele revistei editate în ultimul an
(se indică datele numerelor revistei editate în ultimul an şi se ataşează acestea)

Numărul 1(121) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiinte%20Reale_1_121_2019.pdf
Numărul 6(126) / 2019 - https://ibn.idsi.md/sites/default/files/j_nr_file/Stiinte%20Reale_6_2019.pdf

15. Declaraţie pe propria răspundere a redactorului-şef
(comunicarea unor informaţii false se pedepseşte conform legii)

Confirm că revista respectă cerinţele de eligibilitate
al Regulamentului cu privire la evaluarea şi clasificarea și monitorizarea revistelor ştiinţifice
Confirm veridicitatea informaţiei expuse în formular
Nume:................................................ Prenume:...................................................
Informaţie de contact:
DataSemnătura
(formularul tipărit se ştampilează)


Lista de verificare: