IBN
Închide

105Publicaţii

328Descărcări

45613Vizualizări

Bîrsa Maxim50Sîrbu Tamara24Postolachi Olga15Chiseliţă Oleg14Slănină Valerina12Maslobrod Serghei9Stepanov Vitalie9Iurcu-Străistaru Elena8Poiras Nadejda8Sasanelli Nicola8Codreanu Svetlana7Bereziuc Iulia7Tolocichina Svetlana6Poiras Larisa6Bratuhina Antonina6Rudic Valeriu5Şubina Victoria5Caraman Mariana5Bălţat Cristina5Voloşciuc Leonid4Maşcenco Natalia4Namolovan Liliana4Achiri-Badicean Irina4Starciuc Nicolae4Manciu Alexandr4Vasiliciuc Anastasia4Moldovan Cristina4Cebotari Victoria4Bivol Alexei3Corlăteanu Liudmila3Ganea Anatolie3Toderaş Ion3Garaeva Svetlana3Lupaşcu Lucian3Chiseliţa Natalia3Coev Ghenadii3Bureţ Elena3Cebotari Victor3Evtuşenco Liudmila3Garbuzneac Anastasia3Popuşoi Ion2Petcu Igor2Rusu Ştefan2Ţurcan (Olan) Olga2Şeptiţchi Vladimir2Ţurcan Olga2Moscalic Roman2Pleşca Tatiana2Boueva Olga2Starodumova Irina2Garbuzniac A.2Turtă Constantin1Onofraş Leonid1Bulimaga Valentina1Cincilei Angela1Buiucli Piotr1Bahcivanji Mihail1Coşman Sergiu1Cebotaru Nicola1Silitrari Andrei1Leorda Ana1Popov Natalia1Efremova Nadejda1Şveţ Svetlana1Focşa Elena1Pânzaru Boris1Gudumac Eva1Svets S1Batîr Ludmila1Ciloci (Deseatnic) Alexandra1Postolache Sergiu1Golban Rita1Şcerbacova Tatiana1Şibaeva Irina1Şibaev Alexandr1Cartaşev Anatolie1Coşman Valentina1Cremeneac Larisa1Bureţ Ion1Maliţev M.1Mazuru A.1Cojocaru Elena1Carpov V.1Slusari D.1Mîrzenco N.1Rusanovschi Vera1Frecautan V.1Melinte Cristina1Iutinskaia Galina1Beleavscaia Larisa1Ciuclea Aurel1Pasicovskaia Tatiana1Tofan Elena1Antoci Ruslan1Bugneac Sergiu1Bîriţa Cristina1Bugneac Veronica1Spataru Tudor1Beşliu Alina1Filipenco Elena1Tihonencova Lilia1Bogdan Nicolae1Laquale S.1Efteniuc Iulia1Biliavska L.1Wesemael W.1Kolotilova Natalia1Loboda M.1Catalano Fabio1Bueva Oliga1Babici Anatolii1Babici Alexandr1Iutinscaia Galina1Bubneac V.1Lozan (Sprincean) Ana1Vasilciuc A.1Mangul Olga1Kiseli M.1Şarco O.1
Burţeva Svetlana
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(5)
Google Scholar ID
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 27. Publicaţii la conferinţe din RM - 61. Publicaţii peste hotare - 17.
Publicații indexate în SCOPUS - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 12
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 7
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 5
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 6
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 10
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 51
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 6

2022 - 7

Antimicrobial activity of actinobacteria isolated from water column and biofilm of the lake system La Izvor (Republic of Moldova)
Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim , Syrbu T. , Slănină Valerina , Cebotari Victoria
Institute of Microbiology and Biotechnology
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 2(29) / 2022 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of the bio product bior on the lipid composition of streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 biomass
Bereziuk Yulia , Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim
Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-57
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presence of actinobacteria in the aquatic ecosystem of the “La Izvor” lake in the Chisinau
Byrsa Maxim , Cebotari Victoria , Burtseva Svetlana
Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Streptomyces fradiae CNMN-Ac-11 after storage by subculturing and cultivation on complex media
Garbuzneak Anastasia , Byrsa Maxim , Burtseva Svetlana
Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 19 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viability of streptomyces strains and its variants after freeze-drying in cnmn
Byrsa Maxim , Burtseva Svetlana , Cebotari Victoria
Institute of Microbiology and Biotechnology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 15 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Антимикробная активность штамма Streptomyces massasporeus CNMN-Ac-06 после длительного хранения в лиофильном виде
Бырса М. , Бурцева Светлана , Васильчук А. , Гарбузняк А. , Чеботарь Виктор
Институт микробиологии и биотехнологии
Микроорганизмы и плодородие почвы
Ediţia I-a. 2022. Киров, Россия. .
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Действие препарата цианобактериальной природы BioR на продуктивность биомассы и липидный состав штаммов Streptomyces
Березюк Юлия1 , Бырса М.2 , Бурцева Светлана2
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
2 Институт микробиологии и биотехнологии
Микроорганизмы и плодородие почвы
Ediţia I-a. 2022. Киров, Россия. .
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 14

Changes In The Antimicrobial Properties Of Streptomyces Canosus Cnmnac-02 And Its Variants During Long-Term Storage By Subculturing
Burtseva Svetlana1 , Byrsa Maxim1 , Shibaeva Irina V.2 , Shibaev Alexandr2 , Cebotaru Nicola1 , Codreanu Svetlana1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu"
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 1(28) / 2021 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica microorganismelor în dejecțiile iepurilor hrăniți cu nutreț combinat granulat cu adaosul biomasei de Streptomyces levoris CNMN-Ac-01
Caraman Mariana1 , Moscalic Roman1 , Cremeneac Larisa1 , Efteniuc Iulia1 , Burţeva Svetlana2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glicozidele flavonoide vegetale -lioprotector eficient
Chiselita Oleg , Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim , Mashcenko Natalia
Institute of Microbiology and Biotechnology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of mannoprotein preparation obtained from the microbial waste of the beer industry on tritical seeds
Chiselita Oleg , Chiselitsa Natalia , Beshliu Alina , Efremova Nadejda , Tofan Elena , Lozan (Sprincean) Ana , Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim
Institute of Microbiology and Biotechnology
Agrobiodiversity for improving the nutrition, health, quality of life and spiritual human development
Ediția a 5-a. 2021. Nitra, Slovacia. DOI 10.15414/2021.9788055224015.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența consumului pe termen lung al biomasei tulpinilor Streptomyces massasporeus cnmn-36 și Streptomyces fradiae CNMN Aac-11 asupra învățării și memoriei reflector- condiționate a șobolanilor albi de diferite vârste
Şeptiţchi Vladimir12 , Vasiliciuc Anastasia2 , Garbuzneac Anastasia23 , Leorda Ana1 , Mangul Olga2 , Burţeva Svetlana4 , Filipenco Elena2 , Tihonencova Lilia2
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko” ,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(344) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 30 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența polizaharidelor de origine cianobacteriană asupra viabilității tulpinii Streptomyces canosus CNMN-AC-02 după liofilizare și păstrare îndelungată
Bîrsa Maxim , Chiseliţă Oleg , Burţeva Svetlana , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liofilizarea Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 în prezenţa polizaharidelor sulfatate cu Zn din spirulina.
Chiselita Oleg , Burtseva Svetlana , Byrsa Maxim , Rudic Valeriu
Institute of Microbiology and Biotechnology
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbiota tractului gastrointestinal al iepurilor care au consumat nutreț combinat granulat cu și fără adaosul biomasei de Streptomyces Levoris CNMN-AC-01
Caraman Mariana1 , Moscalic Roman1 , Burţeva Svetlana2 , Bîrsa Maxim2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 18 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phytostimulating properties of metabolites of Streptomycetes
Byrsa Maxim , Burtseva Svetlana , Maslobrod Sergey
Institute of Microbiology and Biotechnology
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Presence of actinobacteria in the aquatic ecosystems of the “La izvor” lake system in the Chisinau city
Byrsa Maxim , Cebotari Victoria , Burtseva Svetlana
Institute of Microbiology and Biotechnology
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viabilitatea şi caracterele morfo-culturale ale Streptomyces canosus CNMN-AC-02 după liofilizare în prezenţa glicozidelor iridoide
Chiseliţă Oleg1 , Burţeva Svetlana1 , Bîrsa Maxim1 , Maşcenco Natalia2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viabilitatea tulpinii streptomyces canosus cnmn-ac-02 după liofilizare în prezenţa glicozidelor flavonoide
Burţeva Svetlana1 , Chiseliţă Oleg1 , Bîrsa Maxim1 , Maşcenco Natalia2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Липидный состав биомассы стрептомицетов при культивировании на средах сложного состава
Бырса М. , Березюк Юлия , Гарбузняк А. , Караман Марианна , Чеботарь Виктор , Бурцева Светлана
Институт микробиологии и биотехнологии
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 16 April, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 105