IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-03-18 21:06
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (2 din 2)
  2014  (2 din 2)
  2013  (2 din 2)
  2012  (2 din 2)
  2011  (2 din 2)
  2010  (2 din 2)
  2009  (2 din 2)
  2008  (2 din 2)
  2007  (2 din 2)
imagine

pISSN: 1814-3237
eISSN: 1857-498X
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Studia Universitatis Moldaviae: Real and Nature Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)
Factor de impact ISI 2013 - 1.1594

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole7902679362899230
Volume2615610381
Total8162835463280
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   579Descărcări   4

Conţinutul numărului de revistă

Studiul acţiunii compuşilor coordinativi noi ai Fe(III) şi ai Cr(III) asupra procesului de acumulare a unor principii bioactive în biomasa de spirulină 5-9
Ciumac Daniela, Zosim Liliana, Chiriac Tatiana, Prodius Denis, Ţurcan Olga, Popa Veaceslav, Sadovnic Daniela, Iaţco Iulia, Cordeleanu Corneliu, Doni Veronica
Productivitatea şi componenţa biochimică a microalgei verzi dunaliella salina la cultivare pe lichid cultural al spirulinei suplimentat cu NaCl, ioni de NO3 2- ŞI SO4 2- 10-15
Bivol Cezara
Evidenţierea polimorfismului genetic al formelor m6 de năut prin intermediul analizei rapd-PCR 16-19
Cliciuc Dorin
Soil invertase and levansucrase activities under soil water stress, elevated copper level, and soybean seed inoculation with the levan-producing bacteria Pseudomonas aureofaciens 20-23
Emnova Ecaterina, Tate Robert, Gimenez Daniel, Toma Simion, Daraban Oxana, Budak Alexandru
11S Глобулин подсолнечника: кинетика ограниченного и кооперативного протеолиза папаином 24-28
Macaeva Ellina, Laptev Natalia, Рудакова Анжела, Рудаков Сергей, Kahovscaia Irina, Шутов Андрей
Studiul influenţei compuşilor coordinativi ai Cu(II) asupra productivităţii cianobacteriei Spirulina platensis 29-33
Rudic Valeriu, Batîr Ludmila, Gulea Aurelian, Ţapcov Victor
Перспективы использования некоторых координационных соединений Mn(II) для получения биомассы цианобактерии Spirulina platensis, обогащенной фикобилипротеинами 34-36
Рудик Валерий, Гуля Аурелиан, Бульмага Валентина, Efremova Nadejda, Popovschi Lilia
Influenţa bioregulatorilor naturali asupra germinării seminţelor şi productivităţii plantelor 37-42
Todiraş Vasile, Onofraş Leonid, Prisacari Svetlana
Efectele undelor milimetrice de intensitate joasă asupra biosintezei lipidelor la drojdia Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 43-47
Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Rotaru Anatol, Topală Lilia
Elaborarea procedeelor metodologice ale sistemului de dezorientare a masculilor speciei Mamestra Brassicae L. 48-58
Nastase T.
Экологически безопасная защита гороха от корневых гнилей, комплекса совок и гороховой зерновки 59-63
Брадовский Виктор, Волощук Леонид, Брадовская Наталья, Погорлецки Ала, Николаева Светлана, Абашкин Александр, Ursu Radu
Particularităţile etologice ale insectelor în dependenţă de mediul saturat cu moleculele feromonului sexual de origine sintetică 64-78
Nastase T.
Formaţiunea vendianului din regiunea centrală a bazinului r. Nistru 79-89
Ciobotaru Valerian
Mecanismul realizării echilibrului termic între organismul homeoterm şi temperatura variabilă a mediului extern 90-93
Budeanu Liuba
O retrospectivă asupra unor indici fiziologici la adolescenţi în raport cu flagelul fumatului 94-96
Cojocari Lidia, Crivoi Aurelia, Vegh Eva, Moraru Anastasia, Casco Doina
Уровень тиреоидных гормонов в плазме крови у крыс с различной стрессореактивностью 97-99
Coşcodan Diana
Variaţiile hormonilor sexuali la acţiunea stresului termic pe fondalul melanotropinei la şobolanii albi de laborator 100-101
Budeanu Liuba
Atenuarea dereglărilor hormonale ale sistemului hipofizo-tiroidian şi a temperaturii corporale prin utilizarea eglonilului la influenţa hipokineziei 102-105
Paladi Ecaterina, Budeanu Liuba, Vîntu Nina
Нейропротективные свойства опиоидных пептидов, в частности бета-эндорфина, при некоторых аутоиммунных эндокринопатиях 106-110
Feghiu Nicolae, Кожокарь Лидия
Influenţa inhibitorilor în formarea n-nitrozaminelor în sistemele sucului gastric 111-123
Gonţa Maria
Determinarea influenţei catalizatorului omogen asupra reducerii conţinutului de emisii poluante în atmosferă ale motoarelor cu ardere internă 124-130
Crăciun Alexandru, Duca Gheorghe, Ene Vladimir
Влияние процессов импульсного электролиза на электрохимическое поведение комплексных соединений цинка и хрома в низкоконцентрированных растворах 131-137
Ковалёва Ольга
Кислотно-основные свойства 4-этилтиосемикарбазона натриевой соли 1,2-нафтохинон-4-сульфокислоты 138-139
Abdelcader Al-Azrak
Binary mixtures of fluorocarbon surfactants in aqueous solution. I 140-144
Dehelean Teodor
Alegerea regimului optim al procesului de electroflotare a hidroxidului de aluminiu cu coloranţii adsorbiţi pe suprafaţa lui 145-148
Kubritskaya Tatiana, Sorokin Valentina
Polietilenglicolesteri ai unor acizi perfluorocarboxilici 149-151
Dehelean Teodor
Studiul spectroscopic al dioximaţilor Co(III) noi sintetizaţi cu anioni polifluorometalici 152-156
Rija Andrei, Coropceanu Eduard, Bologa Olga, Privalov Victor, Ciobănică Olga
Многослойные носители оптической информации на базе карбазолсодержащих сополимеров 157-161
Дементьев Игорь, Кирица Аркади, Andrieş Ion, Robu Ştefan, Dragalina Galina, Mitcov Dmitri
Интерференционное растрирование носителей для регистрации оптической информации на основе халькогенидных стеклообразных полупроводников 162-165
Жидков Юрий, Коршак Олег, Прилепов Владимир, Нямцу С, Кирица Аркади
Применение фототермопластических носителей на основе аморфных стеклообразных полупроводников в импульсной голографии 166-171
Кирица Аркади
Инженерия тепловых потоков в плоских наноструктурах 172-175
Ника Денис, Зинченко Н, Покатилов Евгений
Separabilitatea parţială la interacţiunea a doi radiatori cuantici 176-182
Ciobanu Nellu
Interpretarea, modelarea şi perspectiva transportului termoelectric în cristalele cvasiunidimensionale 183-192
Duşciac Viorel
Studiul proprietăţilor electrice şi fotovoltaice ale structurilor ITO-Si în baza siliciului multicristalin 193-196
Simaşchevici Alexei, Şerban Dormidont, Bruc Leonid, Gorceac Leonid, Coval Andrei, Fedorov Vladimir, Usatîi Iurie
Unele proprietăţi optice ale structurilor InSe cu strat subţire de oxid de bismut 197-202
Evtodiev Igor
Dispozitive fotoelectronice pe bază de GaSe stratificat 203-207
Evtodiev Igor
Aplicarea metodei reglării lente a procesului de încălzire la studierea proprietăţilor termofizice ale probelor metalice 208-214
Cheptea Virgil, Băncilă Simion
Caracterizarea heterostructurilor CdS/CdTe/Te cu ajutorul caracteristicilor capacitate-tensiune 215-217
Potlog Tamara, Spalatu Nicolae, Maticiuc Natalia
Профессор Иосиф Александрович Вайнтрауб 218-218
Дука Мария, Гудумак Валентин, Шутов Андрей