IBN
Închide
Timoşco Maria
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 37. Publicaţii la conferinţe din RM - 26.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 7

Echilibriul microbian intestinal – dovezi permanente ale sănătății
Timoşco Maria1 , Ionescu-Tîrgovişte Constantin2 , Mereuţă Ion1 , Fedaş Vasile1
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice - Prof. Dr. N. Paulescu, București
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorii declanșatori ai unor patologii metabolice
Fedaş Vasile , Timoşco Maria , Mereuţă Ion , Bogdan Victoria , Năstase Corneliu , Baciu Anatolie
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microorganisme cu proprietăți sanobiotice – prognostic al tulburărilor sănătății
Timoşco Maria1 , Florea Natalia2 , Mereuţă Ion1 , Poleacova Lilia1 , Organ Alexei1 , Fedaş Vasile1
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probioticele și intensitatea multiplicării unor microorganism care cauzează infecții gastrointestinale
Timoşco Maria , Bogdan Victoria , Mereuţă Ion , Poleacova Lilia , Fedaş Vasile
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tulburări oncologice ale sănătății umane și a microbiotei gastrointestinal
Mereuţă Ion , Timoşco Maria , Bogdan Victoria , Fedaş Vasile
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele patologii metabolice umane și microbiota intestinală
Fedaş Vasile , Timoşco Maria , Mereuţă Ion , Bogdan Victoria , Organ Alexei
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 5 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele patologii metabolice umane și microbiota intestinală
Fedaş Vasile , Timoşco Maria , Mereuţă Ion , Bogdan Victoria , Organ Alexei
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a IV-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-935-4.
Disponibil online 7 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Compatibilitatea streptococilor intestinali cu alți reprezentanţi ai microcenozei tubului digestive
Bogdan Victoria , Timoşco Maria
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dismicrobismul intestinal și disfuncțiile diareice – componente ale stării sănătății organismului
Timoşco Maria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa factorului alimentar asupra nivelului streptococilor în intestinul animalelor-model
Bogdan Victoria , Strutinschi Tudor , Timoşco Maria , Strocova Valentina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziuni contemporane privind unele aspecte fiziologice importante pentru tubul digestiv
Bogdan Victoria , Timoşco Maria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 July, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние питания и типа конституции на уровень отдельных представителей микробиоценоза
Струтинский Ф.А. , Тимошко М. , Богдан Виктория , Велчу А. , Строкова Валентина
Институт физиологии и санокреатологии
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Acţiunea diverselor raţii alimentare asupra procesului de multiplicare a streptococilor intestinali
Bogdan Victoria , Strutinschi Tudor , Timoşco Maria , Velciu Aliona , Strocova Valentina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea streptococilor intestinali în tubul digestiv al copii de diversă vârstă
Bogdan Victoria , Timoşco Maria
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 7, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-45-4.
Disponibil online 12 July, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul unor preparate şi compoziții microbiene în sănătate
Velciu Aliona , Timoşco Maria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Streptococi intestinali și semnificația lor în menținerea sănătății tubului digestiv
Bogdan Victoria , Timoşco Maria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The intestinal microorganisms of some genera in digestive tract of children with various health statuses
Velciu Aliona , Timoşco Maria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The quantitative level of some intestinal microorganisms depending on the food factor
Timoşco Maria , Strutinschi Tudor , Strocova Valentina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele căi de ameliorare a stării microbiocenozei și sănătății tubului digestiv
Timoşco Maria , Strutinschi Tudor , Strocova Valentina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utility of some species of intestinal streptococi for the organism
Bogdan Victoria , Timoşco Maria
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 63