IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-25 13:29
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (2 din 2)
  2014  (2 din 2)
  2013  (2 din 2)
  2012  (2 din 2)
  2011  (2 din 2)
  2010  (2 din 2)
  2009  (2 din 2)
  2008  (2 din 2)
  2007  (2 din 2)
imagine

pISSN: 1814-3237
eISSN: 1857-498X
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Studia Universitatis Moldaviae: Real and Nature Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)
Factor de impact ISI 2013 - 1.1594

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole7902632862752230
Volume2615225367
Total8162785113119
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   563Descărcări   3

Conţinutul numărului de revistă

Tehnologia obţinerii în baza biomasei de spirulină a remediului medicamentos ferribior şi studiul acţiunii lui antianemice 5-9
Rudic Valeriu, Gudumac Valentin, Zosim Liliana, Chiriac Tatiana, Bulimaga Valentina, Ciumac Daniela
Studiul aspectelor biotehnologice de utilizare a algei roşii Porphyridium cruentum (Näg) CNM-AR-01 în calitate de sursă de acid eicosapentaenoic 10-15
Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Soboleva Inessa, Miscu Vera, Iaţco Iulia, Chelmenciuc Viorica
Influenţa preparatului melangozidă – o asupra unor procese fiziologice la pomii de măr 16-19
Cecan Anatol, Şişcanu Gheorghe
Bлияние низких положительных температур на холодоустойчивость и митотическую активность клеток в корневых меристемах томатов 20-23
Грати Мария, Grati Vasile, Mihnea Nadejda
Sinteza β-carotenului la drojdia rhodotorula gracilis CNM-y-02 pe diferite medii de cultivare şi sub acţiunea iradierii cu raze γ 24-27
Chiseliţă Oleg
Studiul variabilitatii somaclonale induse de virusul mozaicului conopidei la plantele gazdă 28-32
Andronic Larisa
Despre compoziţia biochimică a unor complexe glucidice algale 33-38
Rudic Valeriu, Cincilei Angela, Cepoi Liliana, Cojocari Angela, Plaţinda Violeta, Streapan Nina
Influenţa undelor milimetrice de intensitate joasă asupra activităţii funcţionale a drojdiei Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-16 39-43
Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Rotaru Anatol, Moldoveanu Taisia, Borisova Tamara
Potenţialul genetic de rezistenţă a soiurilor şi liniilor de tomate la temperaturi joase 44-46
Mihnea Nadejda, Grati Maria, Ganea Anatolie, Ivanchiv Olga
Grupele ecologice de alge edafice din solurile unor tipuri de agrofitocenoze 47-49
Şalaru Victor, Şalaru Vasile, Chicu Nelea
Caracterizarea populaţiilor consangvine la stejarul pedunculat (Quercus robur L.) după termenele de înfrunzire 50-55
Cuza Petru
Studiu comparat cu privire la distribuirea comunităţilor algale din diferite agrofitocenoze ale zonei de centru a Republicii Moldova 56-59
Chicu Nelea
Anatomia epidermei frunzei la unele soiuri de viţă de vie Vitis Vinifera L. 60-69
Codreanu Valentin, Savin Gheorghe, Cornea Vladimir, Grigoraş Vladimir
O возможной роли цитоскелета растительной клетки в фитохромной регуляции фотоморфогенеза 70-71
Кодряну Ливиу, Кухарук Екатерина, Коломиец Ирина
Aspecte ale organogenezei in vitro la plantele speciei Actinidia chinensis planch 72-75
Romanciuc Gabriela
Repartiţia elementelor din grupa tr în stratele de vârstă vendiană din regiunea centrală a bazinului r. Nistru 76-78
Ciobotaru Valerian, Popuiac Aurelia
Проблема времени в современном естествознании и ее интерпретация в почвоведении 79-84
Stasiev Grigore
Starea sistemului imun în senescenţă 85-87
Dudnic Eugeniu, Paladi Ecaterina, Budeanu Liuba
Oсобенности и причины массового зарастания Кучурганского водохранилища в современной экологической ситуации и разработка способов снижения интенсивности развития водных растений 88-94
Crepis Oleg, Usatîi Marin, Strugulea Oleg, Usatîi Adrian
Особенности питания людей микросоматного типа 95-107
Струтинский Ф.А., Орган Алексей, Тугоци Наталия, Каварзина Л, Бодруг Алина, Петряну Мариана, Попану Лучия
Hаличие пика гомоцистеина на аминограммах плазмы крови и мочи как показатель сердечно-сосудистых патологий 108-112
Гараева Светлана, Редкозубова Галина, Постолати Галина, Гордыйчук Владимир
Unele aspecte ale sistemului sangvin la influenţa stresului 113-114
Melnic Boris, Paladi Ecaterina, Budeanu Liuba
Simpozionul internaţional mecanisme molecular-genetice ale proceselor metabolice. Андрею Дмитриевичу ШУТОВУ 70 лет 115-116
Дука Мария, Dicusar Alexandr
Hаукометрический анализ биологических исследований в Mолдове 117-121
Dicusar Alexandr
Oценка стимуляции метаболизма прорастающих семян томата при воздействии миллиметрового излучения по активности о-ИУК и накоплению белка 122-124
Корлэтяну Людмила, Маслоброд Сергей, Guşcan Irina, Ганя Анатолий
Mass-spectrometric analysis of the wheat gluten proteins 125-127
Samoil Vitalie
Hекоторые молекулярные механизмы нейрогормональной регуляции функции щитовидной железы 128-132
Корлэтяну Александр
Starea funcţională a gonadelor în diabetul experimental pe fondul administrării extraselor din arctium IV 133-136
Bacalov Iurie, Crivoi Aurelia, Enachi Tatiana
Modificarea componenţei calitative a proteinelor la cianobacteria spirulina platensis cultivată în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Cr(III) 137-139
Rudic Valeriu, Bulimaga Valentina, Ciumac Daniela, Zosim Liliana, Chiriac Tatiana, Efremova Nadejda
Mapping of agronomic important QTL in hexaploid wheat (Triticum aestivum L.) 140-143
Mitrofanova Olga, Chibomba Velinda, Kozlenko Larisa, Pyukkenen Valentina, Borner Andreas, Lohwasser Ulrike, Chesnokov Iurii
Pастворимые белки индивидуальных особей иксодовых клещей Dermacentor reticulatus (F.) 144-146
Sitnicova Natalia, Reva Veaceslav, Movilă Alexandru, Тодераш Ион
Chocolate and its exotic cocoa flavour 147-147
Biehl Bole
Genetic diversity of Russian white cabbage collection determined by RAPD and SSR 148-148
Artemieva Anna, Chesnokov Iurii, Klocke Evelyn
Иизучение растительных аврор и центромерного гистона н3 на примере A. Thaliana и других видов семейства Brassicaceae 149-149
Vlasenco Liudmila, Matros Andrea, Demidov Dmitrii, Mocc Hans-Piter, Houben Andreas
Mетаболические пути воды и локализация ее в разных органах растений в период плодоношения 150-151
Goncearova Eliza
Генетическая характеристика некоторых морфобиохимических признаков мутантных линий сахарной кукурузы 152-153
Sitnicov Maxim, Sitnicova Anna
CCercetarea unor căi de sinteză a izotiocianatochalconelor 154-158
Barbă Nicanor, Dragalina Galina, Popuşoi Ana
Aspecte ale carenţelor nutriţionale în Republica Moldova 159-163
Ciobanu Corina, Subotin Iurie
Oxidarea catalitică cu apă oxigenată a colorantului portocaliu activ din soluţiile model 164-173
Duca Gheorghe, Matveevici Vera, Gonţa Maria, Iambarţev Viorica