IBN
Închide
Tofan Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Efectul nanooxizilor metalici asupra unor levuri de interes biotehnologic
Usatîi Agafia, Beşliu Alina, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Tofan Elena, Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Perspectivele tratamentului complex al pacienţilor cu insuficienţă cardiacă cronică prin administrarea remediilor- losartanului, lisinoprilului şi a combinaţiei lor
Tofan Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică "Info-Med"
Nr. 1(25) / 2015 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 15 January, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Influenţa tratamentului complex cu ozon la pacienţii cu eroziuni gastroduodenale în asociere cu BPCO
Butorov Ivan, Barba Doina, Coşciug Irina, Tofan Elena, Stratan Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Eficacitatea ozonoterapiei la pacienţii vârstnici în asociere cu angor pectoral stabil prin evaluarea probelor cicloergometrice
Bodrug Nicolae, Barba Doina, Coşciug Ion, Tofan Elena, Baraniuc Ludmila
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea tratamentului bolnavilor cu insuficienţă cardiacă cronică prin administrarea remediilor medicamentoase - losartanului, lisinoprilului şi a combinaţiei lor
Tofan Elena, Bodrug Nicolae, Barba Doina, Calancea Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Metodă contemporană de tratament al insuficienţei cardiace cronice cu fracţie de ejecţie diminuată
Tofan Elena, Butorov Ivan, Gonciar Veaceslav, Butorov Serghei, Necula Gheorghe, Scutar Corina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preductal MR în asociere cu inhibitorul enzimei de conversie a angiotensinei hartil: posibilitate de tratament a hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă
Tofan Elena, Butorov Valentina, Chikh AhmadMahmoud
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(32) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Eficienţa clinică a losartanului, a lisinoprilului şi asocierii lor în tratamentul insuficienţei cardiace cronice
Tofan Elena, Gonciar Veaceslav, Butorov Ivan, Necula Gheorghe, Butorov A., Vîrtosu Parascovia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(315) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-411
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Influence of the Losartan, Enalapril and their Combination on the Functioning of the Heart
Tofan Elena
Nicolae Testemitsanu State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 4(316) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оптимизация лечения больных хронической сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса левого желудочка
Tofan Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 1(313) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная эффективность лозартана и лизиноприла в терапии хронической сердечной недостаточности
Tofan Elena, Gonciar Veaceslav, Буторов Иван, Necula Gheorghe, Coşciug Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 5(317) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Noi posibilităţi de tratament al pacienţilor cu risc cardiovascular înalt
Bodrug Nicolae, Tofan Elena, Veverita Petru
Curierul Medical
Nr. 1(307) / 2009 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оптимизация фармакотерапии хронической сердечной недостаточности
Tofan Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 6(312) / 2009 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Optimizarea tratamentului hepatitei cronice virale B
Tofan Elena1, Ţîbîrneac Maia2, Nichita Svetlana, Butorov Ivan1, Barba Doina1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(16) / 2008 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Terapia antiinflamatorie în bronhopneumopatie cronică obstructivă
Butorov Ivan, Cruşca Stanislav, Bodrug Nicolae, Butorov Serghei, Tofan Elena
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(12) / 2007 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 10 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15