IBN
Închide

25Publicaţii

53Descărcări

8065Vizualizări

Tofan Elena
Cuvinte-cheie (51): Losartan (4), chronic heart failure (3), Lisinopril (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Locul și rolul algelor cianofite fixatoare de azot în sechestrarea carbonului organic în sol
Jigău Gheorghe, Tofan Elena, Şalaru Victor, Dobrojan Sergiu, Plăcintă Nina, Jigău Cristian, Ciobanu Eugeniu
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procese și mecanisme de structurare-integrarea matricei organo-minerale a cernoziomurilor cu participarea algelor cianofite
Jigău Gheorghe, Şalaru Victor, Tofan Elena, Dobrojan Sergiu, Plăcintă Nina, Turchin Boris, Jigău Cristian
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Determinarea sursei metalelor grele în solurile oraşului Chişinău
Tofan Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul practicilor de management durabil al terenurilor asupra stării structural-agregatice a cernoziomurilordin câmpia de sud a Moldovei
Jigău Gheorghe1, Tofan Elena1, Blidari Anton1, Borș Natalia1, Plăcintă Nina1, Ojog Constantin2, Butnaru Viorel2, Băţ Alexandru2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Agenţia de Consultanţă şi Şcolarizare în Agricultură
Agronomie şi agroecologie
Vol.52(1). 2018. Chişinău. ISBN 978-.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materia organică în solurile din oraşul Chişinău
Tofan Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Efectul nanooxizilor metalici asupra unor levuri de interes biotehnologic
Usatîi Agafia, Beşliu Alina, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Tofan Elena, Borisova Tamara
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(333) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Modification of the biomass content and biosynthetic capacity of Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 yeast strain under the action of ZnO/MgO and TiO2 nanoparticles
Bejenaru (Fulga) Ludmila, Tofan Elena
Institute of Microbiology and Biotechnology
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Caracteristicile şi particularităţile geochimice ale solurilor din Republica Moldova
Tofan Elena, Jigău Gheorghe, Tănase Ana, Cozma Vasile
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii şi exacte
2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elements of climate evolution in the area between Prut and Dniester rivers. landscape and pedogenetic implications
Jigău Gheorghe1, Apostol Liviu2, Bârsan Ana1, Tofan Elena1
1 State University of Moldova,
2 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 9 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geochimia solurilor în planul de învăţământ superior din Republica Moldova – predare, cercetare şi transfer de cunoştinţe
Tofan Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe ale naturii şi exacte
2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Influenţa tratamentului complex cu ozon la pacienţii cu eroziuni gastroduodenale în asociere cu BPCO
Butorov Ivan, Barba Doina, Coşciug Irina, Tofan Elena, Stratan Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Biological resources of agricultural ecological biotechnology
Jigău Gheorghe, Motelica Maria, Tofan Elena
State University of Moldova
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea ozonoterapiei la pacienţii vârstnici în asociere cu angor pectoral stabil prin evaluarea probelor cicloergometrice
Bodrug Nicolae, Barba Doina, Coşciug Ion, Tofan Elena, Baraniuc Ludmila
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea tratamentului bolnavilor cu insuficienţă cardiacă cronică prin administrarea remediilor medicamentoase - losartanului, lisinoprilului şi a combinaţiei lor
Tofan Elena, Bodrug Nicolae, Barba Doina, Calancea Valentin
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Metodă contemporană de tratament al insuficienţei cardiace cronice cu fracţie de ejecţie diminuată
Tofan Elena, Butorov Ivan, Gonciar Veaceslav, Butorov Serghei, Necula Gheorghe, Scutar Corina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preductal MR în asociere cu inhibitorul enzimei de conversie a angiotensinei hartil: posibilitate de tratament a hipertensiunii pulmonare la pacienţii cu bronhopneumopatie cronică obstructivă
Tofan Elena, Butorov Valentina, Chikh AhmadMahmoud
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(32) / 2011 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 4

Eficienţa clinică a losartanului, a lisinoprilului şi asocierii lor în tratamentul insuficienţei cardiace cronice
Tofan Elena, Gonciar Veaceslav, Butorov Ivan, Necula Gheorghe, Butorov A., Vîrtosu Parascovia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(315) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Influence of the Losartan, Enalapril and their Combination on the Functioning of the Heart
Tofan Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 4(316) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оптимизация лечения больных хронической сердечной недостаточностью с низкой фракцией выброса левого желудочка
Tofan Elena
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Curierul Medical
Nr. 1(313) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная эффективность лозартана и лизиноприла в терапии хронической сердечной недостаточности
Tofan Elena, Gonciar Veaceslav, Буторов Иван, Necula Gheorghe, Coşciug Ion
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Curierul Medical
Nr. 5(317) / 2010 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 25