Viability and antimicrobial activity of streptomyces strains from NCNM after lyophilization
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
746 12
Ultima descărcare din IBN:
2022-04-06 14:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
577.1:579.61 (1)
Bazele materiale ale vieții. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică (516)
Microbiologie aplicată (276)
SM ISO690:2012
CHISELITA, Oleg; BURTSEVA, Svetlana; BYRSA, Maxim; BULIMAGA, Valentina; VASILICIUC, Anastasia. Viability and antimicrobial activity of streptomyces strains from NCNM after lyophilization. In: Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii). 2016, nr. 1(91), pp. 61-71. ISSN 1814-3237.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Numărul 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X

Viability and antimicrobial activity of streptomyces strains from NCNM after lyophilization
CZU: 577.1:579.61

Pag. 61-71

Chiselita Oleg1, Burtseva Svetlana1, Byrsa Maxim1, Bulimaga Valentina2, Vasiliciuc Anastasia1
 
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 State University of Moldova
 
Proiect:
INTAS Interface generating toolkit for symbolic computation systems
 
Disponibil în IBN: 11 iulie 2016


Rezumat

The article deals with the aspects related to lyophilization of streptomycetes strains, preserved in the National Collection of Nonpathogenic Microorganisms (NCNM). Was determined that lyophilization do not significantly modify the antimicrobial activity of streptomycetes. Maximum viability of strains of genus Streptomyces (83,2-90,2%) is ensured after lyophilization at initial titer by 9-11 log10UFC ml-1 in protective medium (gelatin 2,5% glucose 7,5%) by rehydration with distillate water.

VIABILITATEA ŞI ACTIVITATEA ANTIMICROBIANĂ A TULPINELOR DE STREPTOMYCES DIN CNMN DUPĂ LIOFILIZARE Acest articol prezintă aspecte legate de liofilizarea tulpinilor de streptomicete, depozitate în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene (CNMN). A fost stabilit că liofilizarea nu modifică esenţial activitatea antimicrobiană a streptomicetelor. Viabilitatea maximă a tulpinilor genului Streptomyces (83,2-90,2%) este asigurată după liofilizarea la titrul iniţial 9-11 log10UFC ml-1 în mediu protectiv (gelatină 2,5% glucosă 7,5%) şi la rehidratarea cu apă distilată

Cuvinte-cheie
Streptomyces, lyophilization, viability, Antimicrobial activity,

cryoprotectants