IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-25 13:29
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)33
  2018  (2 din 2)42
  2017  (2 din 2)40
  2016  (2 din 2)57
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)52
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)47
  2011  (2 din 2)42
  2010  (2 din 2)66
  2009  (2 din 2)93
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)117
imagine

pISSN: 1814-3237
eISSN: 1857-498X
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Studia Universitatis Moldaviae: Real and Nature Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)
Factor de impact ISI 2013 - 1.1594

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole7893244534117230
Volume2619062418
Total8153435154535

Vizualizări   866Descărcări   3

Conţinutul numărului de revistă

Monitoringul agenţilor chimici asupra stării de sănătate a copiilor 3-8
Crivoi Aurelia, Curea Natalia, Bacalov Iurie, Prodan Maria, Gheţu Doina, Cojocari Lidia
Impactul mecanismului de reglare parahipofizară asupra stării morfofuncţionale a glandei tiroide la influenţa diferitelor condiţii termice 9-14
Corlăteanu Alexandr
Функциональная активность щитовидной железы при электрической стимуляции электрокоагуляции ядер заднего гипоталамуса 15-18
Тросиненко Андрей
Unii indici morfofuncţionali şi productivi la tineretul bovin selectat după tipul de reactivitate 19-23
Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Pavaliuc Petru, Chihai Oleg, Stratan Nicolae, Anghel Tudor
Особенности азотистого обмена у спортсменов-пловцов 24-28
Garaeva Olga, Редкозубова Галина
Межмолекулярные взаимодействия в фермент-субстратных комплексах плазматических мембран гамет сельскохозяйственных животных 29-31
Балан Ион, Борончук Георгий
Применениe веществ различной природы в составе криоконсервантов гамет сельскохозяйственных животных 32-35
Борончук Георгий, Балан Ион, Казакова Юлия, Букарчук Милания, Рошка Николай
Oseminte de bizon din depunerile plio-antropogene din Republica Moldova 36-39
Rusu Viorelia
Антибактериальные свойства некоторых продуктов пчеловодства 40-43
Якхимова Татьяна
Influenţa preparatului apifitostimulina asupra masei vii a corpului şi a unor indici hematopoietici la purcei în perioada postnatală timpurie 44-46
Donica Natalia
Impactul poliparazitismului asupra algoritmului de bază al hemostazei plasmatice la bovine 47-51
Melnic Galina
Studiul unor parametri de cultivare a microalgei verzi Dunaliella salina la creşterea pe lichid cultural rezultat din producerea biomasei de spirulină 52-54
Bivol Cezara, Rudic Valeriu
Biomasa de spirulină îmbogăţită cu iod–Sursă alternativă de iod 55-60
Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Ciumac Daniela, Bejan Tatiana, Chiriac Ion, Djur (Maxacova) Svetlana
Aspecte privind impactul poluării asupra unor specii de arbori din cinci zone ale mun. Chişinău 61-69
Duca Maria, Port Angela, Glijin Aliona, Teleuţă Alexandru, Casapu O
Polimorfismul genetic în cadrul unor genotipuri de castraveţi şi de floarea-soarelui 70-74
Duca Maria, Bârsan Ana, Homenco Tatiana, Bătrînu Tatiana, Artenii D, Ozdemir Dogan, Romaniuc Mariana
Variabilitatea somaclonală la plantele de tutun transgenic 75-79
Duca Maria, Glijin Aliona, Lupascu Victor, Orozco-Cardenas Martha, Orozco-Cardenas Martha
Astragalus dasyanthus pall. As a model for wild plant species conservation: current status 80-83
Ermolaev Evgheni
Аскорбатоксидазная активность почв при загрязнении медью 84-87
Емнова Екатерина, Григорчя П, Слaнина Валерина
Perspective de modelare a creşterii pentru pronosticarea fenomenului de heterozis 88-91
Leviţchi Alexei, Palade Eugen, Nichitina Cristina
О внутривидовом полихимизме M.longifilia (L). Huds 92-96
Пелях Елена, Чобану Василий, Pisova Maria
Isolation and purification of recombinant putrescine n-methyltransferase 97-100
Reva Veaceslav, Draeger Birgit
In vivo and in vitro limited proteolysis of phaseolin: Facts, suggestions and problems 101-111
Rudakova Angela, Rudakov Serghei, Laptev Natalia, Morari Diana, Stepurina Tatiana, Rotari Vitalie, Kakhovskaya Irina, Wilson Karl, Fukuda Takako, Utsumi Shigeru, Shutov Andrei
Перспективы использования некоторых координационных соединений MN (II) для получения биомассы цианобактерии Spirulina platensis, обогащенной супероксиддисмутазой (Sod) 112-115
Рудик Валерий, Гуля Аурелиан, Бульмага Валентина, Efremova Nadejda, Popovschi Lilia
Efectul stimulator al compuşilor coordinativi ai cromului(III) asupra productivităţii spirulinei 116-119
Rudic Valeriu, Gulea Aurelian, Bulimaga Valentina, Ciumac Daniela, Ciornea Valeriu, Zosim Liliana, Popa Alexei
Componenţa aminoacidă a oligopeptidelor şi aminoacizilor liberi din biomasa de spirulină cultivată în prezenţa unor compuşi coordinativi ai Fe(III) şi Zn(II) 120-124
Rudic Valeriu, Chiriac Tatiana, Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Turtă Constantin, Prodius Denis
Elaborarea procedeelor de obţinere a biomasei de spirulină cu conţinut înalt de fier ca parte componentă efectivă 125-128
Zosim Liliana
Efectul cuprului asupra metabolismului proteic şi glucidic al bacteriei rizosferice Pseudomonas aureofaciens 129-134
Grigorcea P, Emnova Ecaterina, Ganea O
Problemele conservării In situ a sorbului torminal în Republica Moldova 135-139
Ganea Anatolie
Aplicarea entomofagului Trichogramma evanescens westw pentru protecţia culturii de tomate contra complexului de buhe 140-143
Gavriliţă Lidia
Применение природных биорегуляторов для повышения жизнеспособности семян овощных культур после длительного хранения 149-153
Корлэтяну Людмила
Modificarea proprietăţilor biosintetice ale drojdiilor pigmentate sub influenţa undelor milimetrice de intensitate joasă 154-156
Molodoi Elena
Методологические аспекты разработки микробиологического метода борьбы с мучнисто-росяными болезнями растений 157-161
Николаев Аркадий, Николаева Светлана
Влияние гомо- и гетерозиготного состояния мутантных генов RIN, NOR и ALC, регулирующих процессы созревания плодов томатов, на изменчивость количественных признаков 162-169
Цэрану Лилия
Влияние гомо- и гетерозиготного состояния мутантных генов RIN, NOR и ALC, регулирующих процессы созревания плодов томатов, на изменчивость фенологических фаз развития 170-175
Цэрану Лилия
Влияние минерального питания и влажности почвы на взаимосвязь между урожаем зерна пшеницы и содержанием в нем белка 176-180
Бабицкий Андрей, Тома Занфира
Specificul rocilor miocene din regiunea centrală a bazinului r. Nistru (segmentul rezina-camenca) 181-187
Cibotaru Valerian
Aspecte hidrogeologice ale regiunii centrale a bazinului r.Nistru (Segmentul Rezina-Camenca) 188-191
Cibotaru Valerian, Chirică Lazăr
Aspecte geologice şi hidrogeologice ale complexului istorico-natural „Orheiul Vechi” 192-195
Boboc Nicolae, Chirică Lazăr, Castraveţ Tudor
Troficitatea unor lacuri din municipiul Chişinău 196-199
Şalaru Victor, Dudnicenco Tatiana, Tincu Ana
Dinamica creşterii în diametru a descendenţilor consangvini la stejarul pedunculat (Quercusr Robur L.) 200-204
Cuza Petru
Variabilitatea caracterelor morfometrice ale arborilor în populaţiile stejarului pufos (Quercus pubescens Wild.) din Republica Moldova 205-209
Cuza Petru
Unele aspecte privind studiul creşterilor gorunetelor (Quercus Petraeae) din Republica Moldova 210-218
Boaghie Dionisie
Fotopolimeri pe bază de izotiocianatocarbazolilmetacrilaţi 219-221
Dragalina Galina, Barbă Nicanor, Vlad Ludmila, Robu Ştefan, Dementiev Igor
Emulgatori pentru produse petroliere 222-225
Dehelean Teodor, Bolcu Constantin
Perfluoroalchilsulfonaţi. II. 226-228
Dehelean Teodor, Bolcu Constantin
Formele de migrare a cuprului şi fierului în apele nistrului medieval 229-232
Borodaev Ruslan, Goreaceva Nelli, Gladchi Viorica, Bunduchi Elena, Cutter Gregory, Cutter Linda
Ионный состав и жесткость вод среднего днестра 233-238
Goriaceva N., Гладки Виорика, Бундукь Елена, Бородаев Руслан, Mardari Igor
Совершенствование процессов безреагентного умягчения и стабилизации воды в теплоэнергетике 239-245
Ковалёв Виктор, Ковалёва Ольга
Разработка гибридных каталитических реакторов для фотодеструкции стойких органических загрязнителей 246-255
Ковалёва Ольга, Ковалёв Виктор, Дука Георгий
Înlăturarea coloranţilor direcţi din apele reziduale textile prin metode electrochimice 256-260
Duca Gheorghe, Matveevici Vera, Gonţa Maria, Coptu Olga
Activitatea antioxidantă a unor compuşi din produse secundare vinicole la reducerea nitritului 261-267
Gonţa Maria, Porubin Diana
Izomeria structurală în compuşii coordinativi ai cobaltului (III) cu monoetanolamina. Relaţia structură – activitate biologică 268-272
Cotovaia Aliona
Unele proprietăţi optice ale straturilor subţiri de gase şi gas dotate cu Cu 273-277
Gaşin Petru, Evtodiev Igor, Anghel Sergiu, Caraman Mihail, Vatavu-Cuculescu Elmira
Straturi epitaxiale omogene de CdS obţinute pe InP în hidrogen 278-282
Raevschi Simion, Gorceac Leonid, Gaugaş Petru, Botnariuc Vasile
Parametrii celulelor solare nITO/pInP obţinute prin metoda pulverizării pirolitice în dependenţă de tratarea lor termică în hidrogen 283-285
Simaşchevici Alexei, Şerban Dormidont, Gorceac Leonid, Bruc Leonid, Coval Andrei, Usatîi Iurie, Fedorov Vladimir
Температурная зависимость спектров фотолюминесценции кристаллов ZnS 286-290
Korotkov Vitalii, Sobolevscaia Raisa, Bruc Leonid, Suşchevici Constantin
Проектирование анизотропных пластин с максимальным значением фундаментальной частоты свободных изгибных колебаний 291-294
Trifanova Liubovi
Оптимизация критической силы потери устойчивости анизотропной пластины при равномерном сжатии 295-299
Trifanova Nadejda
Поляризационные свойства рельефно-фазовых голограмм, зарегистрированных на фототермопластическом носителе 300-303
Кирица Аркади, Коршак Олег, Rotaru Vasile
Elaborarea tehnologiilor de depunere în vid a structurii varizonice (As2Se3 – As2S3 + Sn) 304-306
Corşac Oleg, Neamţu Sevastian, Nasedchina Nadejda
Тонкие пленки халькогенидных стеклообразных полупроводников переменного состава 307-309
Прилепов Владимир
Исследование фотополимерных композиций из сополимеров карбазолилэтилметакрилата, содержащих звенья фотохромных мономеров спиропиранового и спирооксазинового строения 310-314
Дементьев Игорь, Robu Ştefan, Vlad Ludmila, Dragalina Galina, Андриеш И.
(As2S3)x-(As2Se3)1-x thin films for gas sensing applications 315-318
Dmitrev Serghei, Dementiev Igor, Pokatilov Evghenii, Goglidze Tatiana, Lad Robert, Vetelino John
Measuring heterogeneity in stochastic models 319-322
Paladi Florentin, Doţenco Denis, Gamurari Visarion