IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-14 12:25
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)33
  2018  (2 din 2)42
  2017  (2 din 2)40
  2016  (2 din 2)57
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)52
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)47
  2011  (2 din 2)42
  2010  (2 din 2)66
  2009  (2 din 2)93
  2008  (2 din 2)85
  2007  (2 din 2)117
imagine

pISSN: 1814-3237
eISSN: 1857-498X
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Studia Universitatis Moldaviae: Real and Nature Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)
Factor de impact ISI 2013 - 1.1594

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole7902897353535230
Volume2617008405
Total8163067433940

Vizualizări   1319Descărcări   12

Conţinutul numărului de revistă

Influenţa selenitului de Fe(III) şi a intensităţii de iluminare asupra conţinutului de ficobiliproteine, seleniu şi fier în biomasa cianobacteriei spirulina platensis 3-9

CZU: 579.22:577.12

Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Pisova Maria, Rudic Valeriu, Şova Sergiu
Proteoliza limitată a alergenului ara H1, globulina de rezervă 7s din seminţele de arahide 10-15

CZU: 577.11:581.19:581.48

Cherdivara Ala, Rudacova Angela, Rudacov Serghei, Şutov Andrei
Evaluarea spectrului de peptide la fracţionarea prin metode cromatografice a hidrolizatelor enzimatice ale ficocianinei şi Se-ficocianinei 16-20

CZU: 577.15:543.544

Rudacova Angela, Bulimaga Valentina, Pisova Maria, Reva Veaceslav, Climova Natalia, Rudacov Serghei, Zosim Liliana
Caracteristica metodelor utilizate pentru obţinerea în cultură a algelor cianofite 21-24

CZU: 582.232:581.1

Dobrojan Sergiu, Dobrojan Galina
Unele aspecte taxonomice ale studierii genului anabaenopsis 25-28

CZU: 582:581.5

Dobrojan Galina
Растения, перспективные по содержанию цитраля в эфирном масле 29-33

CZU: 633.85:665.5

Пелях Елена, Мельник Виктор, Чобану Василий, Унгуряну Ион
Caracteristica genomului la Orobanchaceae 34-38

CZU: 581.1:576.8

Duca Maria, Port Angela, Clapco Steliana, Acciu Adriana
Изучение потенциала хранения семян коллекционных образцов Triticum aestivum l. и Triticum durum l. 39-43

CZU: 581.48:633.11

Корлэтяну Людмила, Mihăilă Victoria, Ганя Анатолий
Depistarea şi identificarea focului bacterian al rozaceelor la culturile pomicole 44-51

CZU: 582.2:582

Magher Maria
Utilitatea unor genuri de bacterii intestinale şi semnificaţia lor în sănătătea organismului 52-57

CZU: 579:61+579.676

Timoşco Maria, Bogdan Victoria, Velciu Aliona
Патогенетические механизмы обменных нарушений в условиях внебольничных пневмоний и рекуррентных респираторных заболеваний 58-64

CZU: 616-092:616.24

Донос Алла, Гараева Светлана, Леорда Анна, Фурдуй Влада, Постолати Галина, Редкозубова Галина
Concept despre stigmatizarea pacienţilor cu epilepsie 65-69

CZU: 616.831:614.4

Bounegru Elena
Impactul psihiatrico-legal al infracţiunilor sexuale împotriva minorilor în Republica Moldova 70-75

CZU: 343.54:[615.85:613.885](478)

Madan Constanta
Tulburările psihice la bolnavii de epilepsie în perioada de remisiune 76-82

CZU: 616.891:612.85

Popov Alexandru
Invazia ghidrinului – gasterosteus aculeatus linnaeus, 1758 în fluviul Nistru (limitele Republicii Moldova) şi factorii determinanţi 83-90

CZU: 574.5:597(478)

Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Fulga Nina
Ihtiofauna fluviului Nistru şi râului Prut în anul 2016 91-107

CZU: 597:574.5(478)

Bulat Dumitru, Bulat Denis
Family terapontidae in gianh estuary and gianh downstream from Vietnam 108-113

CZU: 597(597)(28)

Tuan Ho-Anh
Indicele cloro-alcalin al apelor subterane în funcţie de concentraţia nitraţilor din apă 114-120

CZU: 574.5:502.4

Sandu Maria, Ţurcan Sergiu
Substanţele organice în apele Nistrului mijlociu 121-125

CZU: 574.5:543.3(478)

Gladchi Viorica, Goreaceva Nelli, Bunduchi Elena
Термический режим вод трансграничного участка Днестра 126-132

CZU: 543.3:541.11(478)

Горячева Нелли, Гладки Виорика, Бундукь Елена
Fotoliza directă a cisteinei şi tioureei în soluţii apoase 133-141

CZU: 543.3:577.354:574.633

Lis Angela
Înlăturarea amestecului de coloranţi şi dispersanţi din soluții prin aplicarea metodelor de electroflotocoagulare şi adsorbţie 142-152

CZU: 667.2:541.13:541.183

Matveevici Vera, Gonţa Maria, Mocanu Larisa, Iambarţev Viorica
Poluarea mediului ecourban şi modalităţi de reducere a ei 153-157

CZU: 574.4:911.375:502.31

Niculiţă Gheorghi
Eficientizarea obţinerii sedimentelor furajere B12 -vitaminizate din ape reziduale agroindustriale: 2. modificări ale utilajului 158-163

CZU: 661.1:157.164

Covaliov Victor, Bobeică Valentin, Covaliova Olga, Nenno Vladimir
Biotestarea şi estimarea toxicităţii compuşilor metalooragnici asupra populaţiei de paramecium caudatum 164-169

CZU: 541.49:597:574.64

Toderaş Ion, Gulea Aurelian, Roscov-Arcan Elena, Garbuz Olga
Stabilirea proprietăţilor acido-bazice ale cărbunilor activi 170-177

CZU: 621.3.035:665.7

Nastas Raisa, Rusu Vasile, Lupaşcu Tudor
Sinteza, structura şi proprietăţile compuşilor coordinativi ai fierului cu 4-feniltiosemicarbazona și 4-fenil-s-metiltiosemicarbazona 2-acetilpiridinei 178-184

CZU: 541.49:546.72:537.67

Palamarciuc Tatiana, Sîrbu Angela, Palamarciuc Oleg
Investigarea metodelor de sinteză pentru 3-(antracen-9-il)-1-(4-izotiocianatofenil)-prop-2-en-1-onă 185-188

CZU: 547.491.4:535.371

Popuşoi Ana
Sinteza unor tiosemicarbazone în baza n-{4-[(hidrazinilcarbonotioil)amino]fenil}acetamidei 189-194

CZU: 547.497:616

Rusnac Roman, Rusnac Anna, Garbuz Olga, Barbă Nicanor, Gulea Aurelian
Sinteza și cercetarea proprietăților biologice ale unor derivați ai 4-amino-5-metil-4h-1,2,4-triazolului-3-tiol 195-203

CZU: 547.791:577

Rusnac Anna, Rusnac Roman, Garbuz Olga, Barbă Nicanor, Gulea Aurelian
Stratul dublu electric al montmorilonitului. I. Influenţa intercalării cu oligomeri de aluminiu 204-213

CZU: 546.62:661.862

Rusu Vasile
Sinteza şi structura compuşilor coordinativi ai cuprului(ii) cu tiosemicarbazona aldehidei 5-(metilentrimetilamoniu)salicilice 214-224

CZU: 541.49:546.56:547.497

Sîrbu Angela, Secu Mihail, Bouroş Pavlina, Palamarciuc Oleg