FIȘA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE A REVISTEI
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
CriteriiPunctaj
1. Includerea revistei în baze de date/cataloage internaţionale
   în baze de date internaţionale de prestigiu care indexează rezumatele articolelor. Vă rugăm să le specificaţi, indicând paginile Web
DOAJ (Directory of Open Access Journals), 2015-08-0630 puncte
OAJI, 2007-05-0130 puncte
CiteFactor Academic Scientific Journals, 2007-05-0230 puncte
Electronic Journals Library of the Regensburg University, 2007-05-0130 puncte
Punctajul maxim la criteriul 1150 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 1120 puncte
2. Caracteristica articolelor (ultimul an)
2.1   articolele dispun de CZU sau JEL, MSC, sau de alt identificator atribuit conform clasificatoarelor internaţionale ale domeniilor ştiinţifice.
2.2   articolele dispun de DOI.50 puncte
2.3   în revistă sunt publicate articole în limbi de circulație internațională1 punct pentru fiecare procent
27 puncte
2.4   indiferent de limba de publicare a articolului, rezumatele sunt prezentate în două limbi: limba română și o limbă de circulație internațională50 puncte
Punctajul maxim la criteriul 2250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 2 fără criteriul 2.1127 puncte
3. Calificarea colegiului de redacţie
3.1   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei din Republic Moldova: membri, membri-corespondenți ai AȘM, membri de onoare ai academiilor de științe naționale de peste hotare3 puncte pentru fiecare persoană
1. Toderaş Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Zoologie al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
2. Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova)3 puncte
3. Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova)3 puncte
4. Gulea Aurelian, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova)3 puncte
3.2   colegiul de redacție include personalități în domeniul științei de peste hotare 5 puncte pentru fiecare persoană
1. Arion Vladimir, prof.univ., Universitatea din Vienna (Austria)5 puncte
3.3   redactorul șef dispune de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.50 puncte
Gulea Aurelian, acad., dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6603459927
3.4   membrii colegiului de redacție dispun de publicații incluse în bazele de date WoS și/sau SCOPUS.
11 din 21 membri ai colegiului de redacție dispun de articole in WoS și/sau Scopus
8 puncte pentru fiecare procent
419 puncte
1. Arion Vladimir, prof.univ., Universitatea din Vienna (Austria) - Scopus Author ID - 7005816798
2. Duca Gheorghe, acad., dr.hab., prof.univ., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56472619900
3. Gonţa Maria, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 8636900600
4. Guţanu Vasile, dr.hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6506630393
5. Mangalagiu Ionel, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România) - Scopus Author ID - 55761251200
6. Pui Aurel, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi (România) - Scopus Author ID - 6602738848
7. Rotaru Aurelian, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava (România) - Scopus Author ID - 16403293300
8. Rudic Valeriu, acad., dr.hab., Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6508235623
9. Toderaş Ion, acad., dr.hab., prof.univ., Institutul de Zoologie al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 16065069500, Scopus Author ID - 55339585300
10. Ungur Nicon, dr.hab., Academia de Ştiinţe a Moldovei (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 6602086838
11. Voloşciuc Leonid, dr.hab., prof.cerc., Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM (Republica Moldova) - Scopus Author ID - 56263027600
Punctajul maxim la criteriul 3250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 3250 puncte
4. Caracteristica autorilor
4.1   în revistă se publică autori de peste hotare (ultimii 3 ani).
236 autori in ultimii 3 ani, 30 sunt din străinătate
2 puncte pentru fiecare procent
25 puncte
4.2   autorii care publică în revistă (ultimii 3 ani) dispun de articole incluse în bazele de date WoS și SCOPUS
236 autori in ultimii 3 ani, 61 se publica in WoS și/sau SCOPUS
8 puncte pentru fiecare procent
207 puncte
4.3   autorii dispun de identificatorul ORCID (ultimul an)1 punct pentru fiecare 2 procente
Punctajul maxim la criteriul 4250 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 4 fără criteriul 4.3232 puncte
5. Editarea și promovarea revistei
5.1   revista are o tradiție editorială
1996-2021
1 punct pentru fiecare an de apariție
25 puncte
5.2   revista respectă periodicitatea declarată
2020 (2 din 2)
2019 (2 din 2)
2018 (2 din 2)
2017 (2 din 2)
30 puncte
5.3   pagina WEB a revistei conține informații privind:
  • politica editorială;
  • componența colegiului de redacție;
  • cerințele tehnice față de articole;
  • procedura de prezentare și recenzare a articolelor;
  • licența de acces la publicații;
  • varianta electronică a publicațiilor, cu acces asigurat conform licenței stipulate;
50 puncte pentru informații complete și 20-40 puncte pentru informații parțiale
Punctajul maxim la criteriul 5100 puncte
Punctajul acumulat la criteriul 5 fără criteriul 5.355 puncte
Punctajul maxim de evaluare – 1000 puncte
Punctajul total acumulat fără criteriile 2.1, 4.3 si 5.3 – 784 puncte