IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-04-21 15:06
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)33
  2018  (2 din 2)42
  2017  (2 din 2)40
  2016  (2 din 2)57
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)52
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)47
  2011  (2 din 2)42
  2010  (2 din 2)66
  2009  (2 din 2)93
  2008  (2 din 2)85
  2007  (2 din 2)117
imagine

pISSN: 1814-3237
eISSN: 1857-498X
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Studia Universitatis Moldaviae: Real and Nature Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)
Factor de impact ISI 2013 - 1.1594

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole7902929263693230
Volume2617293405
Total8163102194098

Vizualizări   830Descărcări   11

Conţinutul numărului de revistă

Contribuţii la cunoaşterea macromicetelor din Republica Moldova (Macromicete lignicole) 3-11

CZU: 574.4(478)

Manic Ştefan
Сравнительная антифунгальная активность изолятов 12-16

CZU: 579.22

Николаев Аркадий, Николаева Светлана
Способ отсроченного учета числа колоний на чашках Петри 17-21

CZU: 579.6:004

Николаев Аркадий, Николаева Светлана, Максимова Ирина
Selectarea coordonată a asociaţiilor de microorganisme cu potenţial sanobiotic 22-27

CZU: 579.61

Timoşco Maria, Florea Natalia, Cojocaru Radu, Velciu Aliona, Bogdan Victoria
Genurile de microorganisme semnificative pentru menţinerea sănătăii organismului 28-33

CZU: 579.61:615.24:616.34-002-08

Timoşco Maria, Florea Natalia, Cojocaru Radu, Velciu Aliona, Bogdan Victoria
Aspecte contemporane ale sensibilităţii la antibiotice a tulpinilor de streptococi β-hemolitici din grupa a izolate din infecţiile tractului respirator 34-36

CZU: 579.61:615.23

Balan Greta, Burduniuc Olga, Spînu Constantin
Procedee de extragere din levuri a manoproteinelor şi proprietăţile lor fizico-chimice 37-41

CZU: 581.19:547.918

Bejenaru (Fulga) Ludmila
Некоторые аспекты антропогенной трансформации прибрежно - водной флоры и растительности некоторых малых рек юга Молдовы 42-50

CZU: 581.9(478)

Кухарская Людмила
Cinnamon: potential role in the reduction of overweight, blood glucose and hyperlipidemia among type 2 diabetic patients through neurohormonal regulation from hypothalamus 51-58

CZU: 581.6:615.874

Crivoi Aurelia, Yaacoubi Saleh
Politici europene de alimentaţie a copiilor din instituţiile de învăţământ preuniversitar 59-62

CZU: 371.217.2(4+478)

Zepca Victor, Zaporojan Aculina
Unele aspecte ale arhitecturii funcţional-structurale a sănătăţii psihice, diversificării influenţei asupra ei a factorilor determinanţi şi interacţiunii ei cu sănătatea somatic 63-66

CZU: 574:614.2(478)

Pavaliuc Petru
Impactul remediului BioR asupra unor parametri ai sistemului prooxidant (oxidant)-antioxidant la prepeliţele adulte 67-73

CZU: 573.6:615.322:636.5.086

Macari Ana, Gudumac Valentin, Macari Vasile, Putin Victor, Pavlicenco Natalia, Manoli Olga
Rolul produselor apicole în menţinerea sănătăţii 74-79

CZU: 638.16:613.28

Para Iulian
Профиль свободных аминокислот сыворотки крови и мочи у детей с синдромом Дауна 80-86

CZU: 616.83-074-053.2/5

Фурдуй Влада, Гараева Светлана, Леорда Анна, Редкозубова Галина, Постолати Галина, Сула Марианна
Statutul funcţional al tiroidei, suprarenalelor şi pancreasului endocrin în dereglările ioddeficitare şi pe fondalul administrării fitopreparatelor 87-93

CZU: [616.37+616.44/45]:615.322

Crivoi Aurelia, Bacalov Iurie, Chiriţa Elena, Mărjineanu Ana
Impactul factorilor mediului ocupaţional asupra stării de sănătate 94-98

CZU: 331.44:687

Cojocari Lidia, Crivoi Aurelia, Exarenco Lilia
Особенности психофизиологического и биологического статуса при гипотиреозе 99-103

CZU: 159.9:616.441-008.64

Кожокарь Лидия, Кривой Аурелия
The impact of the BioR reme dy on the marker indices of endotoxicosis and histidine-dipept ides in blood serum in quails 104-108

CZU: 573.6:615.322:636.5.086

Macari Ana
Peptide bioactive algale şi perspectiva de utilizare a lor în calitate de agenţi terapeutici 109-116

CZU: 579.6:615.322

Bulimaga Valentina, Pisova Maria, Zosim Liliana, Rudacova Angela, Climova Natalia, Reva Veaceslav
Дикорастущие мяты Mолдовы как источник ароматических и биологически активных веществ 117-120

CZU: 581.6:633.88:635.72

Пелях Елена, Мельник Виктор, Чобану Василий, Унгуряну Ион, Беженарь Марина
Сравнительный анализ компонентного состава эфирного масла Mentha Piperita l из дикорастущих популяций Молдовы 121-124

CZU: 581.135.5:582.92:635.72

Пелях Елена, Мельник Виктор, Чобану Василий, Унгуряну Ион
Морфофизиологическая характеристика гонад половозрелых самок Perccottus Glenii Dubowski, 1877 реки Лопатна 125-131

CZU: 591.5+597.585

Фулга Нина, Тодераш Ион, Булат Дмитрий, Булат Денис, Раилян Надежда
Morphological characteris tics for classification of genus Macropodus Lacépède, 1801 in Gianh River in the north central part of Vietnam 132-137

CZU: 597.2/.5(597)

Tuan Ho-Anh, Quang Ngo-Huan, Ungureanu Laurenţia, Bulat Dumitru
Fish fauna in Gianh River basin, quang binh province, north centre Vietnam 138-147

CZU: 597.2/.5:639.3.03(597)

Tuan Ho-Anh, Quang Ngo-Huan, Ungureanu Laurenţia, Bulat Dumitru
Trematodofauna complexului Pelophylax esculenta (amphibia, anura) din Codrii Centrali ai Republicii Moldova. 1. Familiile Plagiorchiidae, Cephalogonimidae 148-159

CZU: [576.89+597.6]:619

Erhan Dumitru, Gherasim Elena
Solubilizarea carbonaţilor metalelor grele cu compuşi ai amoniului din soluţii apoase 160-163

CZU: 547:502.2/.504.5

Moşanu Elena, Lupaşcu Tudor, Sandu Maria
Înlăturarea coloranţilor textili şi a surfactanţilor din soluţiile-model prin utilizarea metodelor fizico-chimice 164-172

CZU: 542.943'7:66.09:677.027

Matveevici Vera, Gonţa Maria, Mocanu Larisa, Iambertev Viorica
Factori ce pot influenţa rezultatul experimentului în studiile absorbţiei din lichide 173-177

CZU: 542.2:547

Maftuleac Alexei, Ţîmbaliuc Nina, Ocopnaia Natalia
Evaluarea proprietăţilor de suprafaţă ale bentonitului lărguţa (Republica Moldova) intercalat cu oligomeri de aluminiu 178-185

CZU: 547:553.611

Rusu Vasile, Maftuleac Alexei, Petuhov Oleg, Kulciţki Veaceslav, Grinco Marina, Postolachi Larisa, Rusu Maria
Evoluţia de la compuşii mono- spre polinucleari în baza unor liganzi monoximici 186-192

CZU: 547.6

Coropceanu Eduard
Compuşi coordinativi şi compoziţii cu proprietăţi utile pentru biotehnologii agricole 193-209

CZU: 547.4+577:546

Bulhac Ion, Ştefîrţă Anastasia, Coropceanu Eduard
Synthesis and antitumor activity of copper, nickel and cobalt coordination compounds with 1-(2-hydroxyphenyl)ethanone N(4)-allyl-3-thiosemicarbazone 210-215

CZU: 546:615.31

Graur Vasile, Savcin Serghei, Ţapcov Victor, Gulea Aurelian
Sinteza, structura şi proprietăţile magnetice ale compuşilor coordinativi ai fierului cu derivaţ II reactivului Girard T 216-223

CZU: 546.72:547

Palamarciuc Oleg, Palamarciuc Tatiana, Corja Ion
Анализ буферных свойств и уязвимости к закислению вод Среднего Днестра 224-229

CZU: 504.453.054+574.63

Горячева Нелли, Гладки Виорика, Бундукь Елена, Лис Анжела
Effects of amaranths’ seeds on dehydrogenase activity and gases emission in methanogenic bioreactors 230-235

CZU: 577.1+631.147

Covaliov Victor, Senicovscaia Irina, Nenno Vladimir, Bobeica Valentin, Covaliova Olga