IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-25 13:30
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2019  (2 din 2)
  2018  (2 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (2 din 2)
  2014  (2 din 2)
  2013  (2 din 2)
  2012  (2 din 2)
  2011  (2 din 2)
  2010  (2 din 2)
  2009  (2 din 2)
  2008  (2 din 2)
  2007  (2 din 2)
imagine

pISSN: 1814-3237
eISSN: 1857-498X
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Studia Universitatis Moldaviae: Real and Nature Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2021.07.18)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)
Factor de impact ISI 2013 - 1.1594

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2019
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole7902668532862230
Volume2615490372
Total8162823433234
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   721Descărcări   9

Conţinutul numărului de revistă

Caracteristica morfofuncţională a glandei tiroide la acţiunea pirogenalului pe fondalul melanotropinei 5-8
Melnic Boris, Paladi Ecaterina, Budeanu Liuba, Dudnic Eugeniu, Gaidei Natalia
Studiu practic al plantelor medicinale în evoluţia diabetului alloxanic 9-13
Chitic Tatiana
Impactul apei potabile asupra sănătăţii populaţiei 14-18
Prodan Maria
The formation and maintanance of gastroduodenal dysrhythmia on the background of exaggerated cellular proteic biosynthetic activity of paraventricular, noradrenergic, and vagal centers 19-21
Baciu Anatolie, Listopadova Liudmila
Unele aspecte ale proceselor cognitive în diabetul zaharat 22-26
Cojocari Lidia
Особенности экскреции продуктов азотистого обмена у спортсменов-пловцов 27-32
Garaeva Olga, Редкозубова Галина
Specificul bioelectric al proiecţiei mesajelor visceroreceptive în ca1 hipocamp şi în scoarţa cerebrală la iepuri 33-42
Gusca Nina, Şeptiţchi Vladimir, Medvedeva G, Noviţchi V
Роль аутоиммунных свойств мозга в нарушении когнитивных процессов 43-44
Кожокарь Лидия
Влияние различных типов садов на сообщества растениеобитающих клещей в Молдове 45-49
Culicova Ludmila
Elaborarea procedeului de extragere a heliantininei din seminţele de floarea-soarelui 50-53
Duca Maria, Laptev Natalia, Leviţchi Alexei
Posibilităţi de estimare a purităţii genetice la floarea-soarelui 54-61
Duca Maria, Leviţchi Alexei, Rotaru Tudor
Aspecte privind estimarea gradului de sterilitate a liniilor de floarea-soarelui 62-67
Duca Maria, Port Angela, Leviţchi Alexei, Rotaru Tudor
Aspecte ale statutului oxidoreducător la diferite genotipuri de floarea-soarelui atacate de lupoaie 68-73
Duca Maria, Popescu Victoria, Lupascu Victor
Соматический гетерозис у огурца Cucumis sativus L. 74-81
Дука Мария, Хоменко Татиана, Port Angela, Guseva Liudmila, Ozdemir Dogan
Физиолого-биохимический аспект явления гетерозиса у огурца Cucumis sativus L. 82-89
Хоменко Татиана, Дука Мария, Port Angela, Guseva Liudmila, Ozdemir Dogan
Влияние минерального питания и влажности почвы на взаимосвязь между размером фракции зерен пшеницы и содержанием в их запасном белке основных аминокислот 90-97
Бабицкий Андрей, Toma Zanfira
Influenţa valorii ph asupra productivităţii şi componenţei biochimice a microalgei dunaliella salina la cultivare pe lichidul cultural al spirulinei 98-100
Bivol Cezara
Cercetări privind unele aspecte ale relaţiilor dintre metabolismul compuşilor fosforici în frunze şi rodire la pomii de măr 101-105
Cecan Anatol
Anatomia epidermei frunzei la unele specii de viţă de vie (VITIS L.) 106-113
Codreanu Valentin
Влияние меди на аккумуляцию селена кукурузой и подсолнечником 114-118
Капиталъчук М, Голубкина Надежда, Капитальчук И, Şuliman Anna, Angheliuc Maxim
Flora ierboasă din parchetele de la Cernoleuca (Donduşeni) 119-120
Mârza Mihail, Donea Victor, Nicorici Ludmila, Mîrza Eliza, Sîrbu Tatiana
Variabilitatea genetică a unor caractere cantitative la tomate 121-124
Mihnea Nadejda
Evaluarea gradului de infecţie la unele genotipuri de floarea-soarelui (Helianthus annuus L.) La interacţiunea gazdă-parazit (Orobanche cumana Wallr.) 125-128
Popescu Victoria
Particularităţi de interacţiune Tomate x Fusarium oxysporum Var. Orthoceras în diferite condiţii termice 129-132
Rotaru Ludmila
Purificarea şi caracterizarea parţială a proteinazei a din seminţele germinate de fasole 133-138
Rotari Vitalie
Characterisation of phaseolin modified by legumain 139-146
Rotari Vitalie, Morari Diana, Stepurina Tatiana
Influenţa Orobanche cumana wallr. De diversă origine asupra conţinutului de acizi nucleici la floarea-soarelui 147-152
Savca Elena, Popescu Victoria, Duca Maria
Storage globulin and aspartic proteinase from ungerminated cacao seeds: Kinetics and mechanism of in vitro proteolysis 153-159
Senyuk V, Heinrichs Hrinrich, Voigt Jurgen, Shutov Andrei , Biehl Bole
Protein structure novelty created via insertion of non-coding elements into coding region of some arabidopsis genes 160-165
Shutov Andrei , Baumlein Helmut, Altschmied Lothar
Basic 7s globulin from soybean seeds as a member of a superfamily of plant xylanase inhibitors and aspartic proteinases 166-172
Shutov Andrei , Rudakov Serghei, Rudakova Angela, Kakhovskaya I, Severova Irina, Fukuda Takako, Prak Krisna, Utsumi Shigeru, Cesnokov Iurii
Consangvinizarea şi efectele ei asupra creşterii în diametru a descendenţilor stejarului pedunculat (Quercus robur L.) 173-176
Cuza Petru
Studiul creşterilor în înălţime a puieţilor stejarului pedunculat (Quercus robur L.) de diferită provenienţă 177-180
Cuza Petru, Ţîcu Lilia
Dinamica dezvoltării algelor Chlorella vulgaris şi synechocystis salina pe medii cu adaos de ape reziduale de canalizare de la staţia de epurare din mun. Chişinău 181-185
Donţu Natalia
Изменение суммы алкалоидов и биологической активности экстракта из растения Veratrum lobelianum bernh в процессе хранения 186-189
Елисовецкая Дина
Algalizarea apelor reziduale de la complexele zootehnice ca metodă biologică de autoepurare 190-192
Ichim Maria
Cultivarea algei Chlamydomonas reinhardii pe medii cu adaos de ape reziduale 193-195
Melniciuc Cristina
Biomasa algală – Sursă alternativă de energie, produse alimentare nonpoluate şi substanţe biologic active 196-200
Şalaru Victor, Şalaru Vasile, Ichim Maria, Toderaş Ion, Manea Ştefan
Condiţiile climatice ca factor al modificărilor de mediu în bazinul râului răut 201-204
Codreanu Igor, Sofroni Valentin
Compuşi coordinativi ai cuprului(II) cu 1,5-bis-tiocarbohidrazone ale aldehidei salicilice substituite 213-215
Dragancea Diana
Sinteza şi studiul dioximaţilor CO(III) care conţin în sfera exterioară anionii [ZrF6]2- sau [TiF6]2- 216-220
Rija Andrei
Излучательные свойства кристаллов ZnSe:Cr 221-225
Culiuc Leonid, Лайхо Р, Liahderanta Erkki, Недеогло Дмитрий , Nedeoglo Natalia, Siminel Anatolii, Сиркели В, Sobolevscaia Raisa, Suşchevici Constantin, Лашкул А
Tranziţii conformaţionale la interacţiunea câmpului electromagnetic de frecvenţă extrem de înaltă cu biomacromoleculele intracelulare 226-234
Rotaru Anatol, Ciobanu Nellu, Nica Iurie, Ghereghi T, Caireac Leonid
Газочувствительные свойства структуры слой халькогенидного стекла – Металл 235-240
Покатилов Евгений, Ника Денис, Зинченко Н, Аскеров Артур, ДЕМЕНТЬЕВ Игорь, Дмитриев Сергей, Гоглидзе Татьяна
Obţinerea structurilor n+SnO2/nSi şi cercetarea proprietăţilor acestora 241-248
Bobeico Eugenia, Bruc Leonid, Caraman Mihail, Coval Andrei, Fedorov Vladimir, Simaşchevici Alexei, Şerban Dormidont, Usatîi Iurie
Размерно-квантованные осцилляции подвижности электронов, обусловленные взаимодействием с полярными оптическими фононами 249-251
Аскеров Артур, Покатилов Евгений, Ника Денис
Elaborarea tehnologiei de fabricare a celulelor solare Ito/Cds/Cdte pe suporturi flexibile 252-254
Potlog Tamara, Spalatu Nicolae, Caproş Nina
Люминесцентные свойства кристаллов ZnSe, легированных марганцем в процессе роста 255-259
Недеогло Дмитрий , Сиркели В, Sobolevscaia Raisa, Suşchevici Constantin
Effect of the grain sizes on the photovoltaic parameters of cdte solar cells prepared by close space sublimation method 265-268
Potlog Tamara
Динамическая модель колебаний решётки в квантовых прямоугольных нитях 269-273
Зинченко Н, Ника Денис, Покатилов Евгений
Испарение халькогенидных стеклообразных полупроводников при пузырьковом механизме разогрева материала в испарителе 274-276
Прилепов Владимир, Нямцу С, Коршак Олег, Споялэ Дорин
Функциональные нанокомпозитные материалы для датчиков микроэлектроники 277-279
Гашин Петру, Прилепов Владимир, Споялэ Дорин
Исследование кулоновского взаимодействия в квантовой точке Si/SiO2 280-284
Исакова Калина, Ника Денис, Аскеров Артур, Зинченко Н, Покатилов Евгений
Исследование трибологических свойств некоторых растительных масел 285-289
Crăciun Alexandru, Moraru Victor, Крэчун Светлана, Бундукь Елена