IBN
Închide
Garaeva Svetlana Nicolai
Cuvinte-cheie (75): aminoacizi liberi (7), metabolism azotat (4), metabolism (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 26. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Particularităţile spectrului aminoacizilor liberi din serul şobolanilor cu tipul hiperstenic întreţinuţi cu diferite raţii
Strutinschi Tudor, Garaeva Svetlana, Postolati Galina, Ciochină Mariana, Poleacova Lilia, Strocova Valentina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale metabolismului aminoacizilor în intoxicațiile endogene
Garaeva Svetlana, Leorda Ana, Furdui Vlada, Postolati Galina, Guglea Viorica
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(121) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 31 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-5
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Conţinutul comparativ al aminoacizilor liberi în serul sangvin și în salivă
Garaeva Svetlana, Leorda Ana, Postolati Galina, Porneala Ina, Kovarschi Nina, Redcozubova Galina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența alimentației cu diversă structură asupra conținutului aminoacizilor liberi în sângele șobolanilor.
Vrabie Valeria, Ciochină Valentina, Tolstenco Dorina, Garaeva Svetlana, Postolati Galina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Saliva ca material biologic în cercetările de perspectivă
Garaeva Svetlana, Leorda Ana, Postolati Galina, Porneala Ina, Redcozubova Galina
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние калорийности рациона на состояние некоторых элементов антиоксидантной системы эритроцитов
Струтинский Ф.А., Гараева Светлана, Фурдуй Влада, Постолати Галина, Строкова Валентина, Полякова Лилия, Чокинэ Мариана, Коварская Нина
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Содержание глутатиона в эритроцитаъ крыс нормостенического типа при различных рационах питания
Струтинский Ф.А., Гараева Светлана, Постолати Галина, Строкова Валентина, Полякова Лилия, Чокинэ Мариана
Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительное содержание карнозина в эритроцитах крыс мезосоматного типа при различных рационах питания
Гараева Светлана, Постолати Галина, Толстенко Дорина
Институт физиологии и санокреатологии
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Спектр свободных аминокислот плазмы крови у несовершеннолетних в третьем триместре беременности
Жубыркэ Светлана1, Гараева Светлана2, Леорда Анна2, Фурдуй Влада2, Постолати Галина2, Редкозубова Галина2, Коварская Нина2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(101) / 2017 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Особенности азотистого обмена у дошкольников с диссаногениями составных компонентов психического здоровья
Фурдуй Влада, Леорда Анна, Гараева Светлана, Постолаки Галина, Редкозубова Галина, Мантоптин Анатолий
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(91) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 July, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Патогенетические механизмы обменных нарушений в условиях внебольничных пневмоний и рекуррентных респираторных заболеваний
Донос Алла1, Гараева Светлана2, Леорда Анна2, Фурдуй Влада2, Постолати Галина2, Редкозубова Галина2
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(96) / 2016 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 13 February, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Analiza comparativă a particularităţilor metabolismului azotat la copiii cu sindrom epileptic de diferită vârstă
Cărăusu Ghenadie1, Garaeva Svetlana2, Leorda Ana2, Furdui Vlada2, Redcozubova Galina2, Postolati Galina2, Kovarschi Nina2, Condraţchi Mihail3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
3 Spitalul Clinic de Psihiatrie
Arta Medica
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 23 November, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Профиль свободных аминокислот сыворотки крови и мочи у детей с синдромом Дауна
Фурдуй Влада, Гараева Светлана, Леорда Анна, Редкозубова Галина, Постолати Галина, Сула Марианна
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(81) / 2015 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 August, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Состояние метаболизма свободных аминокислот у детей с аутизмом и детским церебральным параличом
Гараева Светлана, Фурдуй Влада, Леорда Анна, Редкозубова Галина, Постолати Галина, Мантоптин Анатолий
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(71) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 September, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Particularităţile metabolismului azotat la persoanele cu excluziune socială ca factor morbidegen asupra sănătăţii psihice
Leorda Ana, Garaeva Svetlana, Furdui Vlada, Redcozubova Galina, Postolati Galina, Mantoptin Anatolii
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(61) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 26 March, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о последствиях влияния факторов внешней среды на психическое здоровье
Pavaliuc Petru, Фурдуй Влада, Гараева Светлана, Леорда Анна, Вармарь Григоре, Surdu Maria, Сула Марианна
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Mediul Ambiant
Nr. 3(69) / 2013 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 5 August, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности азотистого обмена у лиц с психической дизонтогенией
Леорда Анна, Гараева Светлана, Фурдуй Влада, Редкозубова Галина, Постолати Галина, Коварская Нина
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(66) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 April, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 5

Pleurezia exsudativă tuberculoasă: Informaţii diagnostice moderne şi eficacitatea tratamentului limfologic nou
Djugostran Valeriu1, Antipa Vasile1, Calenda Olga, Zlepca Loreta1, Levcenco Irina1, Conovali Cezara, Garaeva Svetlana2, Redcozubova Galina, Postolati Galina2, Casian Igor3, Casian Ana3
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(36) / 2012 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние электромагнитного излучения миллиметрового диапазона на содержание белка и аминокислотный состав биомассы стрептомицетов
Бурцева Светлана1, Postolachi Olga1, Братухина А1, Гараева Светлана2
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Электронная обработка материалов
Nr. 4(48) / 2012 / ISSN 0013-5739 / ISSNe 2345-1718
Disponibil online 20 January, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Пчелопродукты как источник аминокислот-детоксикантов
Постолати Галина, Pavaliuc Petru, Мантоптин Анатолий, Autor Nou, Леорда Анна, Гараева Светлана, Редкозубова Галина
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Fiziologia şi sănătatea
2012. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-323-0.
Disponibil online 1 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 31