IBN
Închide
ABCDEFGHIJLMNOPQRSTUVWZ
ЗСЭ

Despre revistă
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2018-12-19 19:52
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2018  (2 din 2)
  2017  (2 din 2)
  2016  (2 din 2)
  2015  (2 din 2)
  2014  (2 din 2)
  2013  (2 din 2)
  2012  (2 din 2)
  2011  (2 din 2)
  2010  (2 din 2)
  2009  (2 din 2)
  2008  (2 din 2)
  2007  (2 din 2)
imagine

pISSN: 1814-3237
eISSN: 1857-498X
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Studia Universitatis Moldaviae: Real and Nature Sciences
Categoria:
  • B (2017.07.18-2019.12.31)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)
Factor de impact ISI 2013 - 1.1594

Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2018
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole7571939621712197
Volume249292189
Total7812032541901
Dinamica articolelor în dependenţă de numărul autorilor
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Distribuirea autorilor revistei pe ţări
Periodicitatea de apariţie a numerelor revistei
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Dinamica descărcărilor publicațiilor pe ani

Vizualizări   333Descărcări   2

Conţinutul numărului de revistă

Unele aspecte istorice şi biologice ale transformării şobolanului cenuşiu (Rattus Norvegicus Berkenhout, 1769) în animal de laborator: Reviu 5-11
Corlăteanu Alexandr
Dependenţa sistemului sangvin de carenţa alimentară totală 12-14
Paladi Ecaterina, Budeanu Liuba, Vîntu Nina
Dinamica modificării unor factori coagulanţi la acţiunea inaniţiei complete 15-17
Paladi Ecaterina, Budeanu Liuba, Vîntu Nina
Studii experimentale privind influenţa undelor milimetrice aplicate la puteri atermice asupra celulelor dezorganizate din aponevroza palmară (Boala Dupuytren) 18-24
Rusu Dragoş-Bogdan
Evaluarea hidrologică a bazinului r. Prut 25-29
Chirică Lazăr
Aprecierea geologică a bazinului hidrografic Prut 30-34
Chirică Lazăr, Bejan Iurie, Ţîţu Pavel
Unele aspecte privind reţeaua de aşezări urbane din bazinul r. Prut 35-38
Chirică Lazăr, Bejan Iurie
Unele aspecte privind populaţia urbană din bazinul r. Prut 39-43
Bejan Iurie
Independenţa energetică a Republicii Moldova şi factorii care o condiţionează 44-45
Tomescu Lucian
Utilizarea apelor reziduale de la complexele zootehnice la cultivarea industrială a algei Spirulina platensis (Nordst.) Geitl 46-50
Dobrojan Sergiu, Şalaru Victor, Şalaru Vasile
Efectul păstrării îndelungate a releveelor de sol în condiţii de laborator asupra componenţei algoflorei edafice din pădurile de fag 51-53
Şalaru Victor, Şalaru Vasile, Melnic Victor
Anatomia cantitativă a laminei frunzei la unele soiuri de viţă de vie locale 54-59
Budeanu Oleg
Structura anatomică a laminei frunzei la unele specii de viţă de vie 60-67
Codreanu Valentin
Schimbarea termotoleranţei genotipurilor stejarului pufos (Quercus Pubescens Wild.)în funcţie de perioada prelevării frunzelor şi termenele de înfrunzire 68-72
Cuza Petru
Compararea rezistenţei stejarului pedunculat (Quercus robur L.) şi a stejarului roşu (Quercus rubra L.) la acţiunea şocului termic 73-78
Cuza Petru
Analiza α-diversităţii vegetaţiei erbacee din municipiul Chişinău 79-84
Obuh Petru, Grabco Nadejda, Bulimaga Constantin, Kolomieţ Irina
Estimarea γ-diversităţii vegetaţiei erbacee din complexele locative ale mun. Chişinău 85-88
Obuh Petru, Grabco Nadejda, Bulimaga Constantin, Kolomieţ Irina
Анализ возможной адаптации урожайности основных сельскохозяйственных культур молдовы к новым климатическим условиям согласно моделям общей циркуляции атмосферы и океана CSIRO-MK2, HADCM2, ECHAM4 89-93
Цэрану Лилия
Анализ возможной адаптации урожайности основных сельскохозяйственных культур молдовы к новым климатическим условиям cогласно моделям общей циркуляции атмосферы и океана CSIRO-MK2, HADCM2, ECHAM4 94-98
Цэрану Лилия
Изучение некоторых биологических особенностей гриба Trichoderma virens при культивировании на твердых и жидких питательных средах 99-102
Şerbacova Tatiana
Studiul acumulării cuprului la cultivarea cianobacteriei Spirulina platensis în prezenţa compuşilor coordinativi ai Cu(II) 103-106
Rudic Valeriu, Batîr Ludmila, Zosim Liliana, Elenciuc Daniela, Gulea Aurelian, Ţapcov Victor
Studii de eficientizare a prelucrării sedimentelor de drojdii de la vinificaţie 107-111
Chiseliţă Oleg
Precursori determinanţi ai biosintezei sterolilor la drojdia Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 112-114
Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Chiseliţă Oleg, Topală Lilia, Chiseliţa Natalia, Borisova Tamara
Nutrienţi preferenţiali pentru cultivarea dirijată a drojdiei Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 115-117
Molodoi Elena, Usatîi Agafia, Chiseliţă Oleg, Topală Lilia, Chiseliţa Natalia
Peculiarity of sunflower 11s seed storage globulin: tertiary structure modeling 118-120
Macaeva Ellina, Şutov Andrei
Analiza hidrolizei vicilinei şi fazeolinei de către papaină la PH ACID 121-127
Stepurina Tatiana, Gaşina N., Morari Diana, Rotari Vitalie
Разнообразие гибридного потомства рода Mentha 128-132
Pisov Maria, Пелях Елена, Чобану Василий
Unele particulrităţi de interacţiune nucleu – citoplasmă în cadrul sistemelor ASC–Rf 133-138
Midoni Andrei
Analiza comparativă a proteinelor codificate de genele sistemului ASC-Rf 139-142
Midoni Andrei
Cercetări cu privire la controlul genetic al rezistenţei tomatelor la Fusarium Oxysporum Var.Orthoceras 143-148
Lupaşcu Galina, Rotaru Ludmila, Mihnea Nadejda
Influenţa factorilor abiotici asupra distribuţiei azotului în organele plantelor de soia şi productivităţii lor 149-152
Rotaru Vladimir
Impactul preparatului melangozidă–o asupra creşterii vegetative, activităţii enzimatice, conţinutului glucidelor şi a substanţei uscate la pomii de măr în condiţii pedoclimatice nefavorabile 153-155
Cecan Anatol, Şişcanu Gheorghe
Particularităţile unor indici fiziologici şi influenţa preparatului melangozidă – O în combinaţie cu microelemente la pomii de măr 156-160
Şişcanu Gheorghe, Cecan Anatol
Posibilităţi de ameliorare a liniilor de inducere a haploizilor la porumb 161-163
Sarmaniuc Mariana
Изучение физиологических особенностей листьев у растений абрикоса и персика в период онтогенеза 164-169
Шишкану Г., Титова Н.
Онтогенетическая наследственность культивируемых растений 170-173
Бабицкий Андрей
Studiul influenţei unor compuşi coordinativi AI Zn(II), Cr(III) ŞI Fe(III) asupra productivităţii şi conţinutului unor substanţe bioactive ale dunalielei la cultivare pe mediul organo-mineral elaborat în baza lichidului cultural al spirulinei 174-179
Bivol Cezara
Studierea prin metoda analizei termice complexe a particularităţilor proceselor de deshidratare a mostrelor de ciuperci şi rădăcini de hrean uscate 180-186
Bîrcă Maria, Gulea Aurelian, Lupaşcu Andrei, Ţapcov Victor, Andronic Olesea, Isac-Guţul Tatiana, Cotovaia Aliona
Получение диоксида титана для процессов фотокатализа 187-194
Ковалёва Ольга
Электрохимические исследования редокс процессов в железосодержащих водных растворах 195-203
Ковалёва Ольга
Elaborarea, confecţionarea şi testarea neutralizatorului de gaze de eşapament din blocuri monolite în bază de ceramică de tip fagure 204-208
Crăciun Alexandru, Ene Vladimir, Duca Gheorghe
Cercetarea celulelor solare cu heterojoncţiunea nCdS-pInP 209-212
Gorceac Leonid, Botnariuc Vasile, Raevschi Simion, Coval Andrei, Chitoroagă Andrei
Фотолюминесценция монокристаллов ZnSe, легированных марганцем 213-218
Nedeoglo Dumitru, Nedeoglo Natalia, Sobolevscaia Raisa, Suşchevici Constantin
Увеличение кратности фотоответа в структурах аморфные пленки As4Se3S3 – мелкодисперсный слой на основе ванадия и его окислов 219-221
Прилепов Владимир, Гашин Петру, Chiriţa O, Коршак Олег, Споялэ Дорин, Наседкина Надежда
Исследование фототермопластических носителей на основе аморфных стеклообразных полупроводников системы As4Se3S3 и диэлектрика BaF2 в процессах регистрации импульсных голограмм 222-225
Chiriţa Arcadii
Receptori de radiaţie pe filme monocristaline de InSe 226-230
Evtodiev Igor
Фононные свойства квантово-точечных сверхрешёток Si/Ge 231-236
Аскеров Артур
Contribuţii la teoria relaxării stărilor metastabile în lichide subrăcite şi sticle 237-248
Paladi Florentin
Studii teoretice privind propagarea câmpului electromagnetic de unde milimetrice în mediile biologice VII 249-255
Rusu Dragoş-Bogdan
Dinamica hamiltonică optică şi haosul determinist al excitonilor coerenţi la cuplarea acestora în biexcitoni 256-266
Şura Costel, Rotaru Anatol, Jereghi Teodor, Nica Iurie
Impactul stresului educaţional asupra unor indici neurofiziologici la elevi 267-277
Vegh Eva
Argumentarea selectării compoziţiei, tehnologia de obţinere şi cercetarea proprietăţilor tribologice ale unui lubrifiant plastic multifuncţional nou 278-282
Crăciun Alexandru, Crăciun Svetlana, Moraru Victor
Разработка и исследование нанокомпозитов органических полимеров, содержащих высокодисперсные частицы металлов и подвергнутых воздействию ультразвуковой соноризации 283-289
Robu Ştefan, Jitaru Raisa, Palistrant Natalia, РУБАНИК Василий, Miticov Dmitrii, Мешалкин А.Ю., Barbă Nicanor
Роберт Всеволодович Дороган (1929-2009) Светлой памяти педагога, учёного, друга К 80 - летию со дня рождения 290-291
Corlăteanu Alexandr