IBN
Închide

51Publicaţii

118Descărcări

19379Vizualizări

Chirdeachin Alexei
Cuvinte-cheie (74): pronunciation (8), language teaching (7), phonetics (6)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 29.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Вопросы фонетики в научно-исследовательском и образователь-ном контексте
Кирдякин Алексей, Бабырэ Никанор, Сулак Софья
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 25 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Н.М.Бабырэ – человек с большой буквы, учёный, педагог
Кирдякин Алексей
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 25 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Probleme actuale de formare a competenţelor comunicative orale în contextul didacticii traducerii
Chirdeachin Alexei, Babără Nicanor, Sulac Sofia
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 17 August, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Aspectul glotodidactic al structurilor fonetice compuse (în baza materialului limbilor engleză, franceză și germană)
Chirdeachin Alexei
Comrat State University
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dificultăți tipice ale studenților vorbitori de limbă română la însușirea materialului aferent compartimentelor limbii (microstudiu de sinteză)
Chirdeachin Alexei1, Babără Nicanor1, Sulac Sofia1, Babără Eugenia2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități fonostatistice și glotodidactice ale structurilor fonetice compuse în limbile englez englez engleză, germană și franceză
Chirdeachin Alexei, Babără Nicanor
Universitatea de Stat din Comrat
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştereÎn memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-320
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de continuitate între învățământul preuniversitar și cel universitar în predarea–învățarea pronunției limbilor străine în cadrul formării și dezvoltării competențelor comunicative
Chirdeachin Alexei, Babără Nicanor, Sulac Sofia
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-085-0.
Disponibil online 25 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul lingvistic și glotodidactic de predare-învățare a structurilor fonetice compuse (în baza materialului din limbile engleză, germană și franceză)
Chirdeachin Alexei, Babără Nicanor
Universitatea de Stat din Comrat
Lumina verbului maternProfesorul și savantul Irina Condrea – prezență remarcabilă în mediul academic și cultural din Republica Moldova
2019. . .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching, Learning and Assessment as Components of Didactic Process in the Context of Formation and Development of Oral Communicative Competences
Chirdeachin Alexei1, Babără Nicanor2, Sulac Sofia2, Babără Eugenia3
1 Taraclia State University “Grigore Tsamblack”,
2 Comrat State University,
3 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 6. 2019. Taraclia. ISBN 978-9975-9568-8-8.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte de predare-învățare a foneticii în cadrul glotodidacticii universitare în contextul formării şi dezvoltării competenţelor comunicative (Microstudiu de sinteză)
Chirdeachin Alexei1, Babără Nicanor1, Sulac Sofia1, Usatîi Larisa2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 2. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-51-8.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Natura fonetică şi statutul fonologic al unităţilor monofonematice consonantice compuse în limbile română şi engleză: aspectul lingvistic şi cel glotodidactic (microstudiu de sinteză)
Chirdeachin Alexei, Babără Nicanor
Universitatea de Stat din Comrat
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
2018. Chișinău. .
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi de predare-învăţare a pronunţiei limbilor străine pentru scopuri specifice în cadrul formării şi dezvoltării competenţelor comunicative orale
Chirdeachin Alexei1, Babără Nicanor1, Sulac Sofia1, Babără Eugenia2, Usatîi Larisa2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de coraport între evaluarea competenţelor comunicative orale şi organizarea materialului de limbă în contextul predării-învăţării limbilor străine
Chirdeachin Alexei, Babără Nicanor, Sulac Sofia
Universitatea de Stat din Comrat
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975- 83-058-4.
Disponibil online 23 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de predare-învăţare a structurilor fonetice complexe în contextul formării şi dezvoltării competenţelor comunicative
Chirdeachin Alexei, Babără Nicanor
Universitatea de Stat din Comrat
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(7) / 2018 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea predării–învăţării de pronunţie a limbilor străine în curriculumul şcolar în contextul formării şi dezvoltării competenţelor de comunicare orală (ciclul gimnazial)
Chirdeachin Alexei1, Babără Nicanor2, Sulac Sofia2, Usatîi Larisa3
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Comrat,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reflectarea predării–învăţării de pronunţie a limbilor străine în curriculumul şcolar în contextul formării şi dezvoltării competenţelor de comunicare orală (ciclul primar)
Chirdeachin Alexei1, Babără Nicanor2, Sulac Sofia2, Usatîi Larisa3
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat din Comrat,
3 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 13 December, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Particularităţi de evaluare în contextul formării şi dezvolării competenţelor comunicative în cadrul didacticii limbilor
Chirdeachin Alexei, Babără Nicanor, Babără Eugenia, Sulac Sofia
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica unităţilor monofonematice consonantice compuse: aspectele sincronic şi diachronic (în baza materialului limbilor română şi engleză)
Babără Nicanor1, Chirdeachin Alexei2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme de organizare a materialului de limbă sub aspect de formare a competenţelor comunicative în cadrul predării limbilor străine
Chirdeachin Alexei1, Babără Nicanor2, Sulac Sofia2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Comrat
Știință, educație, cultură
Vol.2. 2017. Comrat. ISBN 978-9975-83-041-6.
Disponibil online 7 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aspects généraux et fonctionnels des structures phonétiques composées dans la langue française
Chirdeachin Alexei
Université Libre Internationale de Moldova
Intertext
Nr. 3-4(39-40) / 2016 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 29 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 51