IBN
Închide
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Simpozionul "Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică",
Chișinău, Moldova, 11 mai 2018
Limba română actuală: Normă şi diversitate stilistică
Distribuirea publicațiilor pe domenii şi ani
Respectarea apariției în termen a evenimentelor științifice
Distribuirea autorilor publicațiilor evenimentului pe țări
Distribuirea autorilor în funcție de sex
Locul publicării: Chișinău
Editura: Centrul Editorial-Poligrafic al USM
Anul publicării: 2018
CZU: [821.135.1+821.135.1.09]:378(478-25)(082) L 62
Domenii științifice:
Materiale ale altor ediții disponibile în IBN
Disponibil în IBN: 30 iunie 2019
Sortare publicaţii
An:
Domeniu ştiinţific: Filologie (29)Pedagogie (2)