IBN
Închide
Babără Eugenia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
Cărţi - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2019 - 3

Dificultăți tipice ale studenților vorbitori de limbă română la însușirea materialului aferent compartimentelor limbii (microstudiu de sinteză)
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor1 , Sulac Sofia1 , Babără Eugenia2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English schwa sound and ways of its teaching
Babâră Nicanor , Babără Eugenia
Comrat State University
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teaching, Learning and Assessment as Components of Didactic Process in the Context of Formation and Development of Oral Communicative Competences
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor2 , Sulac Sofia2 , Babără Eugenia3
1 Taraclia State University “Grigore Tsamblack”,
2 Comrat State University,
3 "Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 6. 2019. Taraclia. ISBN 978-9975-9568-8-8.
Disponibil online 31 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Particularităţi de predare-învăţare a pronunţiei limbilor străine pentru scopuri specifice în cadrul formării şi dezvoltării competenţelor comunicative orale
Chirdeachin Alexei1 , Babâră Nicanor1 , Sulac Sofia1 , Babără Eugenia2 , Usatîi Larisa2
1 Universitatea de Stat din Comrat,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Grammar teaching approaches for developing communicative competence
Babără Eugenia , Taner Ilgin , Usatîi Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-336-2.
Disponibil online 25 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grammar teaching through technology
Babără Eugenia , Taner Ilgin
"Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 28 December, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţi de evaluare în contextul formării şi dezvolării competenţelor comunicative în cadrul didacticii limbilor
Chirdeachin Alexei , Babâră Nicanor , Babără Eugenia , Sulac Sofia
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Linguistic vector – a transitional prerequisite to a functional society
Babără Eugenia , Tîrsînă Daniela
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.2. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-240-2.
Disponibil online 4 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The osmosis of communicative competences – the process of acquisition of knowledge
Babără Eugenia1 , Tîrsînă Daniela2
1 "Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau,
2 Colegiu Financiar Bancar
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-1626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

A comparative study of the category of gender in english, roumanian, french, russian and turkish
Babără Eugenia1 , Babâră Nicanor1 , Chirdeachin Alexei2
1 "Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau,
2 Academy of Economic Studies of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10 / 2007 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 11 March, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Suggestions on teaching present and past progressive
Capmaru S. , Babără Eugenia
"Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajuluiMaterialele colocviului comemorativ international consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă
2006. Bălţi. ISBN 978-9975-50-014-2 .
Disponibil online 24 March, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 2

On the Role of Lexical Units in Teaching foreign Languages
Babără Eugenia
"Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.2. 2005. Bălţi. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 8 August, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele particularităţi ale greşelilor de pronunţie, ortografie şi gramatică la învăţarea limbii engleze (în baza experimentului didactico-metodic)
Babără Eugenia1 , Chirdeachin Alexei2 , Melnic Olga3 , Lungu Ludmila3 , Negară Inesa3 , Roscot Marina2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat din Moldova,
3 Academia de Studii Economice din Moldova
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.1. 2005. Bălţi. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 2 August, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14