IBN
Închide

32Publicaţii

618Descărcări

14883Vizualizări

Cebanu (Slutu) Lilia
Cuvinte-cheie (72): educaţie (4), institution (3), instituție (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 19. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Dezvoltarea competențelor manageriale ale cadrelor didactice din perspectiva formării profesionale continue
Cebanu (Slutu) Lilia
Universitatea de Stat din Tiraspol
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogie şi management educaţional
Vol. 5. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-322-6.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Activitatea extraşcolară - componentă a educaţiei nonformale
Cebanu (Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa activităţii manageriale în formarea profesională continuă a cadrelor didactice
Cebanu (Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 12 November, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa și tipologia stilurilor manageriale utilizate în cadrul activităților de formare profesională continuă a cadrelor didactice
Cebanu (Slutu) Lilia
Institute of Education Sciences
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-237
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Liderul ca factor de schimbare
Cebanu (Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de integrare profesională a cadrelor didactice debutante în procesul educational
Cebanu (Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repere psihopedagogice de integrare profesională a cadrelor didactice debutante în instituțiile de învățământ general din perspectiva activității de mentorat
Cebanu (Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Calitate în educație - imperativ al societății contemporane
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-482-6; 978-9975-46-483-3.
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea marketingului educaţional în instituţiile prestatoare de servicii educaţionale
Cebanu (Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Educația: factor primordial în dezvoltarea societății
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-48-178-6.
Disponibil online 9 October, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Managementul proiectului de grup în instituția de educație timpurie
Cebanu (Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(10) / 2019 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţarea bazată pe proiectul tematic – metodă interactivă de grup în instituţia de educaţie timpurie
Cebanu (Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acțiuni strategice de implementare a activităților curriculare în instituția de educație timpurie
Cebanu (Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Tradiţie şi inovaţie în educaţie Învățământul general: tradiție și inovație
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-348
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mentoratul – modalitate de pregătire și integrare profesională a cadrelor didactice din instituția de educație timpurie
Cebanu (Slutu) Lilia, Baraliuc Nadejda
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 26 December, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi tendinţe în organizarea activităţilor integrate în instituţia de educaţie timpurie
Cebanu (Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opinii pedagogice privind implementarea documentelor de politici curriculare în educația timpurie
Clichici Veronica, Cebanu (Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(64) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 11 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Cadrul didactic inovator-premisă a calității în educație
Cojocaru Victoria1, Cebanu (Slutu) Lilia2, Vladu Mariana3
1 Moldova Tiraspol State University,
2 Institute of Education Sciences,
3 University of Pitesti
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-250-2.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul informaţiei – problemă actuală în instituția preșcolară
Cebanu (Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 7 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Influența stilului managerial asupra activității instituției preșcolare
Cebanu (Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 11 March, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendinţe moderne în formarea continuă a cadrelor didactice debutante
Cebanu (Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 24 November, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Formarea profesională continuă: constatări şi perspective
Pogolşa Lilia1, Afanas Aliona1, Vicol Nelu1, Andriţchi Viorica1, Isac Ştefania1, Cebanu (Slutu) Lilia1, Clichici Veronica1, Mija Violeta1, Ţurcan Natalia1, Calancea Natalia1, Gherştega Tatiana2
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-51. Vizualizări-900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Parteneriatul şcoală – familie în educaţia morală a elevilor
Cebanu (Slutu) Lilia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 32